Mae Gore yn rhoi sylwadau ar dirwedd newidiol y Cyfryngau

Ruth Holladay blog heddiw yn tynnu sylw at erthygl ar gyfweliad ag Al Gore ac yn gofyn ei farn am y cyfryngau. Yn benodol, mae'r cyfwelydd yn cwestiynu Gore ar ganoli'r cyfryngau, naill ai gan gorfforaethau neu gan lywodraethau (yn rhyngwladol). Noda Gore:

Sgwrs yw democratiaeth, a rôl bwysicaf y cyfryngau yw hwyluso'r sgwrs honno o ddemocratiaeth. Nawr bod y sgwrs yn cael ei rheoli'n fwy, mae'n fwy canolog. - Al Gore

Al GoreWaw. Heb fod yn gefnogwr o Gore, rwy'n synnu ac yn falch iawn o'i neges yma. Rwy'n un o'r dynion hynny sydd wir yn credu bod y cyfryngau yn ceisiwch ddylanwadu ar ein tirwedd wleidyddol.

Peidiwch â'm cael yn anghywir ... Nid wyf yn credu bod y cyfryngau yn griw o gnau asgell chwith mewn galwadau ffôn cyfrinachol sy'n ceisio rhyddhau Gweriniaethwyr, credaf yn syml fod gan lawer o bobl yn nhirwedd y cyfryngau ac adloniant fywydau sy'n wahanol iawn na'r gweddill ohonom. O ganlyniad, mae eu barn am y byd yn tueddu i fod yn wahanol. Yn ogystal, y ffaith eu bod wedi'u haddysgu'n dda ac mewn sefyllfa o awdurdod cegog, mae ganddyn nhw bwlpud bwli i ddylanwadu ar farn pobl.

Mae blogio a'r Rhyngrwyd yn newid y dirwedd honno. Ar ôl tanysgrifio i 2 bapur newydd am ymhell dros ddegawd, yn onest nid wyf yn ei godi mwyach. Darllenais fy holl newyddion ar-lein, a darllenais ymateb y blogosffer i'r newyddion. Yn amlach na pheidio, rwy'n dechrau gweld mwy o newyddion yn cael eu codi gan blogwyr na chan y papurau newydd. Rwy'n credu mai un o'r rhesymau yw bod blogio yn dileu 'hidlo' y neges.

Ruth's blog yn enghraifft wych o hyn. Mae Ruth wedi’i rhyddhau o fondiau golygydd ac mae ei blog yn malu ei ffordd i flaen tirwedd blogio Indiana. Rydw i'n caru e. Ar ôl darllen erthyglau Ruth am flynyddoedd, ni chefais weld yr angerdd a’r fflamau yn ei neges nes iddi ymddeol a dechrau blogio. Mae Ruth fel y tarw a ddihangodd o'r siop lestri! Efallai y byddaf yn anghytuno â'i neges weithiau, ond ni allaf aros i ddarllen ei phost nesaf.

Fy ngobaith yw y bydd y Rhyngrwyd yn parhau i fod yn llwybr newydd i “hwyluso’r sgwrs honno o ddemocratiaeth”. Rwy'n gobeithio ei fod yn darparu megaffon i'r di-lais yn ein byd ac yma yn ein cymdeithas ein hunain. Mae geiriau ar dudalen yn wirioneddol bwerus ... yn enwedig pan nad ydyn nhw'n cael eu rheoli.

Hir am ddim lleferydd rhad ac am ddim!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.