Beth Mae Diweddariad Hysbysebion Cylchdroi Newydd Google yn ei olygu ar gyfer Ymgyrchoedd AdWords?  

Google Adwords

Mae Google yn gyfystyr â newid. Felly efallai nad oedd yn syndod bod y cwmni, ar Awst 29ain, wedi cyflwyno newid arall eto i'w gosodiadau hysbysebion ar-lein, yn benodol gyda chylchdroi hysbysebion. Y cwestiwn go iawn yw - beth mae'r newid newydd hwn yn ei olygu i chi, eich cyllideb hysbysebu a'ch perfformiad hysbyseb?

Cylchdroi Ad Adwords Google

Nid yw Google yn un i roi llu o fanylion pan fyddant yn gwneud newidiadau o'r fath, gan adael i lawer o gwmnïau deimlo'n dywyll fel sut i symud ymlaen. Sut bydd y newid newydd hwn mewn gwirionedd effeithio ar eich hysbysebu?

Beth i'w Ddisgwyl y Cwymp hwn: Algorithmau Gwell

Pan ddaw at ei algorithmau byth-ddirgel, cyfeiriodd Google at ffocws trymach arno dysgu peiriant, sef yr union beth mae'n swnio fel. Yn ôl Google, bydd y dull newydd hwn yn creu gwell data ar gyfer penderfynu pa hysbysebion sydd fwyaf perthnasol. Mae dysgu trwy beiriant yn gryf ac yn effeithiol, ond oherwydd ei fod yn dal i fod yn gysyniad cymharol newydd, nid yw heb ei ddiffygion - er enghraifft, yn ddiweddar fe wnaeth Google ddrysu'r talfyriad “hp” (yn fyr ar gyfer marchnerth) fel un sy'n cyfeirio'r cawr corfforaethol Hewlett Packard (HP), o ganlyniad yn blocio rhai hysbysebion “hp” ar y rhagdybiaeth o dorri nod masnach.

Gyda chamgymeriadau o'r fath yn dal i ddigwydd, nid oes angen i “godiad y peiriant” godi gormod o ofn - o leiaf ddim eto. Yr hyn y dylem fod yn ymwybodol ohono, fodd bynnag, yw sut y gall y “dysgu peiriant” hwn fod (yn negyddol) yn effeithio ar eich perfformiad hysbyseb (cliciau uwch, trosi is) wrth fod o fudd ariannol i Google.

Hysbysiad Google, Esboniad

Yn e-bost Google Awst 29ain at holl gwsmeriaid AdWords, fe wnaethant nodi mai dim ond dau opsiwn cylchdroi ad fydd ar gael nawr: “optimeiddio” a “chylchdroi am gyfnod amhenodol.” Bydd Optimeiddio, dywedant, yn defnyddio dysgu peiriant i gynhyrchu hysbysebion y rhagwelir y bydd ganddynt berfformiad gwell nag eraill yn eich ymgyrch, tra nad oes angen fawr o eglurhad ar yr opsiwn “cylchdroi am gyfnod amhenodol” - bydd hysbysebion yn cael eu harddangos yn gyfartal, am gyfnod amhenodol.

Er bod hyn yn ymddangos yn glir i ddechrau, mae mewn gwirionedd yn codi nifer o ansicrwydd: y cyntaf yw, gan gyfeirio at y lleoliad “optimeiddio”, beth yn union sy'n cael ei optimeiddio? Mae yna lawer o ffactorau y gellir eu optimeiddio o bosibl mewn unrhyw ymgyrch AdWords benodol, ac maen nhw i gyd o bwys - yn amrywio o'r pris hysbyseb, nifer y cliciau, cyfradd y trawsnewid, neu'r ROI - mae pob un ohonynt yn dod â chanlyniadau unigryw ar gyfer lleoli hysbysebion, cyflawniad, ac yn gyffredinol llwyddiant.

Cael atebion

Roedden ni eisiau atebion, ac roedden ni eu heisiau nawr. Felly fe wnaethon ni godi'r ffôn a galw Google. Eu hateb? Gair pwnc yw Optimize, yn dibynnu ar y rhwydwaith penodol sy'n cael ei ddefnyddio: Chwilio yn erbyn Arddangos (noder: y Rhwydwaith Chwilio yw'r hysbysebion testun sy'n ymddangos ar chwiliadau google, tra bod yr hysbysebion Arddangos yn hysbysebion delwedd sy'n cael eu harddangos ar draws y Rhyngrwyd). Fe wnaethon ni ddysgu mai'r unig ffactor sydd wedi'i optimeiddio yn y Rhwydwaith Chwilio yw cliciau, nad oedd yn newyddion gwych. Roeddent yn honni eu bod yn optimeiddio trosiadau ar gyfer hysbysebion Arddangos, fodd bynnag.

