Infograffig: Mae Strategaethau Newydd yn Dod i'r Amlwg i Gyrru Twf Manwerthu Gyda Google Ads

Adroddiad Meincnod Cystadleuol Google Ads ar gyfer Manwerthu

Yn ei bedwaredd astudiaeth flynyddol ar berfformiad y diwydiant manwerthu yn Google Ads, Cerbyd ochr yn argymell bod manwerthwyr e-fasnach yn ailfeddwl am eu strategaethau ac yn dod o hyd i'r gofod gwyn. Cyhoeddodd y cwmni'r ymchwil yn ei Adroddiad Meincnodau 2020: Google Ads in Retail, astudiaeth gynhwysfawr ar berfformiad y sector manwerthu yn Google Ads.

Mae canfyddiadau Sidecar yn nodi gwersi allweddol i fanwerthwyr eu hystyried trwy gydol 2020, yn enwedig yng nghanol yr amgylchedd hylif a grëwyd gan yr achosion o COVID-19. Roedd 2019 yn fwy cystadleuol nag erioed, ac eto roedd manwerthwyr yn gallu cynnal refeniw yn llwyddiannus trwy addasu i'r hinsawdd, canolbwyntio ar eu strategaeth gynulleidfa, a blaenoriaethu twf cynyddrannol, yn hytrach na chynnydd enfawr. Y cyhyr hwnnw i'w addasu yw'r allwedd ar gyfer cadw busnesau i symud a chefnogi defnyddwyr trwy gydol y cyfnod hwn o gyfnewidioldeb.

Mike Farrell, Uwch Gyfarwyddwr y Strategaeth Ddigidol Integredig yn Sidecar

Ffactorau Allweddol Perfformiad Ad Google Google:

Datgelodd Sidecar y ffactorau canlynol a effeithiodd ar berfformiad manwerthwyr yn 2019:

  • Sifftiau cyllideb - Ail-luniodd manwerthwyr wariant Google Ads yn 2019, gan flaenoriaethu gweithgaredd twmffat isel ar Google Shopping a retooling eu hymgyrchoedd chwilio taledig am arbedion cost.
  • Blaenoriaeth ar effeithlonrwydd - Pwysleisiodd manwerthwyr effeithlonrwydd mewn chwilio taledig, yn rhannol trwy fuddsoddi mewn hysbysebion symudol llai costus, gan arwain at gaffael refeniw tebyg flwyddyn ar ôl blwyddyn.
  • Cystadleuaeth gan Amazon - Gostyngodd y gystadleuaeth hon gyfraddau trosi Google Shopping ar draws dyfeisiau, gan orfodi manwerthwyr i gynyddu gwariant i gynnal twf refeniw.
  • Pwyslais ar strategaeth y gynulleidfa - Cynyddodd manwerthwyr eu ffocws ar dargedu cynulleidfaoedd mwy gronynnog i fapio Google Ads yn well i bob cam o'r twndis prynu.
  • Sylw diwyro ar Google - Cynhaliodd manwerthwyr refeniw o blatfform hirsefydlog Google Ads, ac maent yn ceisio enillion ychwanegol trwy lwyfannau hysbysebu mwy newydd, megis Amazon a Pinterest.

Wrth edrych ymlaen, mae Google yn sicr o barhau i lunio ei blatfform Google Ads i gystadlu â llwyfannau marchnata cystadleuol sy'n tyfu fel Facebook, Instagram, ac Amazon.

Canfyddiadau Allweddol Meincnodau Hysbysebion Google Ads:

  • Cododd manwerthwyr i'r her gystadleuol. Tyfodd manwerthwyr yn fwy effeithlon wrth chwilio am dâl, gan arbed 8% ar gostau flwyddyn ar ôl blwyddyn, wrth yrru refeniw tebyg. Llwyddodd manwerthwyr i dicio refeniw Google Shopping 7% gyda chynnydd cymesur o 7% mewn gwariant.
  • Newidiodd gwariant ad manwerthwr. Roedd Google Shopping yn cyfrif am 80% o gyllidebau manwerthwyr rhwng y ddwy sianel hon, gan ei fod yn chwarae rôl gynyddol wrth drosi prynwyr twndis gwaelod. Er bod chwiliad taledig yn cynnwys yr 20% sy'n weddill o'r gwariant, mae manwerthwyr yn mynd at yr hysbysebion hyn gyda mwy o ronynnedd i ddenu siopwyr yn effeithlon ar ben y twndis.
  • Roedd cyfran argraff Google Shopping Amazon ar frig 60% ar gyfer y B2B, y tŷ a'r cartref, a fertigau masnachwyr torfol yn Ch3 2019. Gostyngodd cyfran argraff Amazon ychydig yn Ch4, gan adael i fanwerthwyr ennill rhywfaint o amlygiad yn ôl yn ystod amser tyngedfennol o'r flwyddyn.
  • Symudodd cyfran argraff Amazon ychydig mewn chwiliad taledig yn 2019, gan hofran tua 40% neu is ar gyfer yr holl fanwerthwyr a ddadansoddwyd. Gwelodd manwerthwyr ym maes iechyd a harddwch a fertigau tai a chartrefi argraff cyfran Amazon wedi gostwng oddeutu 7 i 8 pwynt canran yn eu segmentau dros 2019. Mae'r canfyddiadau hyn yn dangos y gall chwilio taledig fod yn offeryn gwerthfawr i fanwerthwyr ymdopi ag Amazon a chystadleuwyr eraill ' presenoldeb ar y SERP taledig.
  • Mae Prime Day yn cynnig cyfleoedd newydd i fanwerthwyr ar Google Ads. Gwelwyd twf blwyddyn-dros-flwyddyn mewn argraffiadau a refeniw ar draws dyfeisiau yn ystod wythnos lawn Prime Day ar Google Shopping. Ar gyfer hysbysebion siopa ar ffonau symudol, bu twf o flwyddyn i flwyddyn ar draws DPA allweddol (4% ar gyfer archebion, 6% ar gyfer cliciau, a 13% ar gyfer refeniw). Yn ogystal, gwelodd hysbysebion symudol chwilio taledig enillion sylweddol gyda chynnydd o 25% mewn archebion a 28% mewn refeniw flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Cyrchwch yr adroddiad llawn a gallwch gael DPA ar gyfer eich manwerthu penodol yn fertigol, gan gynnwys tueddiadau mawr sy'n effeithio ar y dirwedd adwerthu ynghyd ag argymhellion Sidecar.

Dadlwythwch Adroddiad Meincnodau Sidecar 2020

meincnodau ad ad adwerthu

Ynglŷn â Sidecar

Mae Sidecar yn cynnig rhagoriaeth marchnata perfformiad i fanwerthwyr a brandiau. Mae technoleg ddatblygedig a data perchnogol Sidecar, ynghyd â blynyddoedd o arbenigedd marchnata perfformiad, yn helpu ei gwsmeriaid i ddatgloi potensial llawn sianelau chwilio, siopa, cymdeithasol a marchnad mwyaf pwerus heddiw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.