Esboniad Google Docs

google docs

Mae Google Docs wedi bod yn fendith i'r cwmni rwy'n gweithio iddo. Rydym yn gwmni ifanc o 5 (newydd logi ein pumed!) Ac nid oes gennym weinydd na chyfarpar rhwydwaith a rennir. Yn hollol onest, nid oes angen un arnom ni.

Pan ddechreuais, pasiwyd yr holl ddogfennaeth o gwmpas trwy e-bost a daeth yn ddryslyd yn gyflym! Fe wnes i danio Google Docs a dechrau arbed dogfennau ... yna fe wnaethon ni symudodd i google Apps ac rydym bellach yn cynnal ein holl ddogfennau a rennir ynddo. Mae gennym aelodau tîm yn Dallas, San Jose, ac yn India sy'n gweithio o Basecamp a'r dogfennau hyn yn ddyddiol ac mae wedi bod yn wych!

O safbwynt marchnata, rwy'n credu y byddai Google Docs yn adnodd gwych i ysgrifennwyr copi a golygyddion ei ddefnyddio wrth adeiladu cynnwys ar gyfer cleient. Gan fod y ddau yn gallu mewngofnodi ar yr un pryd, gwneud golygiadau, sgwrsio, ac ati ... yn ymddangos fel yr offeryn perffaith.

Sylwais fod Common Craft yn rhannu fideo arall ynglŷn â docs Google:

Os nad ydych wedi cofrestru, mae'n werth chweil! Ar gyfer busnesau bach iawn sydd â llond llaw o weithwyr neu weithwyr nad ydyn nhw mewn lleoliad canolog, mae'n system wych.

Ein Strategaeth Dogfennaeth a Phroses Gyffredinol

Mae Basecamp yn ystorfa prosiect elfennol lle rydym yn cyfathrebu ac yn dal cynnydd cyffredinol y prosiect. Mae Google docs yn llawer mwy cydweithredol ac yn cynnal hanes newid gwych, felly rydyn ni'n ei ddefnyddio yn hytrach na Basecamp.

Rhwng y ddau, mae angen system rheoli tasgau arnom o hyd, felly mae ein cwmni integreiddio a datblygu ydw i wedi gwerthuso Jira Atlassian. Yn edrych fel system wych, byddaf yn dilyn i fyny ac yn rhoi gwybod i chi sut mae'n gweithio allan!