Dadansoddeg a PhrofiCynnwys MarchnataE-Fasnach a ManwerthuChwilio Marchnata

5 Dangosfyrddau Google Analytics Sydd Ddim yn Eich Gofalu Chi

Gall Google Analytics fod yn frawychus i lawer o farchnatwyr. Erbyn hyn rydym i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata i'n hadrannau marchnata, ond nid yw llawer ohonom yn gwybod ble i ddechrau. Offeryn pwerdy ar gyfer y marchnatwr meddwl dadansoddol yw Google Analytics, ond gall fod yn haws mynd ato nag y mae llawer ohonom yn ei sylweddoli.

Wrth gychwyn ar Google Analytics, y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw torri allan eich analytics yn adrannau maint brathiad. Creu dangosfyrddau yn seiliedig ar y nod marchnata, yr adran, neu hyd yn oed safle. Mae cydweithredu mewn adrannau yn allweddol, ond nid ydych am annibendod eich dangosfyrddau Google Analytics trwy symud pob siart sydd ei hangen arnoch i mewn i un dangosfwrdd.

Er mwyn adeiladu dangosfwrdd Google Analytics yn effeithiol, dylech:

 • Ystyriwch eich cynulleidfa - A yw'r dangosfwrdd hwn ar gyfer adrodd yn fewnol, eich pennaeth neu'ch cleient? Mae'n debygol y bydd angen i chi weld y metrigau rydych chi'n eu holrhain ar lefel fwy gronynnog nag y mae eich pennaeth yn ei wneud, er enghraifft.
 • Osgoi annibendod - Arbedwch y cur pen i chi'ch hun o geisio dod o hyd i'r siart gywir pan fydd ei angen arnoch trwy drefnu'ch dangosfyrddau yn drylwyr. Mae chwech i naw siart ar bob dangosfwrdd yn ddelfrydol.
 • Adeiladu dangosfyrddau yn ôl pwnc - Ffordd wych o osgoi annibendod yw trwy grwpio'ch dangosfyrddau yn ôl pwnc, bwriad neu rôl. Er enghraifft, efallai eich bod yn monitro ymdrechion SEO a SEM, ond mae'n debyg y byddwch am gadw siartiau ar gyfer pob ymdrech mewn dangosfwrdd ar wahân er mwyn osgoi dryswch. Y syniad y tu ôl i ddelweddu data yw eich bod chi eisiau lleihau straen meddyliol, felly mae tueddiadau a mewnwelediadau yn ymddangos arnom ni. Mae grwpio siartiau yn ddangosfyrddau yn ôl pwnc yn cefnogi'r nod hwnnw.

Nawr bod gennych rai canllawiau mewn golwg, dyma rai o'r cymwysiadau ymarferol ar gyfer pob dangosfwrdd Google Analytics (Nodyn: Mae holl graffeg y dangosfwrdd o ddata Google Analytics yn Arwr Data):

Dangosfwrdd AdWords - Ar gyfer y Marchnatwr PPC

Pwrpas y dangosfwrdd hwn yw rhoi trosolwg i chi o sut mae pob ymgyrch neu grŵp hysbysebu yn perfformio, yn ogystal â monitro gwariant cyffredinol a nodi cyfleoedd ar gyfer optimeiddio. Rydych hefyd yn cael y perk ychwanegol o beidio â gorfod sgrolio trwy'ch tabl AdWords yn ddiddiwedd. Mae gronynnedd y dangosfwrdd hwn yn dibynnu ar eich nodau a'ch DPA wrth gwrs, ond rhai metrigau cychwynnol i'w hystyried yw:

 • Gwario yn ôl dyddiad
 • Trosiadau yn ôl ymgyrch
 • Cost fesul Caffaeliad (CPA) a'i wario dros amser
 • Trosiadau yn ôl ymholiad chwilio cyfatebol
 • Y Gost Isaf fesul Caffaeliad (CPA)

Dangosfwrdd Custom Google AdWords yn DataHero

Dangosfwrdd Cynnwys - Ar gyfer y Marchnatwr Cynnwys

Mae blogiau wedi dod yn asgwrn cefn i lawer o'n hymdrechion SEO fel marchnatwyr. Yn aml yn cael ei ddefnyddio fel peiriant gen i arwain, gall blogiau hefyd fod yn rhyngweithio cyntaf gyda llawer o'ch cwsmeriaid ac yn cael eu defnyddio'n bennaf i gydnabod brand. Beth bynnag fo'ch amcan, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dylunio'ch dangosfwrdd gyda'r amcan hwnnw mewn golwg trwy fesur ymgysylltiad cynnwys, arweinyddion a gynhyrchir a thraffig cyffredinol y wefan.

