Google Primer: Dysgu Sgiliau Busnes Newydd a Marchnata Digidol

Google Primer

Mae perchnogion busnes a marchnatwyr yn aml yn cael eu gorlethu pan ddaw marchnata digidol. Mae yna feddylfryd rydw i'n gwthio pobl i'w fabwysiadu wrth iddyn nhw feddwl am werthu a marchnata ar-lein:

 • Mae bob amser yn mynd i newid - mae pob platfform yn mynd trwy drawsnewidiad dwys ar hyn o bryd - deallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannau, prosesu iaith naturiol, rhith-realiti, realiti cymysg, data mawr, blockchain, bots, Rhyngrwyd Pethau… ie. Er bod hynny'n swnio'n ddychrynllyd, cadwch mewn cof bod hynny i gyd er budd ein diwydiant. Bydd diogelwch a phreifatrwydd defnyddwyr yn gwella, ynghyd â'r sianeli a'r strategaethau y gallwn eu defnyddio i'w cyrraedd wrth chwilio am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau.
 • Mae mabwysiadu'n gynnar yn fanteisiol - er ychydig yn beryglus, mae sianeli marchnata digidol newydd yn rhoi cyfle gwych i ddenu cynulleidfa nad yw'ch cystadleuwyr yn ei gwasanaethu. Y risg, wrth gwrs, yw y gall y cyfrwng gael ei gau i lawr wrth iddo fethu neu gael ei gaffael. Fodd bynnag, os gallwch chi effeithio ar eich cynulleidfa newydd a'u gyrru yn ôl i'ch gwefan lle gallwch chi ddal e-bost neu eu mewnosod mewn ymgyrch feithrin, yna rydych chi'n mynd i weld rhywfaint o lwyddiant.
 • Gwnewch yr hyn sy'n gweithio - peidiwch ag ymddiheuro am fod yn analluog i wneud y cyfan. Mae'n anghyffredin y byddwch chi'n dod o hyd i fusnes sy'n defnyddio'r holl gyfryngau a sianeli. Mae bron yn amhosibl dod o hyd i fusnes sydd wedi meistroli pob un ohonynt ac sy'n defnyddio pob un ohonynt yn effeithiol. Os ydych chi'n gyrru canlyniadau gydag e-bost, defnyddiwch e-bost. Os ydych chi'n gyrru canlyniadau gyda'r cyfryngau cymdeithasol, defnyddiwch gyfryngau cymdeithasol. Gwnewch yr hyn sy'n gweithio - yna profwch ac ychwanegwch gyfryngau eraill wrth i chi awtomeiddio ac adeiladu effeithlonrwydd yn fewnol.

Mae pobl yn gofyn imi sut rydw i'n cadw i fyny ... dwi ddim. Cyn gynted ag y byddaf yn defnyddio gwybodaeth ac yn addysgu fy hun, mae llwyfannau newydd yn ymddangos bob dydd. Dyma un o'r rhesymau pam fy mod yn hyrwyddo arweinwyr eraill yn y diwydiant technoleg marchnata yn rhydd. Rhowch ein holl wefannau at ei gilydd, a dim ond cyfran fach o'r hyn sy'n digwydd yn ein diwydiant y byddwch chi'n dal i'w ddysgu.

Ble mae cychwyn arni?

Dyna'r cwestiwn miliwn-doler gyda'n cymuned. Ble mae un yn dechrau? Wel, dyma un argymhelliad i chi - Google Primer.

Ynglŷn â Primer

Mae'r ap Primer yn cyflwyno gwersi cyflym, bach eu maint, heb jargon ar bynciau busnes a marchnata. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer perchnogion busnes sydd â chren amser a gweithwyr proffesiynol uchelgeisiol sydd eisiau ennill sgiliau newydd ac aros yn gystadleuol yn y byd digidol sy'n newid yn barhaus. Mae gwersi Primer yn cael eu curadu a'u creu gan dîm bach yn Google. Fe wnaeth Google weithio mewn partneriaeth ag arbenigwyr gorau'r diwydiant i ddod â'r pynciau, awgrymiadau, strategaethau a thiwtorialau diweddaraf a mwyaf perthnasol i'n defnyddwyr.

Chwiliwch yn Primer am y sgiliau rydych chi eu heisiau, olrhain eich cynnydd wrth i chi fynd, a dysgwch nhw i gyd. Ymhlith y categorïau allweddol mae:

 • Rheoli Asiantaeth - Darganfyddwch ddulliau ar gyfer adeiladu perthynas waith iach gyda'ch asiantaethau.
 • Dadansoddeg - Cymerwch wersi ar fetrigau digidol, Google Analytics, a mwy.
 • Adeiladu Brand - Darganfyddwch sut i ddewis enw busnes cryf, datblygu hunaniaeth eich brand, a mwy.
 • Mewnwelediadau Busnes - Dewch i adnabod eich cynulleidfa gyda gwersi ar brofi defnyddwyr, ymchwil a mewnwelediadau cwsmeriaid.
 • Rheoli Busnes - Cymerwch wersi ar arweinyddiaeth, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, llogi tîm, a mwy.
 • Cynllunio Busnes - Dysgu sut i gychwyn busnes a'i sefydlu ar gyfer llwyddiant.
 • Cynnwys Marchnata - Cael gwersi ar gynllunio, creu a rhannu cynnwys cymhellol.
 • Ymgysylltu â Chwsmeriaid - Dysgu sut i greu stori eich busnes a dod o hyd i'ch cynulleidfa darged.
 • Marchnata Digidol - Darganfyddwch sut i farchnata'ch busnes ar-lein.
 • Marchnata E-bost - Darganfyddwch sut i adeiladu rhestr e-bost, defnyddio awtomeiddio e-bost, osgoi hidlwyr sbam, a mwy.
 • Marchnata Symudol - Mynnwch awgrymiadau ar gyfer ennyn diddordeb eich cynulleidfa darged ar eu ffonau symudol.
 • Gwerthu - Codwch rai awgrymiadau ar wneud eich gwerthiant cyntaf neu gael hyd yn oed mwy o werthiannau.
 • Cyfryngau Cymdeithasol - Dysgu sut i greu hysbysebion cymdeithasol, gweithio gyda dylanwadwyr, a mwy.
 • Startup - Dysgu am hacio twf, prototeipio, cyllido torfol, a thactegau cychwyn eraill.
 • Profiad Defnyddiwr - Dysgu am helpu defnyddwyr i gael y gorau o'ch gwefan, siop symudol, apiau a mwy.
 • Marchnata Fideo - Dysgu am greu fideos ar-lein gweithredadwy, hysbysebion fideo gweithgar, a mwy.
 • Gwefan - Mynnwch awgrymiadau ar greu gwefan fusnes sy'n apelio at gwsmeriaid.

Dechreuwch heddiw! P'un a ydych chi'n newydd i fusnes neu'n farchnatwr profiadol, mae'r cais yn darparu cyngor a chyfeiriad gwych.

Dadlwythwch Google Primer

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.