Y Gwiriwr Gramadeg Gorau ar gyfer Blogiau, E-byst, Cyfryngau Symudol a Chymdeithasol

Gwiriad Sillafu a Gramadeg Gramadegol

Os ydych chi wedi bod yn ddarllenydd i Martech Zone am ychydig, rydych chi'n gwybod y gallwn i ddefnyddio cryn dipyn o help yn yr adran olygyddol. Nid fy mod i ddim yn poeni am sillafu a gramadeg, dwi'n gwneud. Mae'r broblem yn fwy o un arferol. Am flynyddoedd, rwyf wedi bod yn ysgrifennu a chyhoeddi ein herthyglau ar y hedfan. Nid ydyn nhw'n mynd trwy sawl cam o gymeradwyo - maen nhw'n cael eu hymchwilio, eu hysgrifennu a'u cyhoeddi.

Yn anffodus, mae hynny wedi achosi rhywfaint o embaras i mi gan fy mod i wedi cyhoeddi rhywfaint o hurt gwallau gramadegol dros y blynyddoedd. Rwyf hyd yn oed wedi siarad â rhai o'n ysgrifennwyr copi am eu cael wrth gefn i adolygu fy swyddi bob dydd. Fodd bynnag, nid wyf am aros i gyhoeddi felly rwyf wedi bod yn ei ohirio. Heb sôn am y ffaith efallai nad wyf yn hoffi sut mae eu hargymhellion yn newid naws fy ngwaith. Yn onest rydw i wedi osgoi mynd ar y llwybr golygu. Yn ogystal, rwy'n ysgrifennu cymaint o erthyglau sydd eu hangen arnaf i wella fy meistrolaeth ar yr iaith Saesneg.

Sawl Gwall Gramadeg a Sillafu Mae Pobl Yn Eu Gwneud Ar-lein?

Nid fi yw'r unig un! Yn ramadegol dadansoddi dros un biliwn o eiriau prawfddarllen gan eu app ysgrifennu poblogaidd dros gyfnod o fis. Dyma beth ddaethon nhw o hyd iddo:

Camgymeriadau fesul 100 Gair

 • Gwnaeth pobl 39 camgymeriad ar gyfartaledd fesul 100 gair mewn postiadau cyfryngau cymdeithasol. Mae e-byst yn dilyn gyda 13 camgymeriad fesul 100 gair a phostiadau blog yw'r isaf gyda 6.5 camgymeriad fesul 100 gair.
 • Mae pobl dair gwaith yn fwy tebygol o wneud camgymeriadau mewn swyddi cyfryngau cymdeithasol nag yr ydym mewn unrhyw fath arall o ysgrifennu ar-lein. Rwy'n dyfalu bod a wnelo rhywfaint o hyn â chyfyngiadau Twitter (dim golygiadau) a natur sgyrsiol cyfryngau cymdeithasol.
 • Gwnaeth adar cynnar a ysgrifennodd rhwng 4:00 am ac 8:00 am 18.2% yn llai o gamgymeriadau nag y mae tylluanod nos yn ysgrifennu rhwng 10:00 a 2:00 am. (Uh-oh)

Beth Yw'r Gwallau Gramadeg a Sillafu Gorau Mae Pobl Yn Eu Gwneud Ar-lein?

 1. Camgymeriadau collnod (ee, gadewch i ni vs yn gadael)
 2. Rhy vs I
 3. Bob dydd vs Bob Dydd
 4. Mae vs Mae eu
 5. nag vs yna

Efallai eich bod yn gweld rhywfaint o welliant yn y maes hwn, gan fy mod i wedi buddsoddi mewn trwydded flynyddol ar gyfer Grammarly, gwasanaeth sydd wedi cael ei enwi'n aml fel gwiriwr gramadeg gorau'r byd. Wedi'i gwblhau gydag estyniad porwr, gallaf ysgrifennu a chywiro gwallau yn gyflym heb adael fy golygydd byth.

Yn ramadegol: Y Llwyfan Gwirio Gramadeg a Sillafu Gorau

Grammarly yn wasanaeth y gallaf ei ddefnyddio gydag unrhyw blatfform neu feddalwedd. Dyma rai enghreifftiau:

 • Golygydd Gramadeg - Mae golygydd Gramadeg yn wych, gyda gwiriadau sillafu, gwiriadau gramadeg, gwiriadau llên-ladrad, argymhellion y gynulleidfa, gwiriadau ffurfioldeb, darllenadwyedd, canfod tôn, bwriad, sgorio cyffredinol, nodau, awgrymiadau geiriad, amnewid cain, cyfrif geiriau, hyd brawddegau, a mwy.

Gwiriad Sillafu a Gramadeg gyda Grammarly

 • Ap Penbwrdd Gramadegol - Mae gan Grammarly gymhwysiad annibynnol a all redeg ar unrhyw system weithredu. Mae'n blatfform ar y we lle gallwch gynnal ystorfa o'ch holl ddogfennau.

Ap Gramadeg ar gyfer gwiriad sillafu, gwiriad gramadeg, gwiriad llên-ladrad a mwy

 • Yn ramadegol ar gyfer iPad - Mae gan Grammarly gymhwysiad annibynnol sy'n gallu rhedeg ar iPad.

Yn ramadegol ar gyfer iPad

 • Estyniadau Porwr Gramadegol - Mae gan Grammarly estyniadau porwr gwych. Rwy'n defnyddio'r estyniad Safari ar hyn o bryd o fewn golygydd WordPress 'Gutenberg ar hyn o bryd ar yr erthygl hon. Mae unrhyw dudalen we gyda maes testun yn galluogi Grammarly yn awtomatig i'ch helpu chi. A gorau oll, gallwch gael y swyddogaeth sylfaenol heb unrhyw gost!

Gramadeg a Sillafu gydag estyniadau porwr Grammarly

 • Ychwanegiad Swyddfa Ramadeg - Mae gan Grammarly ychwanegiad swyddfa ar gyfer Windows neu Mac.

Yn ramadegol ar gyfer Office ar Windows neu Mac

 • Bysellfwrdd Gramadegol - Os ydych chi ar ddyfais symudol, gallwch chi osod a defnyddio'r Allweddell Ramadegol i helpu'ch copi symudol.

Yr Allweddell Ramadegol-iOS

Yr Allweddell Ramadegol Android

 • Busnes Gramadegol - A oes gan eich cwmni ganllawiau arddull penodol iawn wrth ysgrifennu? Mae Grammarly Business yn eich galluogi i arwain pawb yn eich cwmni i ddilyn eich canllawiau.

Yn Ramadegol ar gyfer Busnes - Ysgrifennu Canllawiau Arddull

Dechreuwch Gyda Gramadeg Am Ddim

Sut i Wirio am Wallau Gramadeg a Sillafu gyda Gramadeg

Mae defnyddio Gramadeg yn syml. Yn y rhanbarth testun rydych chi'n gweithio ynddo, fe welwch y materion sillafu a gramadeg wedi'u tanlinellu. Cliciwch yr eicon Grammarly ac i fyny golygydd mwy manwl sydd â'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wella'ch copi.

Dyma fideo gwych ar sut mae Grammarly yn gweithio:

Os nad yw hynny'n ddigon o nodweddion i chi, beth am e-bost wythnosol i adael i chi wybod pa mor dda rydych chi'n perfformio yn erbyn defnyddwyr Gramadegol eraill? Ydyn, maen nhw'n anfon un! A na, nid wyf yn rhannu fy un i.

Dechreuwch Gyda Gramadeg Am Ddim

Nodyn: Rwy'n defnyddio fy Grammarly cysylltiadau cyswllt trwy gydol y swydd hon.