Mae Suit Antitrust Google yn Harbinger o Ddyfroedd Garw ar gyfer Newidiadau IDFA Apple

IDFA Apple

Er bod amser hir yn dod, mae achos cyfreithiol gwrthglymblaid DOJ yn erbyn Google wedi cyrraedd ar adeg bwysig i'r diwydiant ad-dechnoleg, gan fod marchnatwyr yn rhuthro am fod Apple yn chwalu Dynodwr ar gyfer Hysbysebwyr (IDFA) newidiadau. A chydag Apple hefyd yn cael ei gyhuddo yn yr adroddiad 449 tudalen diweddar gan Dŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau o gam-drin ei bŵer monopoli priodol, rhaid i Tim Cook fod yn pwyso ei gamau nesaf yn ofalus iawn.

A allai gafael tynhau Apple ar hysbysebwyr ei wneud y cawr technoleg nesaf i gael ei ddarostwng? Dyna'r cwestiwn y mae'r diwydiant ad technoleg $ 80 biliwn yn ei ystyried ar hyn o bryd.

Ar hyn o bryd, ymddengys bod Apple Inc. yn sownd rhwng craig a lle caled: mae wedi gwario miliynau i leoli ei hun fel cwmni sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd defnyddiwr, ac wrth ddatblygu un newydd yn lle'r IDFA, sydd wedi bod yn gonglfaen i bersonoli. hysbysebu digidol ers blynyddoedd. Ar yr un pryd, byddai gwneud i ffwrdd â'r IDFA o blaid ei system gaeedig berchnogol SkAdNetwork, yn gwneud Apple yn ymgeisydd hyd yn oed yn fwy tebygol ar gyfer siwt gwrthglymblaid.

Fodd bynnag, gyda'i ohiriad diweddar o'r newidiadau IDFA i ddechrau 2021 mae gan Apple amser o hyd i symud ei daflwybr gyfredol ac osgoi dilyn yn ôl troed Google. Byddai'n ddoeth i'r cawr technoleg nodi achos Google a naill ai cadw'r IDFA neu ailddatblygu'r SkAdNetwork mewn ffordd nad yw'n gwneud hysbysebwyr yn gwbl ddibynnol ar ei ddata defnyddwyr monopoledig.

Yn ei ffurf bresennol, Cynnig Apple Gwaith SkAdNet yn edrych fel symudiad hyd yn oed yn fwy tuag at fonopoli na'r hyn y mae Google wedi'i wneud yn y diwydiant chwilio. Er mai Google yw'r chwaraewr mwyaf yn ei faes o bell ffordd, o leiaf, mae yna beiriannau chwilio amgen eraill y gall defnyddwyr eu defnyddio'n rhydd. Mae'r IDFA, ar y llaw arall, yn effeithio ar yr ecosystem gyfan ar gyfer hysbysebwyr, marchnatwyr, darparwyr data defnyddwyr, a datblygwyr apiau nad oes ganddynt lawer o ddewis ond chwarae pêl gydag Apple.

Nid dyma'r tro cyntaf i Apple ddefnyddio ei law uchaf i orfodi'r farchnad i gydymffurfio. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae datblygwyr apiau wedi bod yn gwthio yn ôl yn erbyn ffi enfawr 30% Apple o’r holl werthiannau a wnaed yn ei siopau app - rhwystr enfawr ar gyfer monetization. Dim ond cwmnïau hynod lwyddiannus fel Gemau Epig sydd hyd yn oed â'r gallu i fynd ar drywydd brwydr gyfreithiol gyda'r cawr technoleg. Ond nid yw hyd yn oed Epic hyd yma wedi llwyddo i orfodi llaw Apple.

Ar y cyflymder presennol, fodd bynnag, bydd yr achos gwrthglymblaid parhaus yn cymryd amser hir i sicrhau newid ystyrlon i'r diwydiant ad-dechnoleg. Mae cyhoeddwyr yn rhwystredig bod yr achos cyfreithiol yn erbyn Google yn canolbwyntio'n bennaf ar gytundebau dosbarthu'r cwmni sy'n ei wneud yn beiriant chwilio diofyn ond yn methu â mynd i'r afael â'u pryder allweddol am arferion y cwmni mewn hysbysebu ar-lein.

Yn ôl astudiaeth ddiweddar gan awdurdodau cystadlu’r DU, dim ond 51 sent o bob 1 doler a wariwyd ar hysbysebu yn cyrraedd y cyhoeddwr. Mae'r 49 sent sy'n weddill yn anweddu i'r gadwyn gyflenwi ddigidol. Yn amlwg, mae rheswm i gyhoeddwyr fod yn rhwystredig yn ei gylch. Mae achos DOJ yn goleuo realiti llym ein diwydiant:

Rydyn ni'n sownd.

A bydd llywio allan o'r llanastr rydyn ni wedi'i greu yn broses hynod o dyner, araf a diflas. Er i'r DOJ gymryd y camau cyntaf gyda Google, siawns nad oes ganddo Apple yn ei olygon hefyd. Os yw Apple eisiau bod ar ochr dde'r hanes hwn wrth ei lunio, dylai'r cawr ddechrau meddwl sut y gall weithio gyda'r diwydiant ad-dechnoleg yn hytrach na cheisio ei ddominyddu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.