Marchnata Symudol a Thabledi

Mae Google a Facebook Yn Ein Gwneud i'n Dumb

Cefais ddadl hwyliog neithiwr gydag un o ffrindiau fy merch. Mae hi'n 17 oed ac eisoes yn ganolwr / rhyddfrydwr proffesedig. Mae'n cŵl - dwi'n edmygu ei bod hi'n angerddol am wleidyddiaeth yn barod. Pan ofynnais iddi pa sioeau roedd hi'n eu gwylio i glywed beth oedd yn digwydd yn y byd, dywedodd mai Oprah a Jon Stewart oedd hi i raddau helaeth ... gyda rhywfaint o Anderson Cooper yn gymysg. Gofynnais a oedd hi'n gwylio Bill O'Reilly neu Fox News a daeth golwg o ffieidd-dod llwyr ar draws ei hwyneb. Nododd ei bod yn casáu Fox ac na fyddai byth yn ei wylio.

Roedd fy nadl gyda hi yn syml… Sut roedd hi'n dod i gysylltiad ag ochr arall y ddadl os mai'r cyfan a wnaeth oedd gwylio neu glywed un ochr? Yn syml, doedd hi ddim. Gofynnais dunnell o gwestiynau iddi am wleidyddiaeth ... a oedd gennym fwy o filwyr dramor neu lai, a oedd y cyfoethog yn gyfoethocach dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a oedd mwy neu lai o bobl yn y carchar, p'un a oedd mwy neu lai o bobl ar les, p'un a oeddent gartref roedd perchnogaeth i fyny neu i lawr, p'un a oedd y Dwyrain Canol bellach yn ein gweld fel ffrind neu'n dal i fod yn elyn ... roedd hi'n rhwystredig oherwydd nad oedd hi'n gallu ateb unrhyw un o'r cwestiynau.

Fe wnes i cellwair ei bod hi'n syml yn lemming (heb fynd drosodd yn rhy dda). Trwy beidio â datgelu ei hun i ideoleg a barn pobl eraill, roedd hi'n dwyn ei hun o'r gallu i lunio ei meddwl ei hun. Nid wyf yn disgwyl iddi wylio Fox a chredu popeth a ddywedant ... dylai wrando a gwirio'r wybodaeth a dod i'w chasgliad ei hun. Mae'n hollol iawn i fod yn ganolwr neu'n rhyddfrydwr ... ond dylai hi wybod ei bod hefyd yn iawn i fod yn geidwadwr neu'n rhyddfrydol. Dylai pob un ohonom barchu ein gilydd.

Datgeliad: Rwy'n gwylio Bill O'Reilly a Fox News. Rwyf hefyd yn gwylio CNN a'r BBC. Darllenais NYT, WSJ a The Daily (pan mae'n gweithio). Rwyf hefyd yn hoff o Adroddiad Colbert a Jon Stewart unwaith mewn ychydig. A bod yn onest, rhoddais y gorau iddi ar MSNBC. Nid wyf yn ei ystyried yn newyddion mwyach.

Mae'n hawdd cael y ddadl honno pan rydyn ni'n siarad am ein dewisiadau a'r hyn rydyn ni'n ei wylio ... ond beth am pan nad oes gennym ni ddewisiadau? Mae Google a Facebook yn dwyn i ni o hyn a dymchwel y chwilio a'r rhyngweithio cymdeithasol a gawn ar y we. Nid oes llawer yr wyf yn cytuno ag ef Eli Pariser o MoveOn… ond dyma un sgwrs sydd angen digwydd (cliciwch drwodd am y fideo). Fel y dywed fy ffrind da, Blog Bloke, mae Facebook yn ein gwneud yn fud.

Pan fydd Facebook a Google yn berchen ar lawer o'r wybodaeth sy'n bwydo ein hymennydd, a ddylent fod yn ei hidlo i bwynt lle y gallai mewn gwirionedd ein siomi? Yr ornest boblogrwydd sy'n gyrru canlyniadau chwilio a chofnodion wal Facebook yn union yw hynny ... cystadleuaeth poblogrwydd. Onid dyna'r enwadur cyffredin isaf o ddarparu gwybodaeth? Oni ddylem ni fod yn datblygu algorithmau sy'n darganfod gwefannau newydd a phoblogaidd sy'n rhoi mewnwelediad inni yn hytrach nag ochri gyda ni?

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

5 Sylwadau

  1. Yn ddiweddar gwyliais (ac roeddwn i wrth fy modd!) Y fideo honno gan Eli Pariser - methu cytuno mwy â'i asesiad. Mae personoli, er ei fod yn wych mewn rhai achosion, yn culhau ein golwg fyd-eang yn sylweddol. Mae'r cyfrifoldeb ar Facebook, Google ac eraill i roi gwelededd a rheolaeth inni ar sut y maent yn teilwra ein canlyniadau fel y gallwn benderfynu edrych ar bethau sydd nid yn unig yn berthnasol, ond yn bwysig, yn anghyfforddus ac yn wahanol i'n diddordebau ein hunain.

  2. Yn ddiweddar gwyliais (ac roeddwn i wrth fy modd!) Y fideo honno gan Eli Pariser - methu cytuno mwy â'i asesiad. Mae personoli, er ei fod yn wych mewn rhai achosion, yn culhau ein golwg fyd-eang yn sylweddol. Mae'r cyfrifoldeb ar Facebook, Google ac eraill i roi gwelededd a rheolaeth inni ar sut y maent yn teilwra ein canlyniadau fel y gallwn benderfynu edrych ar bethau sydd nid yn unig yn berthnasol, ond yn bwysig, yn anghyfforddus ac yn wahanol i'n diddordebau ein hunain.

  3. Bydd cymdeithasoli'r chwiliad yn mynd i dranc canlyniadau chwilio annibynnol a diduedd, a marwolaeth marwolaeth peiriannau chwilio yn gyffredinol os na fyddant yn rhoi'r gorau i ddawnsio i'r juggernaut ar Facebook. Mae gwneud y SERPS yn gystadleuaeth poblogrwydd yn gamgymeriad MAWR .. un nad wyf yn gwybod a all Google wella ohono. Mae wedi colli hygrededd o'm persbectif. Cywilyddus.

  4. ffordd i fynd i'r afael â safbwynt google / facebook yw curadu ffynonellau eraill y tu allan i'r chwilio. ni ddylem ddibynnu ar algorithmau ffynhonnell sengl (google / facebook) i gyflwyno gwybodaeth inni; yn lle hynny dylem ddefnyddio ein galluoedd ein hunain i nodi adnoddau gwybodaeth. nid yw hyn yn golygu peidio â defnyddio technoleg, mae'n golygu meithrin arfer o ddarganfod sy'n dod â serendipedd a chydamseroldeb.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol