Pam mae Google Hiding Keywords yn Gwych i Farchnatwyr

heb ei ddarparu

Mae'n ymddangos bod pawb yn swnian ac mewn penbleth am Google peidio â darparu data allweddair organig mewn Dadansoddeg. Er fy mod yn credu ei fod yn lleihau gwerth analytics rhywfaint, byddwn yn dadlau ei fod yn gam gwych a fydd yn helpu Marchnatwyr cynnwys. Rwyf wedi ysgrifennu yn y gorffennol hynny Mae SEO yn farw ac rydw i wedi gwylio gan fod y diwydiant wedi diflannu yn araf. Efallai mai hwn yw'r hoelen olaf yn yr arch.

Os ydw i'n swnio'n hapus yn ei gylch, mae hynny oherwydd fy mod i. Ysgrifennais hyn mewn cyfweliad gyda'n cleientiaid awtomeiddio marchnata, Dechrau'n Rhyngweithiol:

Mae symudiad Google i rwystro olrhain yr holl eiriau allweddol yn gwneud bywydau marchnatwyr yn anoddach, ond nid yn amhosibl. Bydd marchnatwyr yn dal i allu monitro cyfraddau clicio drwodd gan ddefnyddio data Gwefeistr i ddeall sut mae traffig organig yn effeithio ar eu hymdrechion marchnata cyffredinol i mewn. Os rhywbeth, mae hyn yn parhau i'n gwneud ni'n well marchnatwyr. Fe ddylen ni ganolbwyntio ar ysgrifennu cynnwys sy'n werthfawr i'n cynulleidfa a gwrando ar ein cynulleidfa - peidio â mynd ar ôl geiriau allweddol, trin gwefannau, a chwilio am ddolenni i dyfu ein safleoedd chwilio yn artiffisial.

Mae hyn yn newyddion arbennig o dda i'r busnes cyffredin nad oes ganddo'r gyllideb i fuddsoddi mewn strategaethau SEO i gynhyrchu cynnwys sy'n llawn allweddeiriau trwy'r we i chwyddo safle eu cynnwys yn artiffisial. Ni all y mwyafrif ohonom gystadlu â chwmnïau mawr a diwydiant sydd wedi tyfu i biliynau o ddoleri. Lle mae budd ariannol i dwyllo, bydd cwmnïau'n twyllo. Ac mae'r diwydiant wedi bod yn twyllo (a thwyllo a thwyllo). Mae llawer o'r chwaraewyr yn rhithdybiol am eu strategaethau ond mae'n amlwg nad yw Google. Mae Google eisiau i draffig organig fod yn organig, nid ei yrru gan gwmnïau SEO cyfoethog sydd â blychau tywod miliwn-doler i ddatgelu ffyrdd i dwyllo a sicrhau bod eu cleientiaid yn cael eu rhestru. Mae newid Google yn brifo'r bobl hynny - nid chi.

Ac, er na fyddwch yn gallu priodoli allweddair penodol i obaith penodol, byddwch chi'n gallu gwybod bod y person hwnnw wedi cyrraedd yn organig ac o ba dudalen y gwnaethon nhw. Bydd gwybod pwnc y dudalen fynediad y cyrhaeddodd eich gobaith ar eich gwefan yn eich helpu i ddeall yn well y cynnwys sy'n darparu gwerth. A gall gwneud ymchwil allweddair ac ymchwil gystadleuol ddatgelu cyfleoedd o hyd i ddod o hyd i gynnwys ychwanegol a'i ysgrifennu a fydd o werth. Mae optimeiddio chwilio yn sylfaen ar gyfer unrhyw strategaeth gynnwys, ond bydd ysgrifennu a rhannu cynnwys gwell (ysgrifenedig, llafar a gweledol) bob amser yn perfformio'n well na phlycio teitlau tudalennau neu ddwysedd allweddair mewn tudalen.

google-heb ei ddarparu

Dylai'r bwlch a ddarperir rhwng data Gwefeistr, data Cynnwys, a data Dadansoddeg eich helpu i hogi'ch gallu i ddatblygu cynnwys gwych. Yn lle neidio i adran geiriau allweddol analytics, dylech fod yn plymio i'r traffig yn ôl teitl tudalen i ddeall pa erthyglau sy'n darparu'r mwyaf o draffig i'ch cwmni. Roedd geiriau allweddol yn tynnu sylw ac yn gwneud llawer o farchnatwyr yn ddiog. Fe wnaethant ddal i ysgrifennu crap i yrru mwy o draffig yn seiliedig ar eiriau allweddol yn lle canolbwyntio ar y cynnwys cyffredinol a oedd yn denu'r sylw mwyaf.

