SEO da

Depositphotos 21369597 s

Yr wythnos diwethaf cefais y pleser o gwrdd Anthony Duignan-Cabrera, newyddiadurwr, meistr cynnwys a marchnatwr digidol a helpodd Patch skyrocket mewn poblogrwydd. Rwy'n cringed pan gefais fy nghyflwyno fel y Ymgynghorydd SEO, ond. Er mai ymgynghoriad chwilio yn unig yw ein hymgysylltiad â'r cleient hwn, fe wnes i grio oherwydd ei fod yn dynodi darlun penodol iawn o'r hyn y gallwn fod yn ei wneud i'r cleient. Os ydych chi wedi cyfarfod neu wrando ar Anthony yn siarad, mae'n anhygoel ... yn ddi-flewyn-ar-dafod ac yn uniongyrchol.

Dywedodd Anthony ar unwaith nad oedd yn hoffi SEO. Fy ymateb… Fi hefyd!

Fy esboniad safonol gyda Folks yw bod SEO wedi'i drin fel problem mathemateg. Mae Google wedi gwneud gwaith gwych yn ystod y blynyddoedd diwethaf o wyrdroi tuedd ofnadwy - i'r pwynt a gyhoeddais SEO wedi marw dros 2 flynedd yn ôl. Roedd pundits diwydiant yn sgrechian (ac yn dal i wneud) ei fod yn ddiwydiant hyfyw. Dwi'n anghytuno. Er ein bod yn helpu ein cleientiaid gyda mecaneg SEO, credwn hynny SEO da nid yw'n broblem mathemateg o gwbl, mae'n broblem pobl. Mae SEO da yn gofyn am farchnata cynnwys eithriadol. Mae marchnata cynnwys eithriadol yn ymwneud â gwybod pwy yw'ch cynulleidfa, ble maen nhw, sut i'w denu, ac - yn y pen draw - sut i'w trosi.

Yn ôl yn 2011 sylwais pan adolygais fy safle fy hun nad oedd mwyafrif yr ymweliadau perthnasol iawn yn dod o eiriau allweddol poblogaidd iawn o gwbl - a minnau yn aml nid oeddent yn graddio'n dda ar yr allweddeiriau a oedd yn gyrru'r ymweliadau hynny. Yr allweddeiriau hynod berthnasol oedd cynffon hir a geiriol ... ac roedd y cynnwys cysylltiedig yn berthnasol iawn ac yn gymhellol. Treuliais lai o amser ar unwaith yn optimeiddio fy nghynnwys ar gyfer chwilio a threuliais fwy o amser yn ysgrifennu cynnwys gwell yn amlach. Talodd y fasnach honno ar ei ganfed ... mae traffig y blog wedi treblu ers yr amser hwnnw.

Mae cael strategaeth SEO y dyddiau hyn yn debyg i gael strategaeth e-bost wych. Rwy'n credu y dylai pob asiantaeth ddeall y hanfodion optimeiddio peiriannau chwilio yn union fel y byddent yn deall mecaneg e-bost optio i mewn. Mae angen platfform cadarn ar y ddau, ond - a SEO da mae'r strategaeth yn dibynnu ar gynnwys diweddar, aml, perthnasol a chymhellol. Pe bai gennych ddau ddewis - buddsoddi mewn backlinks ac optimeiddio allweddeiriau ... neu fuddsoddi mewn datblygu cynnwys (dylunio, ymchwil, ysgrifennu, strategaeth) ... bydd cynnwys yn ennill bob tro.

Dod o hyd i a SEO da ymgynghorydd yn anodd, ond nid yn amhosibl. Fy nghyngor i yw arsylwi ar eu cwestiynau pan fyddwch chi'n dymuno cadw eu gwasanaethau. Os ydyn nhw'n dechrau trwy ddysgu am eich busnes, sut rydych chi'n prosesu arweinwyr, beth yw eich cost fesul plwm, pwy yw'ch cystadleuwyr, pa mor dda rydych chi'n trosi, ac o ble mae mwyafrif eich busnes yn dod ... maen nhw'n gofyn y cwestiynau cywir . Os ydyn nhw, yn lle hynny, yn dweud wrthych chi pa eiriau allweddol y dylech chi raddio arnyn nhw a gwneud addewidion ynglŷn â phryd maen nhw'n mynd i'ch cael chi yno, cerddwch i ffwrdd. Os ydyn nhw'n addo safle tudalen 1 ... rhedeg i ffwrdd.

SEO da nid yw'n ymwneud â graddio. Mae SEO da yn ymwneud ag ysgrifennu cynnwys gwych sy'n hawdd ei ddarganfod, ei hyrwyddo a'i rannu. Pan fydd cynnwys gwych yn taro'r Rhyngrwyd, mae pobl yn ei ddarllen a'i rannu. Pan fydd pobl yn ei ddarllen a'i rannu, maen nhw hefyd yn ei grybwyll. Pan fydd pobl yn ei grybwyll, byddwch chi'n graddio'n dda.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.