Beth Yw Ffeiliau Gwe Craidd Google a Ffactorau Profiad Tudalen?

Beth yw Google Core Vitals a Ffactorau Profiad Tudalen?

Cyhoeddodd Google y byddai Core Web Vitals yn dod yn ffactor graddio ym mis Mehefin 2021 ac mae disgwyl i'r broses gyflwyno gael ei chwblhau ym mis Awst. Mae'r bobl yn WebsiteBuilderExpert wedi llunio'r ffeithlun cynhwysfawr hwn sy'n siarad â phob un o Google Vitals Gwe Craidd (CWV) A Profiad Tudalen Ffactorau, sut i'w mesur, a sut i wneud y gorau o'r diweddariadau hyn. 

Beth yw Vitals Gwe Craidd Google?

Mae'n well gan ymwelwyr eich gwefan wefannau sydd â phrofiad tudalen gwych. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Google wedi ychwanegu amrywiaeth o'r meini prawf profiad defnyddwyr hyn fel ffactorau ar gyfer graddio canlyniadau. Mae Google yn galw'r rhain Vitals Gwe Craidd, set o fetrigau sy'n gysylltiedig â chyflymder, ymatebolrwydd a sefydlogrwydd gweledol, i helpu perchnogion gwefannau i fesur profiad y defnyddiwr ar y we.

Chwilio Google Canolog

Vitals Gwe Craidd yn set o fetrigau sy'n canolbwyntio ar y byd go iawn ac sy'n meintioli agweddau allweddol ar brofiad y defnyddiwr. Maent yn mesur dimensiynau defnyddioldeb gwe fel amser llwyth, rhyngweithio, a sefydlogrwydd cynnwys wrth iddo lwytho (felly ni fyddwch yn tapio'r botwm hwnnw ar ddamwain pan fydd yn symud o dan eich bys - pa mor annifyr!).

Chwilio Google Canolog

Mae Core Web Vitals yn ymgorffori 3 metrig cryno:

  • Paent Cynnwys Mwyaf (LCP): mesurau llwytho perfformiad. Er mwyn darparu profiad defnyddiwr da, dylai LCP ddigwydd o fewn Eiliad 2.5 pryd mae'r dudalen yn dechrau llwytho gyntaf.
  • Oedi Mewnbwn Cyntaf (FID): mesurau rhyngweithio. Er mwyn darparu profiad defnyddiwr da, dylai tudalennau fod â FID o 100 milieiliad neu lai.
  • Newid Cynllun Cronnus (CLS): mesurau sefydlogrwydd gweledol. Er mwyn darparu profiad defnyddiwr da, dylai tudalennau gynnal CLS o 0.1. neu lai.

Gallwch gael adroddiad ar y metrigau hyn gan ddefnyddio offer Google Pagespeed Insights neu'r adroddiad Craidd Vitals yn Google Search Console

Adroddiad Mewnwelediadau Google Pagespeed Adroddiad CWV Consol Chwilio Google

Beth yw Ffactorau Profiad Tudalen Google?

Mae profiad tudalen mae signal yn mesur agweddau ar sut mae defnyddwyr yn canfod y profiad o ryngweithio â thudalen we. Mae optimeiddio ar gyfer y ffactorau hyn yn gwneud y we yn fwy hyfryd i ddefnyddwyr ar draws yr holl borwyr gwe ac arwynebau, ac yn helpu gwefannau i esblygu tuag at ddisgwyliadau defnyddwyr ar ffôn symudol. Credwn y bydd hyn yn cyfrannu at lwyddiant busnes ar y we wrth i ddefnyddwyr ymgysylltu'n fwy ac y gallant drafod gyda llai o ffrithiant.

Chwilio Google Canolog

Beth yw Effaith Craidd Gwe Hanfodol SEO ar Adeiladwyr Gwefannau?

Gan ddefnyddio graffeg ystadegol fanwl, ymchwil wreiddiol, a chyngor gweithredadwy, yr ffeithlun Beth yw Effaith Craidd Gwe Hanfodol SEO ar Adeiladwyr Gwefannau yn chwalu diweddariadau Craidd Gwe Vitals a Tudalen Profiad Tudalen newydd, sut mae CWV wedi effeithio ar berfformiad adeiladwr gwefan e-fasnach boblogaidd, a sut i optimeiddio gwefan a grëwyd gan ddefnyddio adeiladwr ar eu cyfer. 

Dyma beth sydd wedi'i gynnwys ar yr ffeithlun, (gyda dolenni naid i adrannau perthnasol y canllaw ffynhonnell):

  • Dadansoddiad o ddiweddariadau Craidd Gwe Vitals a Tudalen Profiad Tudalen a sut maen nhw'n gweithredu
  • Insight i'r effaith ar Adeiladwyr Gwefannau a'u Manteision / Anfanteision CWV 
  • Dadansoddiad WebsiteBuilderExpert o 7 Adeiladwr Gwefan E-Fasnach - Shopify, Wix, BigCommerce, Squarespace, Shift4Shop, volution, Square Online (3000+ URLs) - wedi'i brofi yn erbyn y CWV, Amseroedd Ymateb Gweinyddwr, a'r Sgôr Perfformiad, ar draws bwrdd gwaith a symudol
  • Sut i brofi gwefan ar gyfer Craidd Gwefannau Vitals
  • Awgrymiadau optimeiddio ar gyfer adeiladwyr / gwefannau gwefannau 

Dyma'r ffeithlun llawn, gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio drwodd ar eu herthygl gynhwysfawr sy'n dadansoddi pob adran yn ogystal â sut y gallwch ddewis a system rheoli cynnwys (CMS) y gellir ei optimeiddio'n llawn.

Beth yw Effaith Craidd Gwe Hanfodol SEO ar Adeiladwyr Gwefannau?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.