Terminoleg Dylunio Graffig y Mae Noobs yn aml yn ei ddrysu

dylunio graffeg

Fe wnes i chwalu ychydig pan wnes i ddod o hyd i'r ffeithlun hwn oherwydd, fel mae'n digwydd, mae'n rhaid i mi fod yn noob dylunio graffig. Ond, gwaetha'r modd, mae'n anhygoel darganfod faint nad ydw i'n ei wybod am ddiwydiant rydw i wedi bod yn rhan annatod ohono am y 25 mlynedd diwethaf. Yn fy amddiffynfa, dim ond graffeg yr wyf yn dablu ac yn gofyn amdano. Diolch byth, mae ein dylunwyr yn llawer mwy gwybodus am ddylunio graffig nag ydw i.

Mae angen i chi wybod y gwahaniaeth rhwng y geiriau cyffredin hyn sydd wedi'u camddeall i dermau dylunio graffig oherwydd cofiwch, nid marchnatwr a dylunydd yn unig ydych chi, rydych chi'n awdur hefyd. Fe ddylech chi wybod eich pethau! Amina Suleman

Aamina a'r tîm yn MeddwlDylunio llunio'r gweledol gwych hwn o'r 14 term camddeall neu gamgymeriad gorau a ddefnyddir gan ddylunwyr graffig noob.

Ffont yn erbyn Typeface

Nid yw ffurfdeip yn ffont, ond gall ffont berthyn i deulu o deipiau.

Olrhain yn erbyn Kerning

Olrhain yw'r gofod unffurf rhwng grŵp o lythrennau, kerning yw'r bylchau rhwng cymeriadau unigol.

Graddiant yn erbyn Rhwyll Graddiant

Mae graddiant yn drawsnewidiad graddol o un lliw i'r llall ar draws wyneb siâp. Offeryn sy'n creu rhwyll ar siâp gyda phwyntiau lluosog, y gellir eu golygu sy'n caniatáu ar gyfer lliwiau, cysgodi ac effeithiau dimensiwn yw rhwyll graddiant.

Cefndir yn erbyn Cefndir

Mae cefndir yn cyfeirio at frethyn neu ddalen wedi'i hongian y tu ôl i wrthrych, ond cefndir yw unrhyw beth sydd y tu ôl i'r gwrthrych ffocws mewn delwedd neu ddyluniad.

EPS yn erbyn AI

Mae EPS yn ôl-nodyn wedi'i grynhoi, fformat ffeil sy'n arbed graffeg fector gwastad ac nad yw'n cefnogi tryloywder. AI yw fformat Adobe Illustrator sy'n cynnwys fector haenog neu wrthrychau raster gwreiddio y gellir eu golygu gan ddefnyddio Illustrator.

Tint yn erbyn Tôn

Cynhyrchir arlliw trwy ychwanegu gwyn at liw pur, gan gynyddu ei ysgafnder. Tôn yw chroma lliw, a gynhyrchir pan ychwanegir llwyd at y lliw.

Marc llythyren yn erbyn Wordmark

Mae marc llythyren yn logo sydd wedi'i ddylunio gyda steil penodol o'r llythrennau fel llythrennau cyntaf neu fyrfoddau. Mae marc geiriau yn driniaeth argraffyddol unigryw a gymhwysir i'r testun mewn logo corfforaethol neu farc brand.

Lliw yn erbyn Lliw

Lliw yw'r ffurf buraf o liw, nid cysgod na thint. Mae arlliwiau'n goch, oren, melyn, gwyrdd, glas a fioled. Mae lliw yn air hollgynhwysol sy'n cyfeirio at arlliw, cysgod, arlliw a thôn. Mae unrhyw werth arlliw yn cyfeirio at liw.

DPI yn erbyn PPI

DPI yw nifer y dotiau ar bob tudalen argraffedig. PPI yw nifer y picseli fesul modfedd o ddelwedd ddigidol.

Gofod Gwyn yn erbyn Gofod Negyddol

Gofod gwyn yw'r rhan o dudalen sydd ar ôl heb ei marcio. Gall fod yn unrhyw liw, nid gwyn yn unig. Mae gofod negyddol yn ddyluniad bwriadol heb unrhyw elfen ddylunio i gynhyrchu rhith gweledol.

Ffrâm wifren yn erbyn Prototeip

Ffrâm wifren yw glasbrint dyluniad a ddefnyddir ar gyfer cynlluniau taflu syniadau gan ddefnyddio brasluniau neu offeryn. Mae prototeipiau yn gynrychiolaeth gywir o'r dyluniadau lle gallwch ryngweithio ag ef cyn cwblhau a chynhyrchu'r prosiect.

Bitmap yn erbyn Fector

Mae didfapiau, neu graffeg rasterized, yn ddelwedd na ellir ei newid wedi'i gwneud o grid picsel. Y fformatau cyffredin yw GIF, JPG / JPEG, neu PNG. Mae graffeg fector yn ddyluniad y gellir ei olygu wedi'i wneud o fformiwlâu lle nad yw newid maint yn cynhyrchu unrhyw newid mewn ansawdd. Y fformatau cyffredin yw AI, EPS, PDF, a SVG.

Du a Gwyn yn erbyn Graddlwyd

Gwneir offer B / W neu Gwely a Brecwast o ddu a gwyn pur. Delweddau neu waith celf yw graddfa lwyd gydag ystod o werthoedd o wyn i ddu mewn unrhyw arlliw neu gysgod.

Cnydau yn erbyn Marciau Cnydau

Mae cnydio yn cael gwared ar rannau allanol delwedd sydd heb ei gofyn. Mae marciau cnwd yn llinellau sy'n cael eu hychwanegu ar gorneli delwedd i helpu argraffwyr gyda thorri a fframio.

Y 14 Term Uchaf eu Deall a Ddefnyddir gan Ddylunwyr Graffig Noob

Os nad oedd fy esboniad uchod yn ddigonol, dyma'r ffeithlun gydag enghreifftiau:

Termau Dylunio Graffig Camddeall Uchaf

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.