Tueddiadau Dylunio ar gyfer 2019: Anghymesuredd, Lliwiau Jarring, a Chyfrannau Gorliwiedig

Tueddiadau Dylunio Graffig a Gwe ar gyfer 2019

Rydym yn gweithio gyda chleient sy'n symud i fyny o fusnesau maint canolig i fusnesau menter ac un o'r strategaethau allweddol yw ail-ddylunio eu gwefan yn graff - ffontiau newydd, cynllun lliw newydd, patrymau newydd, elfennau graffig newydd, ac animeiddio wedi'i gydamseru â rhyngweithio defnyddiwr. Bydd yr holl ddangosyddion gweledol hyn yn cynorthwyo ymwelydd bod ei wefan yn canolbwyntio ar gwmnïau menter yn hytrach na rhai llai.

Rwy'n credu bod llawer o asiantaethau dylunio yn colli'r cynildeb a allai beri i ymwelydd adael safle a dewis cystadleuydd dim ond am nad yw'r wefan yn "teimlo'n" iawn iddyn nhw ... mae'n digwydd bob dydd.

Am y pum mlynedd diwethaf, mae Coastal Creative wedi bod yn ymchwilio ac yn rhyddhau templedi gwych sy'n tynnu sylw at y newidiadau y mae defnyddwyr a busnesau yn eu gweld o ran elfennau dylunio graffig. Yn ddiweddar fe wnaethant gyhoeddi eu ffeithlun mwyaf newydd ar gyfer 2018 ar dueddiadau dylunio - a dyma'r uchafbwyntiau:

Ar adeg pan mae cymaint o gonfensiynau yn cael eu taflu ar lwyfan y byd, mae meddwl dylunio a chwaeth defnyddwyr heddiw yn adlewyrchu'r awydd i ddod o hyd i ymdeimlad o drefn a harddwch yng nghanol yr holl anhrefn. Creadigol Arfordirol

Y llynedd, y Tueddiadau dylunio 2018 oedd:

 • Elfennau croestoriadol - ffontiau, siapiau, a graffeg eraill sy'n croestorri gyda'i gilydd.
 • Deuawd - diolch i Spotify am hyrwyddo'r duedd, mae delweddau deuocsid mewn steil. Gweler: Tiwtorial Photoshop Duotone
 • Darluniau Ôl-Fodern - cyfuno'r lluniau arddull newydd â chynlluniau lliw retro.
 • Cefndiroedd Patrwm - cefndiroedd teils nad ydynt yn rhy brysur ond yn dwysáu'r graffig ffocws.
 • Graddiannau Lliw Disglair - lliwiau llachar a chefndiroedd graddiant gweadog.
 • Animeiddiadau Meddwl - animeiddiadau cynnil sy'n adlewyrchu bwriad y pynciau yn y fideo.
 • Dylunio Isometrig - graffeg tri dimensiwn wedi'i dynnu mewn dau ddimensiwn.
 • Dyluniad Tudalen Hollt - cyfosodiad dau neu fwy o gynrychioliadau o wrthrych neu ddelweddau graffigol.

Eleni, mae'r Tueddiadau dylunio 2019 o Coastal Creative yw:

 • Brutaliaeth - Mae Brutalism yn gwrthod daliadau sylfaenol cyfeillgarwch defnyddiwr, darllenadwyedd, a blas da ac yn hytrach yn ymhyfrydu mewn elfennau HTML hiraethus fel pebyll mawr a chyrchyddion rhy fawr. Gyda delweddau ac elfennau pixelated yn bwrpasol sy'n haenu fel hysbysebion naidlen, gall creulondeb weithiau edrych ar wefan nad oedd yn llwytho'n iawn. Mae'r duedd ddylunio ddigidol hon wedi'i chofleidio fel “esthetig glitch.”
 • Graddiannau Cymhleth - Nid yw graddiannau a duotone yn mynd i unman yn 2019. Mae graddiannau yn anadlu bywyd i ddarluniau a fyddai fel arall yn wastad ac yn ddigymell.
 • Geometreg Haniaethol - Mae dylunwyr digidol yn pentyrru ac yn gorgyffwrdd ffurfiau geometrig mewn ffyrdd haniaethol chwareus i greu safleoedd sy'n syml hyfryd. Mae'r duedd hon yn gadael i ddychymyg defnyddwyr redeg yn wyllt a gallant nodi positifrwydd, creadigrwydd a didwylledd.
 • Patrymau Esblygol - Mae patrymau teils trwm a lliwgar yn dod yn ôl yn gryf, fel cefndiroedd ac fel llenwadau ar gyfer lluniau. Gellir prysuro prysurdeb anniben y patrymau hyn yn erbyn cefndiroedd gwyn neu gydag elfennau cysoni eraill.
 • Darluniau retro dynol - Mae'r duedd ddiweddaraf wrth ddarlunio pobl yn defnyddio cyfrannau gorliwiedig a lliwiau annynol i greu ffigurau afrealistig hyfryd. P'un a yw'r edrychiad yn fwy cartwnaidd neu giwbaidd, bydd dehongliadau creadigol o ffigurau dynol yn ymddangos ledled y we yn 2019.
 • Darlun Isometrig - Gan ddefnyddio safbwyntiau realistig ond cyfrannau amhosibl, mae darlunio isometrig yn profi i fod â phwer aros mawr mewn dylunio digidol.
 • Cynlluniau Grid Broken - Yn 2019 mae dylunwyr yn meddwl y tu allan i'r bocs gyda chynlluniau gwefannau grid toredig sy'n igam-ogamu, yn igam-ogamu ac yn gorgyffwrdd. Os yw hynny'n swnio'n anhrefnus i chi, nid yw mewn gwirionedd. Er efallai na fydd gwahanol elfennau wedi'u trefnu'n gymesur, mae'r edrychiad yn aml yn unrhyw beth ond anniben.
 • Collage Modern - Efallai bod collage cylchgronau a phapurau newydd yn rhywbeth o'r gorffennol, ond dim ond ar-lein y mae gludweithiau amlgyfrwng yn dod yn fwy poblogaidd.

Dyma'r ffeithlun cyfan gydag enghreifftiau o bob tueddiad dylunio:

Tueddiadau Dylunio Graffig a Dylunio Gwe ar gyfer 2019

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.