Nid oes unrhyw ddata mewn gwirionedd sy'n gadael twll yn eich gallu i ddatblygu strategaeth gynnwys wych. Gallwch barhau i adolygu data Gwefeistr i ddeall yr allweddeiriau sy'n gyrru'r cynnwys mwyaf - ond gallwch ei gymhwyso i'r cynnwys sy'n gyrru'r nifer fwyaf o safbwyntiau ac addasiadau. Gall deall y cyd-destun o amgylch yr allweddeiriau yr oeddech yn ysgrifennu amdanynt ddarparu tunnell fwy o fewnwelediad i'r hyn sy'n boblogaidd neu ddim yn boblogaidd.

Fel enghraifft, gallai canolbwyntio ar 'allweddeiriau google nas darparwyd' fy arwain at ychydig o bostiadau blog am y duedd a datrysiadau bob yn ail. Yn lle, rydw i'n canolbwyntio yma ar sut mae'n mynd i helpu marchnatwyr. Dylai'r cyd-destun hwnnw yn y pen draw fod yn fwy gwerthfawr i'm strategaeth gynnwys na dim ond taflu cyfuniad allweddair o gwmpas! Dylai'r cyd-destun o amgylch eich geiriau allweddol fod yn ganolbwynt i'ch sylw hefyd!

Dylid nodi bod rhai darparwyr Dadansoddeg yn defnyddio'r dull hwn hefyd. Edrychwch ar GinzaMetrics: Nodweddion Newydd yn Llwyfan GinzaMetrics Cyfeiriad Diweddariad Chwilio Diogel Google (Allweddair Heb ei Ddarparu).

6 Sylwadau

 1. 1

  Mae hyn yn fy atgoffa o draciwr allweddair Raven yn cau i lawr flwyddyn yn ôl. Roedd gan y boi SEO ar draws fy mwrdd rai awgrymiadau braf ar gyfer fy safle. Roedd un yn canolbwyntio ar frandio lle, yn ôl iddo, unwaith y bydd termau chwilio gan Webmaster yn canfod eu ffordd i'ch gwefan mewn modd organig, yna mae eich strategaeth frandio yn gweithio. Ers i ni gael gwared ar dermau chwilio sy'n dod i mewn o Analytics, mae yna atebion ymarferol ar hyn.

 2. 2

  Diolch am y swydd hon. Cymerwch amser i ddeall yn fyr a dadansoddi'r marchnata cynnwys ac efallai y byddwch chi'n darganfod ffyrdd annisgwyl o yrru canlyniadau busnes da.

 3. 3
 4. 4

  Rwy'n cytuno 100%. Ganwyd SEO allan o ofn a heb ddeall marchnata digidol. Mae Google yn lefelu'r cae chwarae. Dyma ddechrau marchnata gan fynd yn ôl i farchnata rhyngrwyd. Mae yna filoedd o gwmnïau SEO sydd ar gyfartaledd ar y marchnatwyr gorau. Ond maen nhw'n ystyried eu hunain fel arbenigwyr SEO. Mae SEO yn marchnata. Nid yw SEO yn rhywfaint o broses uwch-dechnoleg y gall dim ond y mewnwyr elitaidd ei meistroli. Bydd edrych fel y bydd yr holl gwmnïau SEO yn cael eu gorfodi i ddysgu marchnata 1000.

 5. 5

  Helo Douglas!

  Ie yn wir! Yn lle neidio i adran geiriau allweddol dadansoddeg, dylem fod yn llamu i'r traffig yn ôl teitl tudalen i wybod pa erthyglau sy'n darparu'r mwyaf o draffig i'n cwmni. Rwyf hefyd yn meddwl bod geiriau allweddol wedi gwneud rhai marchnatwyr yn swrth. Mae rhai ohonyn nhw'n dal i ysgrifennu “nonsens” i yrru mwy o draffig yn seiliedig ar eiriau allweddol yn lle canolbwyntio ar y cynnwys cyffredinol sy'n bwysig iawn.

 6. 6

  Dylai data Ie helpu i hogi'r gallu i ddatblygu cynnwys gwych. Erbyn y tudalennau glanio gallwn ganolbwyntio mwy ar yr hyn y mae'r ymwelwyr yn tueddu i'w weld / dod o hyd iddo ar ein gwefan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.