Mae Google yn Cyhoeddi Rhaglen Rhannu Refeniw $ 1B gyda CHI!

Mae'n Nodyn wir, dim ond cysylltu abwyd.

Metacafe, system chwilio a graddio ar gyfer fideos, dim ond rhagori ar $ 1,000,000 mewn refeniw a rennir gyda'i grewyr cynnwys. Mae Mike yn adrodd bod Revver hefyd wedi cyrraedd y $ 1,000,000 mewn refeniw a rennir eleni hefyd.

Rydw i wedi bod yn feirniadol ohono Ymosodiad Google ar ddarparwyr cynnwys sy'n gofyn am daliad am leoliad cyswllt. Mae gan Michael Graywolf hefyd ... mae hefyd cymryd gwefannau mawr i dasgio am ogofa i'r Google Powers-That-Be.

Mae Google yn honni ei fod yn syml yn ceisio cynnal ei ganlyniadau chwilio organig gwirioneddol organig. Mae ardal lwyd Telerau Gwasanaeth Google yn parhau i gymylu, serch hynny. Yn fwyaf diweddar, Efallai bod Matt Cutts wedi awgrymu bod POB UN yn cysylltu mewn swydd noddedig rhaid hefyd gael ei labelu'n iawn gyda thagiau nofollow - nid y darparwr cyswllt taledig yn unig.

trachwant

Fel un o'r 'darparwyr cynnwys' hynny, rwy'n tueddu i weld dolenni taledig ychydig yn wahanol. Yn union fel y mae Metacafe a Revver wedi cydnabod nad oes ganddynt fusnes hyfyw heb y darparwyr cysylltiedig, efallai y dylai Google hefyd.

Os oedd Google o ddifrif ynglŷn â dileu dolenni taledig, yna dylent rannu'r refeniw ar gyfer fy nghynnwys organig y maent yn elwa ohono (trwy dagio â'u dolenni noddedig eu hunain). Beth am dalu i mi am faint o gynnwys gwych yr wyf yn caniatáu i Google ei ddarparu i ddefnyddwyr?

Nid yw Google yn berchen ar y Rhyngrwyd, Folks. Eich cynnwys chi ydyw, nid cynnwys Google. Rydyn ni mor brysur yn sgwrio i gael sylw Google hanner yr amser nes ein bod ni'n tueddu i anghofio hyn. Mae Google wedi gwneud gwaith meistrolgar wrth leoli eu hunain 'uwchlaw' pawb arall ar y we.

Efallai ei bod hi'n bryd cael Peiriant Chwilio newydd gyda model busnes newydd?

7 Sylwadau

 1. 1

  Ni chlywais i erioed am y metacafe cyn cael rhaglen gysylltiedig y clywais am raglen refeniw a rennir revver y gwnes i bron i $ 40 y mis hwn, sy'n fwy nag a wnes i yn Google adsense go ffigur. Rwy'n credu y dylai google fod wedi rhannu cynnwys ar gyfer canlyniadau organig a hefyd yn credu y dylent monetize YouTube ar gyfer y cyhoedd yn lle ychydig o gyfranogwyr dethol

 2. 2

  Darllenais lawer o erthyglau gwael pan fydd pobl yn cwyno am bolisi cysylltiadau taledig Google a safleoedd organig. '
  Yr erthygl hon yw'r unig un sy'n egluro llawer sy'n dod â ffeithiau go iawn.
  O fy ochr i hoffwn gefnogi popeth rydych chi'n ei ddweud.

 3. 3

  Mae Google ac Yahoo o ran hynny wedi gosod set o reolau ar ddefnyddwyr sydd o fudd i Google ac Yahoo yn unig ac nid i gymuned y defnyddwyr. Yn amlwg rydych chi'n iawn ... mae'r Rhyngrwyd a'r cynnwys a roddir arno gan y defnyddwyr yn eiddo i'r defnyddwyr, nid i'r cyfeirlyfrau ac i'r peiriannau chwilio. Yr her yw, yn ôl yr arfer, yr agwedd monetizing yw'r hyn sy'n gyrru'r system a chyhyd â bod y rhai sy'n ceisio manteisio ar gael bwc cyflym, bydd ganddyn nhw'r llaw uchaf oni bai bod llywodraeth ... y gair drwg hwnnw ... yn camu i mewn ... ewch ffigur .

  Diolch am godi llais.

 4. 4
 5. 5

  Hefyd, yn berthnasol iawn yma: fy hoff lyfr (erioed?) “Rheolau Newydd ar gyfer yr Economi Newydd”Gan Kevin Kelley yn siarad am sut mae’r“ uwch-enillwyr ”yn elwa o amgylchedd“ enillydd-cymryd-fwyaf ”economi’r rhwydwaith ym Mhennod 2 y gallwch ei ddarllen ar-lein. Mae'n sicr (a'r llyfr cyfan) yn werth ei ddarllen. O, Bron Brawf Cymru, fe’i hysgrifennwyd cyn bod Google hyd yn oed yn bodoli (neu o leiaf cyn eu bod yn adnabyddus.)

 6. 6

  Efallai ei bod hi'n bryd cael Peiriant Chwilio newydd gyda model busnes newydd? Rydyn ni'n tueddu i anghofio pa mor newydd ac mewn cyflwr o fflwcs yw'r rhyngrwyd. Rwy’n cofio crio’r diwrnod y gwnaeth Northern Light gau ei chwiliad cyhoeddus… ac roedd hynny YN UNIG o safbwynt y defnyddiwr. Mae popeth yn bosib ac yn yr achos hwn yn obeithiol, ond rwy'n credu bod Google yn y categori “rhy fawr i fethu” ... oherwydd fel y dywedasoch chi ... nhw yw'r arweinwyr oherwydd bod y defnyddiwr yn eu "trin" y ffordd honno ... ac maen nhw'n hapus yn gorfod. Yn eithaf yr un ffordd y mae cymdeithasau wedi meddwl erioed - “AH, dim ond gadael llonydd iddo a gadael imi“ gael fy un i ”.. cuz does dim byd y gallwch chi ei wneud amdano beth bynnag.” Mor drist. Diolch am yr erthygl.

 7. 7

  Efallai ei bod hi'n bryd cael Peiriant Chwilio newydd gyda model busnes newydd? Rydyn ni'n tueddu i anghofio pa mor newydd ac mewn cyflwr o fflwcs yw'r rhyngrwyd. Rwy’n cofio crio’r diwrnod y gwnaeth Northern Light gau ei chwiliad cyhoeddus… ac roedd hynny YN UNIG o safbwynt y defnyddiwr. Mae popeth yn bosib ac yn yr achos hwn yn obeithiol, ond rwy'n credu bod Google yn y categori “rhy fawr i fethu” ... oherwydd fel y dywedasoch chi ... nhw yw'r arweinwyr oherwydd bod y defnyddiwr yn eu "trin" y ffordd honno ... ac maen nhw'n hapus yn gorfod. Yn eithaf yr un ffordd y mae cymdeithasau wedi meddwl erioed - “AH, dim ond gadael llonydd iddo a gadael imi“ gael fy un i ”.. cuz does dim byd y gallwch chi ei wneud amdano beth bynnag.” Mor drist. Diolch am yr erthygl.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.