Cynnwys Marchnata

A yw Meincnodau Google yn Bwysig?

Heddiw cefais gylchlythyr gan Google Analytics, darllenwyd rhifyn cyntaf y gyfrol gyntaf fel a ganlyn:

Y mis hwn, rydym yn disodli'r adroddiad “meincnodi” safonol yn eich cyfrif Google Analytics gyda data a rennir yn y cylchlythyr hwn. Rydym yn defnyddio'r cylchlythyr hwn fel arbrawf i roi data mwy defnyddiol neu ddiddorol i ddefnyddwyr Analytics. Daw'r data a gynhwysir yma o bob gwefan sydd wedi rhannu rhannu data anhysbys â Google Analytics. Dim ond y gweinyddwyr gwefannau hynny sydd wedi galluogi'r rhannu data anhysbys hwn fydd yn derbyn y cylchlythyr “meincnodi” hwn.

Trafododd yr argraffiad cyntaf y meincnodau yn ôl gwlad, gan gynnwys Cyfradd Bownsio:
is-gyfrif bownsio

Amser Ar y Safle:
bycountry amser

Trosi Nod:
bycountry goalversion

Mae perygl enfawr i feincnodi perfformiad eich gwefan i'r rhain meincnodau. Mewn gwirionedd, byddwn yn dadlau bod y rhain yn feincnodau o gwbl. Mae pob gwefan yn wahanol o ran strwythur a chynnwys. Mae pob dadansoddiad o ffynonellau traffig yn wahanol ... o chwilio i atgyfeirio. Mae amser llwyth yn ôl gwlad yn wahanol ... oni bai eich bod chi'n defnyddio gwasanaeth i storfa'ch adnoddau yn ddaearyddol. Ac nid yw'r cwestiynau hyn hyd yn oed yn cynnwys iaith ...

A yw'r meincnodau ar gyfer gwledydd yn unig yn cynnwys ymweliadau a golygfeydd tudalen ar gyfer safleoedd yn y wlad sydd ag iaith gyffredin? Neu a yw'r safleoedd hyn yn cael eu cyfieithu (a allai naill ai gymryd mwy o amser neu gael eu cyfieithu mor wael mae'n cynyddu bownsio)? A yw'r safleoedd e-fasnach safleoedd? Blogiau? Gwefannau cymdeithasol? Tudalennau gwe statig?

Mae problem arall yn bodoli hefyd. Offer fel Facebook's Mae Ategyn Cymdeithasol yn effeithio ar gyfraddau bownsio yn sylweddol oherwydd bod Facebook yn ailgyfeirio defnyddwyr gwefan. Pan fydd ymwelydd yn glanio ar eich gwefan ac yn defnyddio'r ategyn cyn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd arall, mae'n bownsio. Dyma enghraifft gan un o'm cleientiaid ... gallwch weld lle gwnaethant osod, dadosod ac yna gosod y Ategyn Cymdeithasol Facebook ar eu gwefan:

bownsio

Fy nghyngor i gleientiaid yn syml yw meincnodi'ch gwefan yn erbyn eich gwefan eich hun ... neb arall. A yw eich cyfradd bownsio yn cynyddu neu'n gostwng? Ydy'ch ymwelwyr i fyny neu i lawr? A yw nifer y golygfeydd tudalen fesul ymweliad i fyny neu i lawr? Sut ydych chi wedi newid eich dyluniad neu'ch cynnwys i effeithio ar brofiad eich ymwelwyr? Rydyn ni'n sylwi ar gynnydd yn yr amser mae ymwelwyr yn aros ar y safle pan rydyn ni'n ymgorffori fideo ... yn gwneud synnwyr, iawn? Ond os na fyddwn yn ymgorffori fideo tebyg bob wythnos, ni allwn dybio ein bod yn gwneud gwaith gwael.

Dwy enghraifft ar y blog hwn:

  • Fe wnaethom addasu dyluniad ein blog i ddangos dyfyniadau ar ein tudalen gartref. O ganlyniad, gostyngodd y gyfradd bownsio ers i bobl glicio drwodd i'r post A thudalennau fesul ymweliad gynyddu'n sylweddol. Pe bawn i'n syml yn dangos yr ystadegau i chi heb egluro hynny, byddai'n eich gadael yn pendroni. Neu os gwnaethoch ein meincnodi yn erbyn gwefannau eraill, efallai y byddwn yn well neu'n waeth na'u canlyniadau.
  • Lansiwyd ein cylchlythyr. Rydyn ni wedi bod yn ychwanegu tanysgrifwyr yn gyson ers ychwanegu'r cylchlythyr ac mae'r ymwelwyr hyn yn dychwelyd wrth iddyn nhw ei ddarllen. O ganlyniad, ar ddiwrnodau y cyflwynir y cylchlythyr, mae nifer ein golwg ar dudalennau yn llawer uwch - ac mae ein cyfartaledd wythnosol wedi cynyddu'n agos at 20%. Os ydym yn meincnodi ein hunain yn erbyn gwefannau eraill, a oes ganddynt gylchlythyr? Ydyn nhw'n cyhoeddi dyfyniadau? A ydyn nhw'n agregu eu cynnwys yn gymdeithasol?

Yn syml, yn fy marn i, nid yw meincnodau'n darparu unrhyw ddata ystyrlon i mi wella fy safle. Hefyd, nid wyf wedi gallu defnyddio meincnodau gyda gwefannau fy nghleientiaid. Yr unig feincnod sy'n bwysig yw'r rhai rydyn ni'n eu cofnodi ar gyfer ein gwefan ein hunain wrth i bob wythnos fynd heibio. Oni bai y gall Google ddarparu cylchraniad cliriach o fewn eu meincnodau i gymharu gwefannau yn gywir, mae'r wybodaeth yn ddiwerth. Gallai darparu'r wybodaeth hon i arweinwyr o fewn sefydliad wneud rhywfaint o ddifrod mewn gwirionedd ... hoffwn pe bai Google yn rhoi'r gorau i'r nodwedd cynnyrch hon yn unig.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol