Gorgias: Mesur Effaith Refeniw Eich Gwasanaeth Cwsmer E-Fasnach

Cefnogaeth Gwasanaeth Cwsmer Gorgias ar gyfer E-fasnach

Pan ddatblygodd fy nghwmni y brand ar gyfer a siop gwisg ar-lein, fe wnaethom yn glir i arweinwyr y cwmni y byddai gwasanaeth cwsmeriaid yn rhan hanfodol o'n llwyddiant cyffredinol wrth lansio siop e-fasnach newydd. Mae gormod o gwmnïau wedi'u dal gymaint yng nghynllun y wefan a sicrhau bod yr holl integreiddiadau'n gweithio nes eu bod yn anghofio bod yna elfen gwasanaeth cwsmeriaid na ellir ei hanwybyddu.

Pam Mae Gwasanaeth Cwsmer yn Hanfodol I Dwf E-Fasnach?

Gan fod adrannau marchnata yn aml yn cael eu silweirio o adrannau gwasanaethau cwsmeriaid, nid yw'r ddau fel arfer yn gyson... sy'n rhyfedd oherwydd gallai'ch ymwelydd e-fasnach fod yn llai pryderus ym mha adran rydych chi'n gweithio. Sut mae gwasanaethau cwsmeriaid yn effeithio ar drawsnewidiadau?

  • Cadw Cwsmer – Yn ein siop uchod, mae dros 30% o'n cwsmeriaid yn dychwelyd i wneud pryniant ychwanegol o fewn ychydig fisoedd. Pe na bai'r cynnyrch, y danfoniad, neu'r rheolaeth dychwelyd yn bodloni disgwyliadau ... ni fyddai hynny'n digwydd. Mae gan siop arall rydyn ni'n ei rheoli gyfradd dychwelyd cwsmeriaid o 2% ... eisiau dyfalu beth yw'r gwahaniaeth? Mae gan ein siop uchod longau 2 ddiwrnod am ddim a dychweliadau di-drafferth (gyda'r bag dychwelyd wedi'i gynnwys yn y pecyn). Mae hyd yn oed ein cwsmeriaid sy'n dychwelyd cynhyrchion yn dychwelyd i wneud pryniannau ychwanegol!
  • Siopa â Chymorth – Er bod gan ddyluniad y wefan ganllawiau maint helaeth, cymorth a dogfennaeth ... mae cwsmeriaid yn aml yn clicio ar y ffenestr sgwrsio a gofyn cwestiwn neu ddau cyn prynu. Gyda dros $100 fesul archeb gyfartalog, mae hynny'n adenillion anhygoel ar fuddsoddiad ar gyfer ateb cwestiwn! Mae gofalu am eich sgwrs a bod yn ymatebol i gwestiynau yn wasanaeth cwsmeriaid gwych ... ac yn gyrru refeniw uniongyrchol.
  • Rheoli Enw Da – Yn oes y cyfryngau cymdeithasol, mae llafar gwlad yn ymledu fel tan gwyllt. Bydd profiad gwasanaeth cwsmeriaid negyddol yn lledaenu fel tanau gwyllt ar-lein tra anaml y bydd profiad cadarnhaol yn cael ei rannu. Os na allwch wasanaethu'ch cwsmeriaid a rhagori ar eu disgwyliadau, mae'r difrod yr ydych yn ei wneud i'ch brand yn sylweddol fwy ... ac mae'r marchnata a'r hysbysebu y mae'n rhaid i chi eu gwneud i wneud iawn am y gwahaniaeth yn gostus.
  • Sylfaen Wybodaeth - Gall olrhain eich ceisiadau gwasanaeth cwsmeriaid mewn platfform tocynnau eich helpu i adeiladu sylfaen wybodaeth hunanwasanaeth lle gall eich cwsmeriaid chwilio'n hawdd a dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i gwestiynau cyffredin am eich cynhyrchion. Mae'n ymddygiad cyffredin gan siopwyr ar-lein y byddant yn gadael gwefan os na allant ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt - felly darparu llyfrgell gyfoethog o atebion i Gwestiynau Cyffredin (Cwestiynau Cyffredin).

Trosolwg o Wasanaeth Cwsmer Gorgias

Mae Gorgias yn eich galluogi i ganoli'ch holl docynnau cymorth mewn un platfform - gan gynnwys e-bost, cyfryngau cymdeithasol, sgwrs fyw, llais, a SMS. Mae'r platfform yn ymgorffori awtomeiddio, canfod bwriad a theimlad, macros, sylfaen wybodaeth hunanwasanaeth, ac adroddiadau i fesur eich enillion ar wasanaeth cwsmeriaid e-fasnach.

Sut i Fesur Effaith Refeniw Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae gan Gorgias ddyfyniad gwych ar ei wefan sy'n eithaf cywir:

Trowch eich cymorth cwsmeriaid yn ganolfan elw.

gorgias

Cyflawnir hyn gan:

  1. Darparu ymwelwyr cymorth wedi'i bersonoli a chynyddu cyfraddau trosi trwy sgwrs gwasanaeth cwsmeriaid fyw.
  2. Ymateb i gwsmeriaid yn holi am eich cynhyrchion ar eich hysbysebion a'ch postiadau, gan gynyddu eich gwerthiant ac effeithiolrwydd hysbysebion gan yr hyn sy'n cyfateb i Cynnydd o 5% mewn gwariant ar hysbysebion.
  3. Cyhoeddi a canolfan gymorth gyda llyfrgell o gwestiynau cyffredin lle gall eich siopwyr ddod o hyd i'r atebion sydd eu hangen arnynt yn hawdd.
  4. Traciwch yr holl werthiannau a gynhyrchir gan asiantau gwasanaeth cwsmeriaid dros negeseuon testun, atebion cyfryngau cymdeithasol, a sgyrsiau sgwrsio byw ar eich gwefan.

Gyda Gorgias, gallwch hyd yn oed weld effaith pob asiant gwasanaeth cwsmeriaid ar refeniw cyffredinol y siop - gan ddarparu modd o wobrwyo perfformiad gwych ar eich tîm gwasanaeth cwsmeriaid.

refeniw e-fasnach gwasanaeth cwsmeriaid

Mae Gorgias yn cynnig integreiddiadau di-dor gyda Shopify, Magento, a Masnach Fawr. Ynghyd â rhyngweithiadau canolog, mae Gorgias yn eich galluogi i awtomeiddio tasgau cymorth ailadroddus (gan gynnwys awto-ymatebion statws archeb a danfon), a golwg 360 gradd o'ch cwsmer gyda hanes cefnogaeth a archeb, gwerth cwsmer, adolygiadau, a statws gwobrau.

Mae eu platfform hefyd yn integreiddio ag AI Diolchgar, Klaviyo, Instagram, Yotpo, Facebook, Recharge, a mwy…

Cofrestrwch ar gyfer Gorgias Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt o gorgias ac rwy'n defnyddio dolenni cyswllt yn y cynnwys hwn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.