Ein meddwl cyntaf? Ar gyfer y chwiliad, nid yw hyn yn gwneud tunnell o synnwyr. Pam? Oherwydd bod Rhwydwaith Chwilio Google yn adnabyddus am ddod â nifer fawr o arweinwyr (cydberthynwyd optimeiddio clic gyda dim ond mwy o ymweliadau â safleoedd a mwy o gostau). Fodd bynnag, ar gyfer y Rhwydwaith Arddangos, gallai hyn fod yn beth da. Mae hysbysebion arddangos yn hysbys ar hyn o bryd am fod â chyfraddau trosi sylweddol is, eu gwir fudd yn deillio o ddod â chynnydd mewn ymwybyddiaeth brand, sy'n dod â'r risg o dalu llawer am gliciau am ychydig iawn o drawsnewidiadau. Felly, os yw'r trawsnewidiadau optimized yn golygu Rhwydwaith Arddangos mwy llwyddiannus, mae hwn yn ganlyniad cadarnhaol - ond mae gweithredoedd yn siarad yn uwch na geiriau, felly mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn ei fonitro'n agos.

Sut Dylai Eich Cwmni Ymdrin â'r Diweddariadau hyn

Yn yr un modd ag unrhyw beth mewn bywyd, mae'n anodd ysgwyd rhywbeth sydd wedi'i adeiladu â sylfaen gref. Mae'r un peth yn berthnasol i ddiweddariadau AdWords newydd Google. Os oes gennych chi ymgyrch hysbysebu o ansawdd da eisoes, ni fydd yn cael ei dinistrio. Ond mae yna ychydig o gamau y gallwch chi eu cymryd i sicrhau bod eich pris hysbysebion cystal â phosib yn y newidiadau sydd ar ddod.

Y cyntaf o'r rhain yw cymryd ail gip ar ymgyrchoedd eich ymgyrch strategaeth gynnig. Mae yna lawer o nodweddion cynnig yn AdWords y dylid manteisio arnyn nhw i sicrhau ymgyrch lwyddiannus, yn enwedig nawr y bydd y data o strategaethau bidio o'r fath yn cael ei ddefnyddio hyd yn oed yn fwy gan y “dysgu peiriant.” Mae nodweddion o'r fath yn cynnwys gwell cost-fesul-clic, targedu dychwelyd-ar-wariant, trawsnewidiadau i'r eithaf, neu dargedu cost-fesul-caffaeliad.

Ffactor arall i'w ystyried yw pa mor aml y mae eich ymgyrchoedd yn bod Hadolygu gan gan berson gwirioneddol am ansawdd a chywirdeb. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn chwynnu'r hysbysebion sy'n perfformio'n isel ac i wella'r rhai sy'n perfformio'n dda ymhellach (y rhai â chostau trosi isel, cyfraddau clicio drwodd uchel, a'r ROAS gorau). Chwarae o gwmpas gyda geiriad eich hysbyseb i weld beth sy'n wirioneddol atseinio â'ch cynulleidfa darged. Rhowch gynnig ar ychydig o brofion A / B yn rheolaidd i weld pa dactegau yw'r rhai mwyaf llwyddiannus, ond gwnewch hynny wrth gadw'r hysbysebion llwyddiant uchel ar waith bob amser.

Fodd bynnag, mae'r adolygiadau llaw hyn yn effeithiol, fodd bynnag, os cânt eu gwneud ar un iawn yn rheolaidd. Mae cysondeb yn allweddol wrth feithrin ymgyrch AdWords lwyddiannus. Os na fyddwch yn gwirio'r cyfrif yn rheolaidd, fe allech chi fethu fflagiau coch sy'n niweidio cyfradd llwyddiant y grŵp hysbysebu yn ddifrifol. Ymhellach, digwyddiadau lleol (trychinebau naturiol, aflonyddwch sifil - beth heb a welsom yn ddiweddar?) gallai gael effaith ar berfformiad eich hysbysebion. Rhaid i chi aros ar ben y newidiadau hyn.

Casgliad

I grynhoi, nid dyma'r tro cyntaf i Google daflu rhywbeth fel hyn at hysbysebwyr, ac mae'n debyg nad hwn fydd yr olaf. Er nad yw'n achos panig, dylech gymryd cyngor Google i ymatal rhag gweithredu â gronyn o halen - oherwydd y rhai sy'n tramgwyddo sy'n talu orau yn ystod y misoedd nesaf.

Os oes gennych asiantaeth allanol sy'n gyfrifol am eich cyfrif, dylent eisoes fod yn gwneud cynlluniau ar gyfer sut i frwydro yn erbyn y diweddariad hwn a gwneud y gorau ohono. Y tîm yn Techwood Consulting yn deall y gall diweddariadau Google arwain at oblygiadau difrifol, a byddant yn parhau i'w monitro bob dydd. Peidiwch ag aros nes ei bod hi'n rhy hwyr - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gweithio gydag asiantaeth a fydd yn sicrhau y bydd eich hysbysebion yn barod ar gyfer y newidiadau sydd i ddod heddiw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.