Rhybudd Chwilio Google Goofed A Anfon Rhybuddion Ffug ar WordPress

oops

Weithiau, byddaf yn crafu fy mhen lle yn union mae Google yn mynd gyda'i consol chwilio. Er fy mod yn credu ei fod yn wasanaeth anhygoel i ganfod meddalwedd faleisus ac atal y gwefannau hynny rhag cael eu rhestru mewn canlyniadau chwilio, nid wyf mor siŵr fy mod i eisiau i Google sganio gwefannau sy'n chwilio am faterion mewn gwirionedd.

Roedd achos mewn pwynt yn rhybudd cynamserol a aeth allan ataf ac, rwy'n dyfalu, degau o filoedd o wefannau a nododd eu bod yn rhedeg fersiwn o WordPress nad oedd yn ddiogel. Y broblem? Roedd yn gadarnhaol ffug ac roedd mwyafrif llethol y gwefannau yn rhedeg y fersiwn ddiweddaraf o WordPress mewn gwirionedd. Er nad wyf yn gyfrinachol â'r fethodoleg yr oedd Google yn ei defnyddio i ddilysu'r gwefannau, mae'n ymddangos y gallai caching fod wedi bod yn broblem. Gan fod tudalennau wedi'u storio yn gyffredin trwy'r Rhyngrwyd a gyda gwefannau WordPress, achosodd gryn gyffro.

Y broblem, wrth gwrs, oedd bod llawer o dderbynwyr yr e-byst hynny yn gleientiaid sy'n talu am westeio a diogelwch uwch, ac mae ganddyn nhw asiantaeth hefyd, fel arth, gweithio i sicrhau bod ein cleientiaid yn ddiogel. Pan fyddant yn derbyn e-bost fel yna, mae'n tueddu i achosi cryn aflonyddwch. Diolch byth, ymatebodd Google i mewn ar unwaith eu fforymau gwefeistr eu bod nhw, yn wir, wedi achosi'r mater.

Helo bawb - ar ran y timau sy'n gyrru'r ymdrech hon, derbyniwch ein hymddiheuriadau am y dryswch rydyn ni wedi'i greu. Rydym yn gwybod am achosion lle rydym wedi anfon negeseuon at berchnogion achosion WordPress sydd wedi'u huwchraddio i fersiwn fwy diweddar ers ein cropian diwethaf - roeddem yn amau ​​y byddai nifer o'r achosion hyn cyn i ni ddechrau'r ymdrech negeseuon. Juan Felipe Rincón, Google

Mae me culpa gwerthfawrogwyd, ond eto i gyd, mae'n ymddangos ychydig yn rhyfedd y byddai Google yn lansio rhywbeth fel hyn ar eu pennau eu hunain. Ychydig edafedd yn ddiweddarach yn y sgwrs, cysylltodd rheolwr cynnyrch diogelwch WordPress â thîm Google a dywedodd y byddent wrth eu bodd yn gweithio gyda'i gilydd ar hyn. Nid wyf yn siŵr pam na ddigwyddodd hynny yn gyntaf oll, ond diolch byth ei fod yn mynd i'r cyfeiriad hwnnw.

Er nad oes gennyf unrhyw amheuaeth mae gan Google yr adnoddau i gyflawni gwaith o'r fath, nid wyf yn siŵr fy mod yn gwerthfawrogi lle mae'r cwmni'n parhau i droedio. Rwyf wrth fy modd â'r ffaith bod Google yn darparu offer fel Search Console, Analytics, Tag Manager, ac eraill i'n helpu i wella sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â'n gwefannau. Ond pan maen nhw'n camu dros y llinell mewn gwirionedd - fel yn yr achos hwn a chyda AMP, SSL, Mobile, a mentrau eraill, mae'n ymddangos eu bod nhw'n camu ar flaenau ein traed fwy a mwy.

Hoffwn i Google wneud yr hyn maen nhw'n ei wneud orau ... darparu canlyniadau chwilio organig a thâl hynod berthnasol. Ond hoffwn pe byddent yn ei adael i fusnesau ddarparu'r profiad defnyddiwr y maent ei eisiau i'w cleientiaid. Mae'r system rheoli cynnwys y maent yn ei defnyddio, pa fformatio gwefan, p'un a yw Javascript yn rhedeg ai peidio, neu hyd yn oed a yw ei fotymau'n darparu digon o badin ar ddyfais symudol yn ymddangos ychydig y tu allan i'w mechnïaeth.

Mae gwneud argymhellion yn iawn, ac mae darparu'r offer i ddarparu'r argymhellion hynny hyd yn oed yn well. Ond pan mae Google yn dechrau rhybuddio neu hyd yn oed gosbi gwefannau nad ydyn nhw'n ymddwyn yn y ffordd mae Google yn dymuno iddyn nhw ymddangos ychydig yn orgyffwrdd i mi.

3 Sylwadau

  1. 1

    Mae Google fel yr Adran Addysg. Os yw ysgolion eisiau doleri ffederal mae'n rhaid iddynt ddilyn safonau penodol a allai gyd-fynd â budd pennaf eu cymuned. Os ydych chi am gael y budd o ddangos mewn canlyniadau chwilio mae'n rhaid i chi gadw at reolau Google hyd yn oed os nad yw'n ffitio i'ch budd gorau. Rwy'n credu bod arallgyfeirio peiriannau chwilio yn hanfodol felly nid oes gennym un cwmni mamothiaid yn bwlio pobl i'w cyflwyno. Mae Google yn gwneud llawer o bethau gwych sydd o fudd i'r gymuned dechnoleg ond maen nhw hefyd yn gweithredu er eu budd gorau eu hunain bob amser.

  2. 2

    Nid wyf yn gwybod ... cefais yr hysbysiad fel y gwnaeth rhai o'm cleientiaid. Nid wyf yn credu ei fod yn broblem. Pe bai'n digwydd drosodd a throsodd, byddwn ychydig yn fwy pryderus. Rwy'n rhoi pas iddynt ar yr un hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.