A yw'r Google Cookie yn dadfeilio?

Gwall GoogleMae gen i'r ddamcaniaeth hon nad oes unrhyw beth yn anfeidrol scalable. Mae busnesau llwyddiannus yn aml yn gorbwyso eu gallu i reoli'r twf, anaml y mae technolegau sy'n gweithio'n wych ar raddfa fach yn gwneud y gwaith ar raddfa enfawr ... mae hyd yn oed gweithwyr yn aml yn cael eu dyrchafu y tu hwnt i'w galluoedd.

google wedi gweld twf digynsail yn ystod y degawd diwethaf. Am gryn amser rydym wedi eu tynnu sylw at y chwyddwydr a'u defnyddio fel ein mesur llwyddiant. Ddoe, fe wnaethon ni ostwng y bar serch hynny, gan ddechrau ymchwilio y tu allan i’n waliau a chymryd golwg galetach ar Google pan fydd rhywbeth anghyffredin yn digwydd.

Methiannau Diweddar Google:

  • Heddiw roeddwn i'n mynd i wneud sylwadau ar flog fy ffrind Erik ar blogger (Dyn yn ymosod ar gariad gyda cheeseburger), ond ni allwn gael y dudalen sylwadau hyd yn oed i'w llwytho.
  • Am gwpl o ddiwrnodau, ni allem gofrestru unrhyw wefannau gyda Consol Chwilio Google. Parhaodd y wefan i roi gwall gwirio i ni ein bod yn dychwelyd codau statws anghywir ar ein 404 (tudalennau heb eu darganfod). Mewn gwirionedd, mae ein platfform blogio corfforaethol yn dychwelyd y codau priodol. Rhyw ddiwrnod yn ddiweddarach, roedd popeth yn iawn eto!
  • Google Reader bob amser yn ymddangos i fod dolennu arnaf, gan ddangos porthwyr i mi yr wyf eisoes wedi'u darllen ... drosodd a throsodd.
  • Fe wnaethom weithredu a Google Analytics cyfrif am gleient yr wythnos hon a ddangosodd fod y wefan wedi'i gwirio ar un dudalen, heb ei gwirio ar dudalen arall, ac nad oedd yn cymryd unrhyw stats. Roedd yn rhaid i ni ddileu'r cyfrif a dechrau drosodd.
  • porthwrDIWEDDARIAD: 12/21 - Byth ers trosi fy mhorthiant i Google, ni allaf fewngofnodi a chael fy stats ac nid yw fy nghyfeiriad porthiant hŷn byth yn diweddaru.

Yr unig beth y mae'n ymddangos nad yw Google byth yn methu arno yw arddangos hysbysebion perthnasol. Hmmmm.

2 Sylwadau

  1. 1

    Braf gwybod nad yw Google wedi methu â chyflwyno hysbysebion i ni eto. Roeddwn i'n gallu deall bod rhai o'r gwasanaethau am ddim i lawr yn achlysurol, ond yr hyn sy'n fy mhoeni yw pan fydd eu apiau “dosbarth busnes” (post wedi'i westeio, apiau, ac ati) yn dechrau bod i lawr am oriau neu ddyddiau ar y tro. Heb unrhyw sôn am pam na phryd y byddant yn ôl i fyny. Dyna golli amser, sydd yn fy musnes yn golygu colli arian. Yr union arian rydw i fod i'w arbed trwy beidio â rhedeg fy mhethau fy hun.

  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.