Metrigau a awgrymir:

 • Amser ar y safle (wedi'i ddadansoddi yn ôl post blog)
 • Sesiynau trwy bost blog y post blog
 • Cofrestriadau yn ôl post blog / categori post blog
 • Cofrestreion gweminar (neu nodau cynnwys eraill)
 • Sesiynau yn ôl ffynhonnell / post
 • Cyfradd bownsio yn ôl ffynhonnell / post

Trosi Dangosfwrdd Custom Google yn DataHero

Dangosfwrdd Trosi Safle - Ar gyfer yr Haciwr Twf

Mae'n debygol y bwriedir i'r dudalen hafan a thudalennau glanio drosi - beth bynnag mae'ch sefydliad yn diffinio trawsnewidiad i fod. Fe ddylech chi fod yn A / B yn profi'r tudalennau hyn, felly mae angen i chi fonitro'n ofalus sut mae'r tudalennau glanio yn perfformio yn seiliedig ar y profion hyn. Ar gyfer y marchnatwr meddwl-twf, mae trawsnewidiadau yn allweddol. Canolbwyntiwch ar bethau fel ffynonellau trosi uchaf, cyfradd trosi yn ôl tudalen, neu gyfradd bownsio yn ôl tudalen / ffynhonnell.

Metrigau a awgrymir:

 • Sesiynau yn ôl tudalen glanio / ffynhonnell
 • Cwblhau nodau trwy lanio tudalen / ffynhonnell
 • Cyfradd trosi yn ôl tudalen / ffynhonnell glanio
 • Cyfradd bownsio yn ôl tudalen / ffynhonnell glanio

Gwnewch yn siŵr eich bod yn olrhain unrhyw brofion A / B yn ofalus yn ôl dyddiad. Trwy hynny, rydych chi'n gwybod yn union beth sy'n achosi newid mewn cyfraddau trosi.

Dangosfwrdd Metrics Safle - Ar gyfer The Geeky Marketer

Mae'r metrigau hyn yn eithaf technegol ond gallant wneud gwahaniaeth mawr o ran optimeiddio'ch gwefan. I gloddio'n ddyfnach fyth, edrychwch ar sut mae'r metrigau mwy technegol hyn yn cysylltu â chynnwys neu fetrigau cymdeithasol. Er enghraifft, a yw'ch holl ddefnyddwyr Twitter yn dod trwy ffôn symudol i dudalen lanio benodol? Os felly, yna gwnewch yn siŵr bod y dudalen lanio wedi'i optimeiddio ar gyfer symudol.

Metrigau a awgrymir:

 • Defnydd symudol
 • Cydraniad sgrin
 • System weithredu
 • Yr amser a dreulir ar y safle yn gyffredinol

DPA Lefel Uchel - Ar gyfer VP Marchnata

Syniad y dangosfwrdd hwn yw gwneud cadw llygad ar fetrigau yn hawdd iawn. O ganlyniad, nid oes rhaid i chi ymgynghori â phum person gwahanol yn eich adran i gael golwg ar iechyd eich ymdrechion marchnata. Mae cadw'r holl ddata hwn mewn un lle yn sicrhau na fydd unrhyw newidiadau ar berfformiad marchnata yn mynd heb i neb sylwi.

Metrigau a awgrymir:

 • Gwariant cyffredinol
 • Yn arwain yn ôl ffynhonnell / ymgyrch
 • Perfformiad marchnata e-bost
 • Iechyd y twmffat cyffredinol

Marchnata Dangosfwrdd Custom Google KPI yn DataHero

Er mwyn cyfleu gwerth marchnata i weddill y sefydliad, rydym i gyd yn dod yn fwyfwy dibynnol ar ddata. Mae angen i ni fod yn ddigon dadansoddol i gasglu'r data cywir, datgelu mewnwelediadau allweddol a'u cyfleu yn ôl i'n sefydliadau. Dyna pam na allwch fforddio anwybyddu offer pwysig fel Google Analytics, yn enwedig pan fyddwch chi'n ei rannu'n frathiadau mwy traul, fel dangosfyrddau.

Chris Neumann

Chris Neumann yw Sylfaenydd a Phrif Swyddog Cynnyrch Arwr Data, prif ddarparwr Cloud BI hunanwasanaeth. Ar ôl helpu i greu'r gofod Data Mawr yn Aster Data Systems, mae wedi treulio'r pedair blynedd diwethaf yn efengylu symudiad ar draws y diwydiant i'r cwmwl ac wedi helpu i leoli DataHero fel y platfform BI hunanwasanaeth gwirioneddol gyntaf yn y gofod cwmwl.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol