Llwybrau Byr Chwilio a Pharamedrau Google

Chwilio Google, Gweithredwyr, a Pharamedrau

Heddiw, roeddwn yn chwilio am ffeithlun ar wefan Adobe ac nid y canlyniadau yr oeddwn yn edrych amdanynt. Yn hytrach na mynd i safle ac yna chwilio'n fewnol, rydw i bron bob amser yn defnyddio llwybrau byr Google i chwilio gwefannau. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn - p'un a ydw i'n chwilio am ddyfynbris, pyt cod, neu ffurf ffeil benodol.

Yn yr achos hwn, y chwiliad gwreiddiol oedd:

site:adobe.com infographic

Mae'r canlyniad hwnnw'n darparu pob tudalen ar draws pob is-barth Adobe sy'n cynnwys y gair infographic. Cododd hynny filoedd o dudalennau o safle lluniau stoc Adobe felly roedd angen i mi dynnu'r is-barth hwnnw o'r canlyniadau:

site:adobe.com -site:stock.adobe.com infographic

Tynnais yr is-barth penodol gan ddefnyddio'r minws arwyddo gyda'r is-barth yr oeddwn yn ei eithrio. Nawr roedd angen i mi chwilio am ffurf ffeil benodol ... ffeil png:

site:adobe.com -site:stock.adobe.com filetype:png infographic

Mae'r rhain i gyd yn lwybrau byr hynod ddefnyddiol i chwilio gwefannau penodol ... ond byddech chi'n synnu sut arall y gallwch chi dargedu'ch ymholiadau.

Sut i Chwilio Safle Penodol Gyda Google

 • safle: Chwilio o fewn safle neu barth penodol. -site: yn eithrio parth neu is-barth

site:blog.adobe.com martech

Sut i Chwilio Llwyfan Cyfryngau Cymdeithasol Gyda Google

 • Defnyddiwch y symbol @ i chwilio platfform cyfryngau cymdeithasol (gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi'r platfform cymdeithasol ar y diwedd).

"marketing automation" @twitter 

Sut i Chwilio am Math o Ffeil Benodol Gyda Google

 • filetype: Chwilio am fath penodol o ffeil, fel pdf, doc, txt, mp3, png, gif. Gallwch eithrio gyda -filetype.

site:adobe.com filetype:pdf case study

Sut i Chwilio Mewn Teitl Gyda Google

 • teitl: Chwilio am air penodol o fewn teitl y dudalen we yn hytrach na'r dudalen gyfan. Gallwch eithrio gyda -intitle.

site:martech.zone intitle:seo

 • inposttitle: Chwilio am air penodol o fewn teitl post blog. Gallwch eithrio gyda -inposttitle.

site:martech.zone inposttitle:seo

 • allintitle: Chwilio am ymadrodd cyfan o fewn teitl. Gallwch eithrio gyda -allintitle.

allintitle:how to optimize youtube video

Sut i Chwilio Mewn URL WIth Google

 • allinurl: Chwilio am ymadrodd cyfan o fewn geiriau URL. Gallwch eithrio gyda -allinurl.

allinurl:how to optimize a blog post

 • inurl: Chwilio am eiriau o fewn URL. Gallwch eithrio gyda -inurl.

inurl:how to optimize a blog post

Sut i Chwilio Mewn Testun Angor gyda Google

 • allinanchor: Chwilio am ymadrodd cyfan o fewn testun angor delwedd. Gallwch eithrio gyda -allinanchor.

allinanchor:email open statistics

 • inanchor: Chwilio am air o fewn testun angor delwedd. Gallwch eithrio gyda -inanchor.

inanchor:"email statistics"

Gweithredwyr ar gyfer Chwilio Testun Gyda Google

 • Defnyddiwch y * rhwng geiriau fel cerdyn gwyllt i chwilio am bob cyfuniad.

marketing intext:sales

 • Defnyddiwch y gweithredwr OR rhwng geiriau i chwilio am y naill derm neu'r llall.

site:martech.zone mobile OR smartphone

 • Defnyddiwch y gweithredwr AND rhwng geiriau i chwilio am bob term.

site:martech.zone mobile AND smartphone

 • Defnyddiwch * fel cerdyn gwyllt i ddod o hyd i dermau gyda chymeriadau neu eiriau rhyngddynt

customer * management

 • Defnyddiwch y ~ cyn eich gair i ddod o hyd i eiriau tebyg. Yn yr achos hwn, bydd termau fel prifysgol hefyd yn ymddangos:

site:nytimes.com ~college

 • Peidiwch â chynnwys geiriau gyda'r arwydd minws

site:martech.zone customer -crm

 • Dewch o hyd i union air neu ymadrodd trwy eu rhoi mewn dyfyniadau

site:martech.zone "customer retention"

 • Dewch o hyd i'r holl eiriau o fewn un canlyniad. Gallwch eithrio gyda -allintext.

allintext:influencer marketing platform

 • Dewch o hyd i'r holl eiriau o fewn un canlyniad. Gallwch eithrio gyda -intext.

intext:influencer

 • Dewch o hyd i eiriau sy'n agos at ei gilydd o fewn nifer benodol o eiriau

intext:"watch" AROUND(5) "series 7"

Gallwch hefyd ychwanegu mwy o gyfuniadau at chwiliad i gynnwys ac eithrio termau, ymadroddion, parthau ac ati yn derfynol. Gallwch hefyd eithrio gan ddefnyddio'r symbol tynnu yn eich chwiliadau.

Atebion Cyflym trwy Google Search

Mae Google hefyd yn cynnig rhai swyddogaethau eraill sy'n ddefnyddiol iawn:

 • Ystodau o rifau, dyddiadau, data, neu brisiau gan ddefnyddio ..

presidents 1980..2021

 • Tywydd: Chwilio tywydd i weld y tywydd yn eich lleoliad neu ychwanegu enw dinas.

weather indianapolis

 • Geiriadur: rhoi diffinio o flaen unrhyw air i weld ei ddiffiniad.

define auspicious

 • Cyfrifiadau: Rhowch hafaliad mathemateg fel 3 * 9123, neu ddatrys hafaliadau graffio cymhleth gan gynnwys +, -, *, /, a thermau trigonometreg fel cos, sin, tan, arcsin. Un peth defnyddiol gyda chyfrifiadau Google yw y gallwch ddefnyddio rhifau enfawr ... fel 3 triliwn / 180 miliwn a chael ymateb cywir. Haws na nodi'r holl seroau hynny ar eich cyfrifiannell!

3.5 trillion / 180 million

 • canran: Gallwch hefyd gyfrifo'r ganran trwy nodi% o:

12% of 457

 • Trosiadau uned: Rhowch unrhyw drosiad.

3 us dollars in euros

 • Chwaraeon: Chwiliwch am enw eich tîm i weld amserlen, sgoriau gêm a mwy

Indianapolis Colts

 • Statws Hedfan: Rhowch eich rhif hedfan llawn i mewn a chael y statws diweddaraf

flight status UA 1206

 • Movies: Darganfyddwch beth sy'n chwarae'n lleol

movies 46143

 • Ffeithiau cyflym: Chwiliwch am enw rhywun enwog, lleoliad, ffilm neu gân i ddod o hyd i wybodaeth gysylltiedig

Jason Stathom