Sut mae Adran Adwords Google yn Gweithio?

google adrank

Rydym wedi gweld gormod o gleientiaid yn dod atom ar ôl colli tunnell o arian yn rhedeg eu hymgyrchoedd talu fesul clic (PPC) ar eu pennau eu hunain. Nid nad oeddent wedi talu sylw nac yn rheoli'r cyfrifon yn briodol, yn syml, nid oeddent yn gwybod sut i effeithio ar eu canlyniadau a'u gwella mewn gwirionedd. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu mai rhyfel cynnig yn unig yw tâl fesul clic ac nad ydyn nhw hyd yn oed yn sylweddoli, trwy wella ansawdd eu hysbysebion, y gallant raddio'n uwch na'r cynigydd uchaf! Mae rheolaeth PPC yn gofyn am lawer o sylw a phrofiad os hoffech chi ei sbarduno'n wirioneddol, cadw costau i lawr, a symud eich cyfraddau trosi yn uwch!

Mae'r bobl yn Pulpmedia wedi llunio'r ffeithlun hwn sy'n egluro cymhlethdod Google AdWords, Adrank, a sut y gall eich hysbyseb raddio'n uwch.
howdoesgoogleadwordswork 900