Arolygon Defnyddwyr Google ar gyfer Ymchwil i'r Farchnad a Boddhad Gwefan

sut crëwr sgrin

Mae Google bellach yn cynnig Arolygon Defnyddwyr Google ar gyfer Ymchwil i'r Farchnad a Pherchnogion Gwefannau. Nid wyf yn gefnogwr enfawr o gwmnïau'n datblygu eu harolygon eu hunain, mae'n dipyn o ymgymeriad cwmnïau cudd-wybodaeth cwsmeriaid sy'n ymchwilio ac yn datblygu strategaethau i ddal gwybodaeth gywir. Mae rhywun sy'n plymio cwpl o gwestiynau ar ffurflen yn peryglu gwthio eu busnes i'r cyfeiriad anghywir dim ond oherwydd y ffordd maen nhw'n gofyn ac yn caffael ymatebion. Byddwch yn ofalus.

Offeryn ymchwil marchnad cyflym, fforddiadwy a chywir yw Google Consumer Surveys sy'n eich helpu i wneud penderfyniadau busnes gwybodus trwy ofyn cwestiynau arolwg i ddefnyddwyr y rhyngrwyd. Mae defnyddwyr yn cwblhau cwestiynau arolwg er mwyn cyrchu cynnwys o ansawdd uchel o amgylch y we, ac mae cyhoeddwyr cynnwys yn cael eu talu wrth i'w defnyddwyr ateb. Mae Google yn agregu ac yn dadansoddi ymatebion yn awtomatig trwy ryngwyneb ar-lein syml.

Ar gyfer Perchnogion Gwefannau - Rhoddir arolwg boddhad am ddim yn uniongyrchol ar eich gwefan fel y gallwch gael adborth yn iawn pan fydd ar frig eich meddwl. I ddefnyddio'r arolwg boddhad, copïwch a gludwch y pyt cod i'r dudalen lle rydych chi am arolygu'ch defnyddwyr. Maent yn darparu traciwr boddhad misol am ddim, a gallwch addasu cwestiynau ar gyfer 1 y cant yn unig o bob ymateb.

Ar gyfer Ymchwil i'r Farchnad - Creu arolygon mewn munudau a chyrchu adroddiadau, siartiau a mewnwelediadau wedi'u pweru gan Google ar unwaith. Sicrhewch ganlyniadau dilys ystadegol arwyddocaol ar raddfa gan bobl go iawn, nid paneli rhagfarnllyd.

  1. Rydych chi'n creu arolygon ar-lein i gael mewnwelediad i ddefnyddwyr.
  2. Mae pobl yn cwblhau cwestiynau er mwyn cyrchu cynnwys premiwm.
  3. Mae cyhoeddwyr yn cael eu talu wrth i'w hymwelwyr ateb.
  4. Rydych chi'n cael data sydd wedi'i agregu a'i ddadansoddi'n braf.
  5. Gallwch hefyd olrhain yr ymatebion yn ddwy wythnosol neu'n fisol ar gyfer dadansoddi tueddiadau.

Prisio: Targedwch sampl gynrychioliadol o boblogaeth Rhyngrwyd yr UD, Canada neu'r DU am $ 0.10 yr ymateb neu $ 150.00 ar gyfer 1500 o ymatebion (argymhellir ar gyfer arwyddocâd ystadegol). Os hoffech chi rannu'r sampl yn ddemograffig, mae'n $ 0.50 yr ymateb.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.