Cyflwyniad: Mynd yn Gymdeithasol - Yr Argraffiad Busnes

mynd cyfryngau cymdeithasol

Ddoe siaradais yn y Cymdeithas Ryngwladol Cyfathrebwyr Busnes yn Indianapolis. Cymysg oedd dynameg y gynulleidfa rhwng cwmnïau bach a mawr, a phobl fusnes a oedd yn rhychwantu cyfryngau cymdeithasol o newydd-anedig i farchnatwyr cymdeithasol profiadol.

Mynd yn Gymdeithasol

Bob tro y byddaf yn paratoi cyflwyniad, byddaf yn mynd yn ôl trwy hanes cyflwyniadau rydw i wedi'u gwneud yn y gorffennol ... gollwng sleidiau a gwybodaeth nad ydyn nhw bellach yn amserol, ac ychwanegu sleidiau newydd ar gyfer pynciau hwyr. Tra ein bod ni bob amser ar gyrion yr hyn sy'n digwydd yn y cyfryngau cymdeithasol, mae'r naratif wedi newid yn ddramatig. Un allwedd yw eich perthnasoedd busnes â rhagolygon ac mae cwsmeriaid bellach yn ddisgwyliad.

Roedd hysbysebu'n arfer codi bron pob ymwelydd. Heddiw, er nad ydyn nhw bob amser yn cael eu croesawu, ychydig iawn o bobl sy'n cwyno am hysbysebion a hyrwyddiadau a geir ledled presenoldeb cymdeithasol cwmni. Mewn gwirionedd - mae rhai o'r ystadegau a ddarparwyd gennym yn dangos bod disgwyliad o ostyngiadau a chynigion gan lawer o bobl. Maen nhw mewn gwirionedd eisiau cwmnïau i'w gwerthu!

Strategaeth arall a fyddai wedi bod yn gableddus yw cynnwys taledig. Er nad yw'r mwyafrif o bobl hyd yn oed yn sylweddoli pan delir am gynnwys ... tynnodd y syniad o gynnwys taledig feirniadaeth eithafol am amser hir. Rydw i wedi bod yn gynigydd ar hyd a lled. Y gwir yw bod llawer o awduron yn gwneud gwaith llawer gwell yn darlunio ymdrechion busnes - yn fwy na'r cwmnïau eu hunain. Mae'n anodd cynhyrchu cynnwys - oni bai mai eich swydd chi ydyw. Mae'r ysgrifenwyr ymchwil a chynnwys rydyn ni wedi meithrin perthnasoedd â nhw yn gwneud gwaith anhygoel.

Yr hyn nad yw wedi newid yw ei fod yn dal i ddarparu cyfle anhygoel i gwmni heb lawer o gydnabyddiaeth brand ac ychydig o gyllidebau marchnata i adeiladu busnes anhygoel. (Yn bresennol cwmni wedi'i gynnwys!) Rhywbeth arall sydd nid yn unig wedi newid, ond wedi mynd yn anoddach, yw adeiladu a hyrwyddo'ch cynnwys a'ch strategaethau cyfryngau cymdeithasol. Pam? Oherwydd bod eich cystadleuaeth a'ch busnes mawr wedi dal ymlaen o'r diwedd.

Mae gosod disgwyliadau ar gyfer chwilio neu gymdeithasol yn dod yn anoddach y dyddiau hyn oherwydd bod y dechnoleg, y llwyfannau a'r gystadleuaeth i gyd yn symud. Yn y gorffennol, ennill awdurdod ac adeiladu busnes cymdeithasol oedd - meiddiaf ddweud - hawdd. Mae'r dyddiau hynny wedi hen ddiflannu, serch hynny. Dim mwy o lwybrau byr. Mae'r gystadleuaeth yn stiff ac mae angen i chi gysegru'r adnoddau gorau i adeiladu'ch rhaglenni. Mae buddion arbedion sylweddol yn dal i ddod gyda strategaeth wych ... mae'n anoddach nawr eu cyflawni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.