Toriadau Gwallt a Phreifatrwydd, Ymyrraeth neu Brofiad y Defnyddiwr?

Don KingBob cwpl o wythnosau rwy'n ymweld â'm lleol Supercuts. Dwi ddim bob amser yn cael y toriad perffaith, ond mae'n rhad ac mae'r bobl sy'n gweithio yno yn neis iawn. Y pwysicaf, serch hynny, yw bod Supercuts yn cofio pwy ydw i. Pan fyddaf yn cerdded i mewn, maen nhw'n gofyn am fy enw a rhif ffôn, yn ei nodi yn eu system, ac maen nhw'n cael nodyn yn ôl gyda pha mor hir ers fy nhoriad gwallt diwethaf yn ogystal â sut rydw i'n ei hoffi (# 3 o gwmpas gyda siswrn wedi'i dorri ar y top , sefyll rhan).

Mae defnyddio'r wybodaeth (breifat) rydw i wedi'i darparu yn gwneud fy mhrofiad defnyddiwr gyda Supercuts yn well ac yn fy nghadw i ddod yn ôl. Cysyniad diddorol, huh? Rwyf wrth fy modd yn mynychu'r lleoedd lle maen nhw'n cofio fy enw, sut rydw i'n hoffi fy nghoffi, sut rydw i'n hoffi i'm crysau serennu, neu hyd yn oed sut rydw i'n hoffi torri fy ngwallt! Rwy'n dod yn ôl drosodd a throsodd oherwydd bod y profiad gymaint yn well. Rwyf wedi aros mewn rhai gwestai gwych lle cefais fy syfrdanu pan wnaeth y concierge hi'n bwynt i gofio fy enw. Yr ychydig bach hwnnw o ymdrech sy'n fy nghadw i ddychwelyd ac ehangu fy musnes. Mae cwmnïau sy'n casglu ac yn defnyddio data yn llwyddiannus ac yn cael eu gwerthfawrogi.

Ni ddylai fy offer, gwefannau, ac arferion ar-lein fod yn ddim gwahanol, iawn? Rwy’n cyflwyno gwybodaeth… weithiau gwybodaeth bersonol… i wefannau a systemau ar-lein er mwyn gwella fy mhrofiad gyda nhw. Amazon yn olrhain fy mhrynu yn agos ac yna'n argymell eitemau ychwanegol y gallai fod gen i ddiddordeb ynddynt. Os af i flog gwych, efallai y bydd y Google AdWords sy'n cyd-fynd â'r cynnwys yn fy nghyfeirio at gynnyrch neu wasanaeth y mae gen i ddiddordeb ynddo. Os byddaf yn gwneud sylwadau ar gwmni ffrind. safle, efallai y bydd fy ngwybodaeth yn cael ei chadw mewn Cwci fel ei bod yn arddangos felly does dim rhaid i mi lenwi'r wybodaeth eto. Mae hyn yn wych! Mae'n arbed amser i mi ac yn cael canlyniadau gwell i mi. Onid dyna yw pwrpas popeth?

Mae'r ffaith y gellir defnyddio pob gweithred a thalp o ddata a roddwch ar y Rhyngrwyd i wella profiad eich defnyddiwr gwych, nid problem. Cesglir y data yn wirfoddol, wrth gwrs. Nid oes angen i chi dderbyn cwcis, mewngofnodi i wefannau, defnyddio eraill, na hyd yn oed gysylltu â'r Rhyngrwyd o gwbl. I mi, nid preifatrwydd yw'r mater o gwbl, diogelwch yw'r mater. Yn ddiweddar, aeth Privacy International ar ôl Google gan roi'r sgôr waethaf iddynt erioed ar 'breifatrwydd'. Wrth imi ddarllen yr erthygl, roeddwn i wir yn meddwl ei fod yn beth gwael i'w wneud. Mae casglu data Google yn unig er mwyn adeiladu profiadau gwell i'w ddefnyddwyr yn ogystal â chysylltu busnes â defnyddwyr.

Googler enwog, Ymatebodd Matt Cutts i Privacy International gydag ymateb manwl yr oeddwn yn meddwl ei hoelio o ddifrif. Mae Google yn gwneud gwaith anhygoel gyda diogelwch - pryd yw'r tro diwethaf i chi glywed am ddata preifat yn cael ei hacio neu ei ryddhau ar ddamwain gan Google?

Nid yw Google yn gwerthu'r data i unrhyw un, eu model yw caniatáu i fusnesau gael mynediad i'w system, defnyddwyr i'w gyrchu, ac mae Google yn cysylltu'r ddau ohonynt. Mae hynny'n ddull anhygoel ac yn un sy'n cael ei werthfawrogi gennyf i. Rwyf am i Google ddysgu cymaint amdanaf fel bod fy mhrofiad yn defnyddio eu meddalwedd yn gwella ac yn gwella bob dydd. Rwyf am gyrraedd y cwmnïau y maent yn eu hargymell i mi - a allai fod â chynnyrch neu wasanaethau y gallai fod gennyf ddiddordeb ynddynt.

Sut fyddai Preifatrwydd Rhyngwladol yn graddio Supercuts sy'n olrhain pa mor aml yr ymwelaf, pwy yw aelodau fy nheulu, a beth yw ein dewisiadau torri gwallt? Rwy'n dyfalu y byddent am i Supercuts roi'r gorau i gasglu'r wybodaeth honno. Yna byddai'n rhaid i mi egluro fy hun bob tro y byddaf yn ymweld ... nes i mi stopio a dod o hyd i rywun arall sydd wnaeth cadw cofnod.

Mae'n debyg mai'r llinell waelod yw hyn ... cwmnïau hynny cam-drin dylid osgoi eich data, ond cwmnïau sy'n gwneud hynny defnyddio dylid gwobrwyo'ch data. Peidiwch â stopio olrhain fi, Google! Rwy'n hoffi'r profiad defnyddiwr rydych chi'n ei ddarparu.

3 Sylwadau

  1. 1

    Amen, Brawd!

    PS. Nid oedd yn rhaid i mi wneud unrhyw beth ond teipio'r neges hon ..... b / c mae eich sylwadau eisoes yn fy adnabod ar fy nghyfrifiadur gwaith AC ar fy ngliniadur. Mae hynny'n beth da iawn ... ac mae'n gwneud i mi deimlo'n bwysig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.