SERP Heddiw: Golwg Weledol ar flychau, cardiau, pytiau cyfoethog a phaneli Google

Data Strwythuredig Google SERP a Phytiau Cyfoethog

Mae bellach wedi bod yn wyth mlynedd ers i mi wthio fy nghleientiaid i ymgorffori pytiau cyfoethog i mewn i'w siopau ar-lein, gwefannau, a blogiau. Roedd tudalennau canlyniadau peiriannau chwilio Google wedi dod yn dudalennau byw, anadlu, deinamig, wedi'u personoli i chi ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ... yn bennaf diolch i welliannau gweledol maen nhw wedi'u gwneud i dudalen canlyniad y peiriant chwilio gan ddefnyddio data strwythuredig a ddarperir gan gyhoeddwyr.

Mae'r gwelliannau hynny'n cynnwys:

 • Blychau Ateb Uniongyrchol gydag atebion byr, ar unwaith, rhestrau, carwseli, neu dablau a allai fod â delweddau i'w gwella hefyd.
 • Pytiau Cyfoethog a ddarperir gan wefannau i wella cofnodion tudalen canlyniad peiriannau chwilio gyda phrisiau, graddfeydd, argaeledd, ac ati.
 • Cardiau Cyfoethog ar gyfer defnyddwyr symudol hawdd eu defnyddio.
 • Graffiau Gwybodaeth ar far ochr dde SERP sy'n darparu delweddau wedi'u curadu a gwybodaeth am y chwiliad.
 • Paneli Gwybodaeth ar far ochr dde SERP sy'n darparu delweddau, gwybodaeth, mapiau a chyfeiriaduron wedi'u curadu sy'n benodol i frand neu fusnes.
 • Pecyn Lleol (neu Pecyn Map) yw calon canlyniadau chwilio lleol gyda gwybodaeth fusnes, adolygiadau a mapiau. Mae'r rhain yn cael eu gyrru i raddau helaeth gan weithgaredd Google My Business gyda diweddariadau ac adolygiadau brand.
 • Mae pobl hefyd yn gofyn darparu cwestiynau ac atebion cysylltiedig o ymholiadau.
 • Pecyn Delwedd yn garwsél llorweddol ar ymholiadau sydd wedi'u targedu'n weledol.
 • Dolenni Safle yn rhestr estynedig o ddolenni allweddol o fewn safleoedd poblogaidd. Gall hefyd gynnwys maes chwilio gwefan sy'n benodol i fecanwaith chwilio mewnol y wefan.
 • Twitter carwsél yn arddangos y rhestr o'r trydariadau diweddaraf o gyfrifon twitter.
 • Blwch Newyddion yn garwsél sy'n sensitif i amser o newyddion sy'n torri a straeon gorau a geir ar wefannau newyddion hysbys.

Trwy strwythuro'ch data a dilyn safonau sgema, gall brand effeithio'n sylweddol ar eu gwelededd o fewn y nodweddion atyniadol hyn ar dudalen canlyniad peiriant chwilio - yn enwedig o ran gwella eu canlyniad rhestredig eu hunain ar y dudalen gan ddefnyddio pytiau cyfoethog.

Mae dadl ddi-ffael ar hyn hefyd ... bod Google yn gallu cadwch ddefnyddwyr ar eu tudalennau canlyniad peiriannau chwilio yn hytrach na dod â nhw i'ch tudalennau cyrchfan. Os gallant gadw defnyddwyr yno, efallai y byddant yn fwy tebygol o glicio hysbysebion, bara menyn Google. Ond hei ... mae Google yn berchen ar y gynulleidfa chwilio, felly mae gen i ofn bod yn rhaid i chi chwarae eu gêm. Gobeithio, wrth i chi yrru canlyniadau peiriannau chwilio i'ch gwefan, rydych chi'n gwneud gwaith gwych yn ennyn diddordeb a chipio gwybodaeth eich ymwelydd er mwyn i chi allu adeiladu perthynas uniongyrchol.

Mae Google nid yn unig yn nodi y gallai darparu’r meta data hwn arwain at y cyflwyniad gorau posibl ar SERP, maent hefyd yn egluro’n llawn y gall pytiau cyfoethog wella gwelededd cyffredinol eich peiriant chwilio oherwydd ei fod yn addysgu eu algorithmau ar y wybodaeth ar y dudalen.

Os nad yw'ch cwmni, eich gwerthwyr a'ch cynnwys yn manteisio pytiau cyfoethog, rydych chi'n mynd i gael eich gadael yn y baw gan gystadleuwyr sy'n gwneud hynny. Os nad yw'ch asiantaeth farchnata yn sgrechian arnoch i'w gweithredu - mae angen ichi ddod o hyd i gwmni newydd. Ac os oes gennych chi seilwaith perchnogol neu hen nad yw'n eu cefnogi, mae angen i chi fudo neu ddatblygu datrysiad sy'n gwneud hynny. Mae pytiau cyfoethog nid yn unig yn gwella chwilio, ond maen nhw hefyd yn effeithio ar gyfraddau clicio drwodd yn fwy nag a ddychmygwyd erioed.

Yr ffeithlun hwn o Brafton, Canllaw Gweledol i Bob Nodwedd Google SERP: Pytiau, Paneli, Hysbysebion Taledig a Mwy, yn darparu trosolwg gweledol o sut mae pytiau cyfoethog a data strwythuredig yn edrych ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio.

ffeithlun pyt cyfoethog google

2 Sylwadau

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.