Mae gan hanner y Cwmnïau a Boliwyd Dudalen Google+

google ynghyd â

Rhedon ni a Pôl Zoomerang ar ein bar ochr am yr wythnosau diwethaf i gael darlun clir o faint o gwmnïau oedd wedi mabwysiadu tudalen Google+. Roedd canlyniadau'r arolwg yn rhaniad perffaith ... dim ond 50% o'r darllenwyr a ddywedodd fod gan eu cwmni dudalen Google+. Er y gall hynny ymddangos yn isel, rwy'n credu y gallai'r niferoedd go iawn fod yn llawer is. Roeddwn ychydig yn besimistaidd bod cymaint ohonynt.

Wrth inni edrych am gystadleuwyr ein cleientiaid, yn aml ni allem ddod o hyd iddynt ar Google+ a dyna un o'r rhesymau y gwnaethom eu hannog i fod yno. Dyma enghraifft o un o'n cleientiaid, Lifeline, sydd â'r canolfan ddata fwyaf yn y canol orllewin. Mae eu VP of Sales wedi bod yn rhoi cynnwys rheolaidd allan ac yn denu dilyniant da.

canolfannau data achub

Mae ein profiad wedi dangos i ni fod mabwysiadu cynnar wedi arwain at dwf cyflymach o ran cyfryngau cymdeithasol. Nid o reidrwydd eich bod chi'n mynd i ennill y frwydr heddiw ... ond os a phan fydd y safle cymdeithasol yn cychwyn, mae eich mabwysiadu'n gynnar wedi eich gwneud chi'n arweinydd yno. Yn Google+, pan fyddaf yn chwilio am canolfannau data, dim ond ychydig o ganlyniadau sydd. Y cyntaf yw Lifeline, y nesaf yw cwmni adeiladu datacenter, a'r olaf yw cwmni Canolfan Ddata Canada.

Mae hynny'n newyddion gwych i Doug a'i dîm yn Lifeline. Mae miliynau o ddefnyddwyr eisoes ar Google+ gyda llawer ohonynt yn adeiladu eu rhwydweithiau. Gan nad oes cystadleuaeth, gall Doug fachu rhai dilynwyr cynnar nad yw efallai wedi'u cyrraedd o'r blaen a phlannu ei faner yn y ddaear fel arbenigwr blaengar, sydd â chysylltiad da â'r Ganolfan Ddata. Mae hwn yn gam strategol a all leoli Lifeline yn dda yn y diwydiant, nid o reidrwydd yn dacteg sydd ag elw ar unwaith ar fuddsoddiad.

Ydych chi wedi ymchwilio i'ch cystadleuaeth ar Google+? A yw'ch cystadleuwyr eisoes yn sefydlu siop ac awdurdod adeiladu ar y rhwydwaith cymdeithasol hwn sydd â thwf cryf ac a allai roi rhediad i Facebook am ei arian rywbryd? Mae'n rhaid i chi gofio nad yw'n ymwneud Chi, mae'n ymwneud â lle mae'ch cynulleidfa. Mae Doug wedi dod o hyd i rai o'i gynulleidfa ar Google+. Fe ddylech chi feddwl am ddod o hyd i'ch un chi yno hefyd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.