Lladdodd Google Seren Google Analytics

suddo

Efallai bod y teimlad suddo yn eich stumog yn dod o'ch porwr mewn gwirionedd. Peidiwch ag edrych nawr, ond mae Google yn bwriadu rhyddhau ategyn porwr a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr optio allan o gael eu tracio gan… Google Analytics.

Um, beth?

Google, y darparwr chwilio blaenllaw a'r marchnerth y tu ôl i draffig gwe poblogaidd Google Analytics analytics offeryn, yn mynd i ganiatáu i ddefnyddwyr osgoi cael eu holrhain gan eu teclyn eu hunain.

Mae hyn yn codi nifer o gwestiynau a goblygiadau posibl i wefeistri a marchnatwyr gwe sy'n defnyddio Google Analytics i olrhain traffig gwefan, yn bennaf sut y bydd defnyddio'r ategyn yn effeithio ar gasglu data traffig gwefan. Mae hyn yn annog cwestiwn pwysicach arall: pam fyddai Google yn gwneud hyn pan nad yw Google Analytics yn casglu data personol yn y lle cyntaf?

Mae pethau cyntaf yn para, mae'n dibynnu ar yr hyn y gellir ei ystyried personol data. A yw eich gwybodaeth ISP a'ch lleoliad daearyddol yn cyfrif fel rhai personol? Nid yw Google Analytics yn casglu cyfeiriadau IP unigol, sy'n golygu bod yr holl wybodaeth sy'n cael ei olrhain yn hollol ddienw.

A yw hyn yn rhoi Google yn y categori o cyfanswm rhagrithwyr gan eu bod yn gallu cadw cofnod amhenodol o hanes chwilio defnyddwyr? Efallai. Mae hanes chwilio yn caniatáu i Google gyflawni'r canlyniadau chwilio personol rhyfeddol hynny, ac er eu bod wedi ei gwneud hi'n haws optio allan o'r nodwedd hon gyda'u Canolfan Preifatrwydd, nid ydynt yn mynd allan o'u ffordd yn union i hysbysebu'r posibilrwydd hwn. Mae hefyd yn sôn bod grŵp preifatrwydd wedi gofyn i'r Comisiwn Masnach Ffederal wneud hynny agor ymchwiliad i Google Buzz, felly efallai bod Google yn pigo ychydig ar y blaen preifatrwydd.

Mae'r cynnwrf wedi bod voluminous a phroffil uchel, ond fy ymateb cyntaf oedd Felly? Faint o bobl sydd hyd yn oed yn ymwybodol bod ganddyn nhw Broffil Google, heb sôn am eu bod nhw'n gallu golygu'r proffil hwn ac addasu eu gosodiadau preifatrwydd a'u dewisiadau hysbyseb? Nid oeddwn yn gallu dod o hyd i unrhyw ddata empirig yn gyflym, ond beth yw cyfanswm canran y defnyddwyr gwe sy'n defnyddio'r ategyn AdBlock Plus ar gyfer Firefox? Mae'n debyg nad yw'n ddigon mawr i'w roi y tu allan i'r gwyriad safonol.

Fy mhwynt sylfaenol yw y gall y symudiad hwn werthu mwy o danysgrifiadau i wefeistri a marchnatwyr Hollfyd ac WebTueddiadau gan fod y rhai ohonom y tu ôl i'r llen eisiau mynediad at gymaint o ddata â phosibl. Ond gall y symudiad hwnnw fod yn ymateb byrlymus i broblem nad yw eto - ac efallai byth - yn bodoli.

6 Sylwadau

 1. 1

  Mae Google Analytics mewn sefyllfa fregus. Ar un llaw, maen nhw'n fonopoli - gan gynnig yr unig ddatrysiad Adsense a Analytics integredig ar y farchnad. Dylid eu gorfodi i integreiddio ag unrhyw ddarparwr dadansoddeg. Ar yr ochr arall, ni allant wneud rhai o'r integreiddiadau gwych (h.y. Facebook Analytics gan Webtrends) oherwydd eu bod yn cystadlu. Mae'r un hon yn ymddangos yn fud plaen, er.

 2. 2

  Rwy'n gobeithio bod Webtrends o'r farn mai dyma'ch gwaith chi fel eich bod chi'n cael un bonws uffernol.

  Yeah, roedd Pat East yn Hanapin yn trydar 'bout hwn yn ddiweddar. First Wave, yna Buzz, yna wrth gefn Caffiene, nawr hwn?

  Mae fel eu bod yn ceisio cadw rhag cael monopoli trwy sabotaging eu cynhyrchion nes bod y lleill yn dal i fyny.

 3. 3
 4. 4

  Yn ein barn Americanaidd o breifatrwydd nid yw hyn yn gwneud synnwyr, ond er mwyn i Google Analytics fod mewn safle da yng ngwledydd Ewrop (sydd wedi bod yn gofyn i werthwyr dadansoddeg am y math hwn o optio allan), mae Google yn arweinydd. Yn ogystal, mae'r newid hwn yn caniatáu i Google Analytics gael ei ddefnyddio ar gyfer gwefannau'r llywodraeth (gan ei fod yn cadw at ganllawiau llywodraeth yr UD ar gyfer preifatrwydd).

  Meddyliwch amdano fel arweinyddiaeth mewn ffordd wahanol. Mae'n cael effaith ar farchnatwyr, ond rwy'n credu dros amser, y bydd rheoliadau llywodraethau yn dal i fyny i werthwyr dadansoddeg beidio â chynnig rhywbeth tebyg i'r mecanwaith optio allan hwn.

 5. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.