3 Peth i'w Ystyried gyda Newidiadau Ad Testun Google

AdWords google

Google hysbysebion testun estynedig (ETAs) yn swyddogol yn fyw! Mae'r fformat hysbyseb symudol cyntaf yn hwy, hirach yn cael ei gyflwyno ar draws pob dyfais ochr yn ochr â'r fformat ad safonol sy'n gyfeillgar i benbwrdd - ond am y tro yn unig. Gan ddechrau Hydref 26, 2016, ni fydd hysbysebwyr bellach yn gallu creu na llwytho hysbysebion testun safonol. Yn y pen draw, bydd yr hysbysebion hyn yn pylu i mewn i anodau hanes chwilio taledig ac yn diflannu o'ch tudalen canlyniadau chwilio yn gyfan gwbl.

Hysbysebion Testun Estynedig Google (ETAs)

Mae Google wedi rhoi eu rhodd fwyaf i hysbysebwyr hyd yma: 50 y cant yn fwy o le copi ad a chymeriadau ychwanegol i ddisgrifio eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Ond os ydych chi'n gwastraffu'r cyfle hwn, bydd yn gost fawr i chi gan fod cystadleuwyr yn defnyddio'r amser i ysgrifennu hysbysebion yn y fformat newydd, eu profi, a gwneud y gorau o'u strategaethau SEM. Gyda dyddiad cau Google yn agosáu yn gyflym, mae angen i hysbysebwyr gyrraedd y gwaith yn ysgrifennu ad creadigol presennol ar unwaith i aros yn gystadleuol yn y dirwedd marchnata chwilio.

Rydyn ni wedi bod yn talu sylw manwl i ETAs ers i Google lansio'r beta yn ôl ym mis Mai. Mae mwy nag un rhan o dair o gwsmeriaid fy nghwmni eisoes yn profi ETAs mewn 50 y cant o'u cyfrifon. Dyma dri pheth rydyn ni wedi'u dysgu a fydd o gymorth i chi wrth i chi adeiladu eich strategaeth eich hun.

1. Ailfeddwl eich creadigol cyfan

Stwnsiwch eich llinellau disgrifiad presennol ynghyd a thaflu'n ddidrafferth Shipping am ddim mae eich ail bennawd yn demtasiwn, os mai dim ond i lenwi'r gofod newydd gyda rhai cymeriadau, ond nid dyna'r ateb. Rydym mewn gwirionedd wedi gweld hysbysebwyr yn gwneud hyn ac wedi gwylio wrth i gyfraddau clicio drwodd ostwng trwy ddefnyddio'r llenwr gofod strategaeth. Nid yw ychwanegu copi at ddiwedd pennawd heb ystyried y neges a'r brand cyfan yn gwarantu y bydd yr hysbyseb yn gwneud synnwyr neu'n gyrru cliciau.

Gohiriaf at Gyfarwyddwr Marchnata Hysbysebion Perfformiad Google Matt Lawson a ddywedodd:

Defnyddiwch y diweddariad hwn fel cyfle i ail-werthuso'ch creadigol cyfan. Dyma gyfle i grefftio rhywbeth newydd a mwy cymhellol nag erioed o'r blaen.

Meddyliwch am gyfle yn hytrach na thrafferth.

2. Peidiwch â rhoi'r gorau i'ch hen hysbysebion ar unwaith

Yn yr un modd â phopeth sy'n chwilio am dâl, nid yw'r ffaith bod hysbysebion testun estynedig yn newydd yn golygu y byddant yn perfformio'n well na'ch hen hysbysebion yn syth oddi ar yr ystlum. Rhedeg eich ETAs newydd ochr yn ochr â hen hysbysebion. Os yw'ch hysbysebion safonol yn perfformio'n well na ETAs, edrychwch ar ba strategaethau negeseuon sy'n gweithio ac addaswch y rheini yn y fformat ETA.

3. Dechreuwch feddwl am y gwyliau

Mae'r tymor gwyliau yn sbardun refeniw enfawr mewn marchnata chwilio. Mae hefyd yn hynod o brysur a llafurus i dimau mewnol reoli hyrwyddiadau ac ysgrifennu copi ad gwyliau ar raddfa. Os ydych chi am fanteisio ar y nifer fwyaf o ddoleri y tymor gwyliau hwn, mae'n well ichi gael eich strategaeth ETA wedi'i gweithio ymhell cyn dyddiad cau Google. Paratowch eich tîm mewnol nawr.

Arbrofwch â hyd cymeriad
Mae ein profion beta cychwynnol yn awgrymu bod gan ETAs hirach gyfraddau clicio drwodd (CTR) gwell ar gyfartaledd, ond gall y duedd amrywio yn ôl cyfrif. Dyma beth ddysgon ni brofi hyd pennawd ar draws cyfrifon cleientiaid beta.

[box type = "info" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"]

Hyd Cymeriad yn y Penawdau CTR *
> 135 + 49%
117-128 -7%
+ 6%
* Yn erbyn cyfradd clicio drwodd ETA ar gyfartaledd ar draws cyfrifon cleientiaid Boost beta

[/ blwch]

Mae gan Google fwy na 9 biliwn o hysbysebion ar gael iddo. Cadarn, mae rhai yn cael eu creu gan dempledi felly mae nifer yr hysbysebion unigryw yn llai, ond rydyn ni'n dal i siarad am ailysgrifennu biliynau o hysbysebion ni waeth sut rydych chi'n eu tafellu. Nid yw Google wedi cynnig cymorth yn gyhoeddus i hysbysebwyr fynd i'r afael â'r mater hwn. Mae angen cryn dipyn o ailysgrifennu ni waeth faint o hysbysebion unigryw neu dempled y mae hysbysebwyr ar-lein yn eu defnyddio yn eu hymgyrchoedd. Os nad ydych eisoes wedi dechrau paratoi, nid oes amser fel y presennol. Efallai y bydd aros tan yfory yn rhy hwyr.