Blogger a Haven ar gyfer SEO Black Hat

het ddu hon

Fe wnaeth ffrind a mentor da, Ron Brumbarger ollwng nodyn i mi y bore yma gyda dolen annifyr i flog ar Blogger a ymddangosodd ar rai Google Alerts am rai geiriau allweddol yr oedd yn eu dilyn. Ni fyddaf yn ailadrodd yr allweddeiriau yma, gan nad wyf am i'm hymwelwyr backlinking neu ymweld â'r blog, ond roedd y canfyddiadau yn eithaf annifyr. Dyma adran o destun o flog a welais yn gysylltiedig â:

Blog Sbam

Mae'n ymddangos bod URL ac enw'r blog wedi'i amgodio rywsut fel y gall y crëwr olrhain y canlyniadau. Yn gynwysedig yn y swyddi mae cynnwys trydydd parti wedi'i daenu ag allweddeiriau beiddgar - mae'n ymddangos ei fod yn profi dwysedd allweddair. Yn ogystal, mae yna backlinks i flogiau eraill sy'n profi geiriau allweddol eraill ... mae'r llwybr yn mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen.

Nid yw'n ymddangos bod y blog dan sylw yn dwyn unrhyw gynnwys, dim ond dyblu wrth brofi rhai geiriau ac ymadroddion chwilio allweddol. Un rheswm mae hyn yn frawychus yw eu bod yn ôl pob tebyg yn profi fel y gallant gyfrifo sut i ennill y termau hynny mewn peiriannau chwilio. Rhoddais wybod i Ron ac anfonais ddolen ato Ffurflen adrodd Blog Spam Blogger; gobeithio, bydd yn cael ei gau i lawr ar unwaith yn ogystal â'r holl flogiau cysylltiedig eraill sy'n cysylltu â nhw ac oddi wrthyn nhw.

Nid wyf yn synnu bod sbamwyr allan yna sy'n profi gyda'r dulliau hyn. Rwy'n synnu, serch hynny, fod hyn yn digwydd reit o dan drwyn Google! Mae Matt Cutts yn gofyn am rai syniadau ar yr hyn y dylai Google fynd i'r afael ag ef webspam yn 2009 - efallai y dylai eu platfform eu hunain fod yn brif flaenoriaeth!

Diolch am adael imi wybod ac ysgrifennu am y Ron hwn! Mae Ron yn llywydd Bitwise Solutions, prif gwmni yma yn Indianapolis sy'n gwneud gwaith anhygoel yn genedlaethol Datblygu ac integreiddio Microsoft Sharepoint.

4 Sylwadau

 1. 1

  Pe baech yn rhoi pŵer lleferydd i gronfa ddata Google ac yn dweud “dywedwch wrthyf am Hedfan i Chicago” mae’n debyg bod hynny yn agos iawn at yr hyn y byddai’n ei ddweud. Heb i rywun edrych dros ei ysgwydd mae'r gronfa ddata yn ddi-gliw yn y bôn.

  Byddai'n cael y pwysau allweddair yn hollol gywir. Byddai'n sicrhau bod nifer y berfau / enwau / geiriau stop yn hollol iawn. Byddai'n cael sawl ffactor cymhleth arall yn hollol gywir ond ni fyddai byth yn gwneud synnwyr oni bai ei fod yn ailadrodd gair am air.

  Nid wyf yn synnu gweld hyn chwaith, mae'n edrych yn debyg mai 2010 fyddai'r flwyddyn y bydd tactegau grym 'n Ysgrublaidd yn cymryd drosodd lle mae sbamwyr yn chwilio am ymosodiad torfol yn unig mewn cyfaint eithafol tra bod Google yn dod yn llym wrth fod angen y cyfuniad perffaith o eiriau cyn trosglwyddo canlyniadau tudalen un .

  Byddwn i wrth fy modd yn clywed mwy o'ch canfyddiadau Doug os bydd unrhyw beth arall yn datblygu gyda hyn.

 2. 2

  Peidiwch â'r ddau sylw diwethaf yn edrych fel sbam ???

  Blah Rwy'n hoffi'ch blog, byddaf yn dod yn ôl i'w wirio ac ati….,
  nawr mae ganddyn nhw hmmmm PR3 Backlink ...
  Wel, ni fyddaf yn postio dolen lol fy hun 🙂

 3. 3

  Helo George!

  Nid wyf yn rhoi llawer o bwysau ar Pagerank - rwy'n talu llawer mwy o sylw i raddio'n dda ar gyfer geiriau allweddol sy'n tynnu llawer o draffig. Mae'r blog hwn yn graddio'n dda ar gannoedd o eiriau allweddol. Ydw i'n dymuno i mi gael PR9? Cadarn! Nid wyf yn cael penderfynu hynny, serch hynny. Mae gen i TONS o backlinks a hanes gwych - ddim yn siŵr pam mae fy PR yn isel.

  Diolch RE: y SPAM. Rydw i ar IntenseDebate nawr ac yn ceisio darganfod sut i ddod o hyd i'r hen sylwadau hyn i'w nodi fel sbam!

 4. 4

  Helo George!

  Nid wyf yn rhoi llawer o bwysau ar Pagerank - rwy'n talu llawer mwy o sylw i raddio'n dda ar gyfer geiriau allweddol sy'n tynnu llawer o draffig. Mae'r blog hwn yn graddio'n dda ar gannoedd o eiriau allweddol. Ydw i'n dymuno i mi gael PR9? Cadarn! Nid wyf yn cael penderfynu hynny, serch hynny. Mae gen i TONS o backlinks a hanes gwych - ddim yn siŵr pam mae fy PR yn isel.

  Diolch RE: y SPAM. Rydw i ar IntenseDebate nawr - ddim yn siŵr sut wnaethon nhw fynd heibio. Maen nhw wedi mynd nawr!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.