8 Nodweddion Brand Da “V” ery

Nodweddion Brand Da

Am flynyddoedd roeddwn i'n arfer poo-poo y syniad o frandio. Roedd criw o bobl gyffyrddus o ddadleuol yn dadlau am y lliw gwyrdd mewn logo yn ymddangos yn amlwg i mi. Yn yr un modd â thag pris asiantaethau brandio a gododd ddegau neu hyd yn oed gannoedd o filoedd o ddoleri.

Mae fy nghefndir mewn peirianneg. Yr unig god lliw roeddwn i'n gofalu amdano oedd weirio rhywbeth gyda'i gilydd. Fy ngwaith oedd datrys yr hyn a dorrwyd ac yna ei drwsio. Rhesymeg a datrys problemau oedd fy sgiliau - a chymerais y rheini i mewn i farchnata cronfa ddata ac yn y pen draw ar y we. Dadansoddeg oedd fy sgematigau ac yn syml, esgeulusais yn ôl i'r materion a oedd yn atal cwsmeriaid rhag gwella eu cyfraddau trosi.

Dros y degawd diwethaf, serch hynny, mae fy nghanfyddiad a’m gwerthfawrogiad am frandio wedi newid yn sylweddol. Rhan o'r mater oedd, wrth inni drafferthion yn rhesymegol yn ôl i ffynhonnell y mater - ein bod yn aml yn nodi bylchau yn ymdrechion ar-lein y cleientiaid. Os oedd gan y cleient frand a llais solet, roedd yn anhygoel pa mor syml oedd hi inni fachu’r ffagl, cynhyrchu cynnwys anhygoel, a chael y cyfan i weithio.

Pe na bai'r cleient byth yn mynd trwy ymarfer brandio, roedd bob amser yn boenus deall sut yr oeddent, sut y cawsant eu cyflwyno ar-lein, a sut i ddatblygu brand unedig y byddai pobl yn dechrau ei gydnabod ac ymddiried ynddo. Brandio yw sylfaen bron unrhyw ymdrech farchnata ... gwn hynny nawr.

Wrth imi edrych at y cleientiaid hynny a oedd â brand hynod o dda, ysgrifennais 8 nodwedd benodol rydw i wedi'u nodi yn eu brand. Am hwyl, edrychais am eiriau gyda’r llythyren “V” i drafod pob un… yn y gobeithion ei bod yn ei gwneud yn haws cofio.

  1. Gweledol - Dyma'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn tybio mai brand yw. Dyma logo, marc, lliwiau, teipograffeg ac arddull yr asedau gweledol sy'n gysylltiedig â chwmni neu ei gynhyrchion a'i wasanaethau.
  2. Llais - Y tu hwnt i ddelweddau gweledol, wrth inni grwydro i mewn i strategaethau ar gyfer cynnwys a chymdeithasol, mae angen i ni ddeall llais brand yn well. Hynny yw, beth yw ein neges a sut ydyn ni'n ei throsglwyddo fel bod pobl yn deall pwy ydyn ni.
  3. Gwerthwr - Nid brand yn unig sy'n cynrychioli'r cwmni - mae hefyd yn creu cysylltiad emosiynol â'r cwsmer. Pwy ydych chi'n ei wasanaethu? A yw hynny'n cael ei adlewyrchu yn eich delweddau a'ch llais? Mae gan Coke, er enghraifft, ymddangosiad clasurol a llais hapus. Ond mae Red Bull yn cael ei bwmpio i fyny yn fwy ac yn canolbwyntio ar ei gynulleidfa o selogion chwaraeon craidd caled.
  4. Cyffiniau - Pwy yw'r cystadleuwyr o'ch cwmpas? Ym mha ddiwydiant ydych chi? Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n gwasanaethu diwydiant penodol ac mae cael eu brandio'n unigryw ond hefyd yn cyd-fynd â'r diwydiant yn hynod bwysig. Mae aflonyddwyr, yn sicr ... ond ar y cyfan, rydych chi am ymddangos yn ddibynadwy ac yn hyfyw i'ch cyfoedion.
  5. Amrywio - A chan nad ydych chi eisiau edrych a swnio fel eich cyfoedion, sut ydych chi'n gwahaniaethu eich hun oddi wrthyn nhw? Beth yw dy Cynnig Gwerth Unigryw? Rhaid i rywbeth fod yn amlwg yn y brand sy'n eich rhoi ar wahân i'ch cystadleuwyr.
  6. Virtue - Nid yw'n ddigon y dyddiau hyn i fod yn wych am yr hyn rydych chi'n ei wneud, mae'n rhaid i chi hefyd fod â rhywfaint o ansawdd neu eiddo rhagorol yn gysylltiedig â'ch brand. Efallai ei fod yn rhywbeth mor syml â gonestrwydd - neu'n fwy cymhleth o ran sut rydych chi'n gwasanaethu'r gymuned leol. Mae pobl eisiau gwneud busnes gyda phobl sy'n effeithio ar newid - nid dim ond gwneud bwt.
  7. Gwerth - Pam fod hyn yn werth eich talu am eich cynnyrch neu wasanaeth? Rhaid i bopeth am eich brand sicrhau bod gwerth eich gwaith yn gorbwyso ei gost. Gallai'r rhain fod yn welliannau mewn effeithlonrwydd, adeiladu mwy o alw, gostwng costau, neu unrhyw nifer o bethau. Ond dylai eich brand adlewyrchu'r gwerth rydych chi'n ei ddwyn i'ch cwsmeriaid.
  8. Trywydd - Am air cŵl, eh? Am beth mae'ch cwmni'n angerddol? Dylai angerdd fod yr arf cudd ym mhob proses frandio oherwydd bod y ddwyster yn heintus. Mae angerdd yn emosiwn sy'n ysgubo pobl oddi ar eu traed. Sut mae'ch brand yn adlewyrchu'ch angerdd?

Cadwch mewn cof, nid wyf yn arbenigwr brandio ... ond rydym yn codi lle mae arbenigwyr brandio yn gadael ac wedi ei chael hi'n gymaint haws datrys problemau a llenwi gwagleoedd cynnwys pan fyddwn yn deall, yn gallu cyfateb, ac yn adleisio brand cwmni.

Os ydych chi eisiau darllen mwy ar frandio, byddwn i'n argymell llyfr Josh Mile - Brand Beiddgar. Fe agorodd fy llygaid yn wirioneddol i rai materion allweddol yr oeddem yn eu cael gyda rhai cleientiaid sy'n ei chael hi'n anodd ac ymdrechion eraill yr oeddem yn gweithio arnynt yn fewnol.

Rwy'n ei gael nawr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.