GoodData: SaaS Ar Wybodaeth Busnes Galw

plygiau cartref1

Fel marchnatwyr, rydyn ni'n llawn data. Ddoe ddiwethaf roeddwn yn datblygu adroddiad cynnydd SEO a ddaeth â mi o olrhain rheng, Data gwefeistri, Data Google Analytics a Hubspot ymgorffori'r metrigau allweddol ac alinio'r adroddiadau i sicrhau ei fod yn gywir.

Mae datrysiadau Deallusrwydd Busnes (BI) wedi bod o gwmpas yn y gofod Menter ers cryn amser ac yn nodweddiadol roeddent yn osodiad cleient / gweinydd gyda chylchoedd gweithredu hir ... weithiau flynyddoedd. Byddai datrysiad BI yn fy ngalluogi i allbynnu'r data o bob un o'r systemau hynny ac adeiladu ystorfa ganolog sy'n hidlo, addasu a chyflwyno'r data mewn fformat sy'n fwy defnyddiadwy.

Data Da Meddalwedd fel Meddalwedd Gwybodaeth Busnes Gwasanaeth gyda'r gallu i ddod ag elfennau data gwahanol i mewn, tylino'r data hwnnw, a gweithredu dangosfyrddau, dangosyddion perfformiad allweddol (DPA) ac adrodd. Dyma gwsmer yn siarad â defnydd GoodData i ddatblygu adroddiadau a metrigau yn hawdd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych allan Sianel Youtube GoodData - darparu tunnell o weminarau a chyflwyniadau ar sut i drosoli eu platfform yn llawn.

Nodweddion GoodData:

Fel y rhestrir ar eu tudalen nodweddion, dyma nodweddion allweddol GoodData:

  • Dangosfyrddau ac Adroddiadau - Delweddwch eich data gydag adroddiadau a dangosfyrddau tun neu ddeinamig cwbl addasadwy gan ddefnyddio tablau neu siartiau colyn. Pivot ar y hedfan gyda fflic o'r llygoden. Diffinio templedi fformatio wedi'u seilio ar arferion a rheolau, drilio i lawr i mewn neu ar draws celloedd, diffinio agregau colofnau mewn eiliadau, cael ystadegau rhanbarth taenlen ar unwaith trwy uchafbwynt y llygoden, llusgo a gollwng ffurfweddau echel siart a rheoli cylchdroadau label unigol.
  • Metrigau a Dangosyddion Perfformiad Allweddol - Mae GoodData yn caniatáu i ddefnyddwyr drosoli pŵer dwsinau o fetrigau a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Gall GoodData hefyd greu metrigau wedi'u teilwra sy'n mynd i'r afael ag amgylchiadau busnes unigryw, diffinio DPA ac olrhain perfformiad yn erbyn nodau.
  • Dadansoddiad Ad Hoc - Perfformio dadansoddiad tueddu ar gipluniau amser-seiliedig. Data tafell a dis gan ddefnyddio rhyngwyneb greddfol “beth a sut” a diffinio metrigau, hidlwyr a llawer mwy / byd-eang / lleol, hidlwyr a llawer mwy. Defnyddiwch y cynorthwyydd hidlo i blygio hidlwyr dethol, graddio, amrediad neu amrywiol yn awtomatig. Perfformiwch ddadansoddiad beth-os trwy fordwyo dan arweiniad neu ewch i lawr a budr gydag iaith aml-ddimensiwn bwerus ond darllenadwy.
  • Cydweithio a Rhannu - Cydweithio a rhannu prosiectau, adroddiadau a chanlyniadau gyda chydweithwyr a rheolwyr mewn amser real. Hanes prosiect olrhain ac archwilio. Anodi a thagio adroddiadau ar y hedfan. Gwahoddwch bobl i'ch prosiectau i drafod a rhannu cynnydd. Annog cyfranogiad mewn amser real. Gwreiddio neu e-bostio adroddiadau a dangosfyrddau gan ddefnyddio rhestrau dosbarthu.
  • Apiau a Adeiladwyd ymlaen llaw - Mae apiau GoodData yn cysylltu'n awtomatig â ffynonellau data cyffredin fel Google Analytics, Salesforce a Zendesk, a chan eu bod i gyd wedi'u hadeiladu ar blatfform GoodData, gallwch eu hymestyn yn hawdd trwy ychwanegu data neu addasu metrigau sy'n adlewyrchu'ch gofynion busnes unigryw.

Os ydych chi'n dechnoleg ar-lein gyda data, gallwch chi hefyd ddod yn partner data gyda GoodData. Mae GoodData yn cynnig y gallu i ddatblygu cyflawn analytics cynnyrch i'r farchnad o fewn 90 diwrnod heb ymdrech beirianyddol fawr. Mae eich cwsmeriaid yn cael mynediad llawn i holl blatfform GoodData: dangosfyrddau wedi'u hadeiladu ymlaen llaw, delweddu uwch, tafell a dis, metrigau wedi'u teilwra, cydweithredu a mwy.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.