Riportio Dwyn Cynnwys i Adsense fel Toriad DMCA

adroddiad dmca

Rwyf wedi penderfynu mynd i ryfel gyda chyhoeddwr sydd wedi herwgipio fy mhorthiant ac sy'n rhyddhau fy nghynnwys o dan ei enw a'i wefan. Mae'n rhedeg hysbysebu ac yn gwneud arian oddi ar gynnwys fy safle ac rydw i wedi blino arno. Mae gan gyhoeddwyr, gan gynnwys blogwyr, hawliau o dan y Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol.

Beth yw'r DMCA?

Deddfwriaeth yr Unol Daleithiau yw Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol (DMCA) (a roddwyd yn gyfraith ym mis Hydref 1998) a gryfhaodd amddiffyniad cyfreithiol hawliau eiddo deallusol nad oedd wedi'i chynnwys yn Neddf Hawlfraint wreiddiol yr UD. Roedd y diweddariadau hyn yn angenrheidiol i ddarparu ar gyfer technolegau cyfathrebu cyfryngau newydd, yn enwedig o ran y rhyngrwyd. Mae'r newidiadau yn gwaethygu cyfraith hawlfraint yr UD sy'n cydymffurfio â Chytundeb Hawlfraint Sefydliad Eiddo Deallusol y Byd (WIPO) a Chytundeb Ffonogramau Perfformiadau WIPO.

Wrth adolygu gwefan y cyhoeddwr, sylwais eu bod wedi cael y porthiant trwy fy mhorthiant RSS. Mae hyn yn groes i Telerau Gwasanaeth FeedBurner.

Yn bwysicach fyth, mae'r cyhoeddwr hwn yn rhedeg hysbysebion Adsense. Dwyn cynnwys a rhedeg hysbysebion Adsense yw a torri Telerau Gwasanaeth Google yn uniongyrchol.

Rwyf wedi cysylltu ag Adsense ac wedi riportio'r mater, ac wedi cwrdd â gofynion ychwanegol i'w cwblhau. Mae gwefan Adsense yn esbonio:

I gyflymu ein gallu i brosesu eich cais, defnyddiwch y fformat canlynol (gan gynnwys rhifau adran):

 1. Nodwch yn ddigon manwl y gwaith hawlfraint y credwyd y torrwyd arno. Er enghraifft, “Y gwaith hawlfraint dan sylw yw’r testun sy’n ymddangos ar http://www.legal.com/legal_page.html.”
 2. Nodwch y deunydd yr ydych yn honni ei fod yn torri ar y gwaith hawlfraint a restrir yn eitem # 1 uchod. Rhaid i chi nodi pob tudalen yr honnir ei bod yn cynnwys deunydd sy'n torri trwy ddarparu ei URL.
 3. Rhowch wybodaeth sy'n rhesymol ddigonol i ganiatáu i Google gysylltu â chi (mae'n well cael cyfeiriad e-bost).
 4. Cynhwyswch y datganiad canlynol: “Mae gen i gred ddidwyll nad yw perchennog y hawlfraint, ei asiant, na'r gyfraith yn awdurdodi defnyddio'r deunyddiau hawlfraint a ddisgrifir uchod ar y tudalennau gwe honedig sy'n torri.
 5. Cynhwyswch y datganiad canlynol: “Tyngaf, o dan gosb anudon, fod y wybodaeth yn yr hysbysiad yn gywir ac mai fi yw perchennog yr hawlfraint neu fy mod wedi fy awdurdodi i weithredu ar ran y
  perchennog hawl unigryw yr honnir iddo gael ei dorri. ”
 6. Llofnodwch y papur.
 7. Anfonwch y cyfathrebiad ysgrifenedig i'r cyfeiriad canlynol:

  Mae Google, Inc.
  Attn: Cymorth AdSense, Cwynion DMCA
  1600 Amffitheatr Parkway
  Mountain View CA 94043

  NEU Ffacs i:

  (650) 618-8507, Attn: AdSense Support, cwynion DMCA

Bydd y gwaith papur hwn yn y post heddiw!

4 Sylwadau

 1. 1

  Mae hynny'n syniad da. Rwyf wedi cael splogger yn codi fy nghynnwys ers tro ac mae eich swydd wedi fy ysgogi i weithredu hefyd. Nid yw'n edrych fel eu bod yn ei ddefnyddio ar gyfer ychwanegu refeniw, yn hytrach mae'n cael ei ddefnyddio i ail-lwybro traffig i'w safle arall. Gah.

 2. 2
 3. 3
 4. 4

  Doug,

  Mae hyn yn ddefnyddiol.

  Gall ffeilio cwyn gyda'r cwmni cynnal hefyd.

  Cael rhywun yn dwyn fy nghynnwys yn ogystal â chystadleuwyr a sawl blog anfasnachol yn fy niwydiant.

  Mae gan y boi hwn ei rwydwaith ei hun o sawl dwsin o wefannau eraill.

  Gan fod ganddo ein holl gynnwys am asthma ac alergeddau yn ogystal â'r holl gynnwys o sawl blog arall, mae'n aml yn ein trechu am ein postiadau ein hunain.

  Mae wedi achosi dryswch gan bobl sy'n ceisio mynd yn ôl i swydd.

  Rwy'n ffeilio'r gŵyn gyda Google nawr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.