Godin: Intuition vs Dadansoddiad

Yn ôlMae Seth yn gofyn cwestiwn gwych sydd fel arfer yn dipyn o gynnen i Reolwyr Cynnyrch Meddalwedd…. Ydych chi'n mynd gyda Intuition or Analysis?

Fy marn bersonol ar hyn yw eich bod chi'n gyfuniad cain o'r ddau. Pan fyddaf yn meddwl am ddadansoddiad, rwy'n meddwl am ddata. Gallai fod yn ddata ynghylch cystadleuaeth, defnydd, adborth, adnoddau a chynhyrchedd. Y broblem yw bod dadansoddiad yn dibynnu'n fawr ar hanes, nid arloesedd a'r dyfodol.

Wrth weithio mewn diwydiannau cyfryngau eraill, gwelais ddadansoddiad fel yr allwedd i bob penderfyniad. Anaml roedd hyn yn arloesol. Yn syml, roedd arweinwyr diwydiant yn sgwrio cylchgronau diwydiant ac yn aros nes i rywun arall wneud rhywbeth a oedd yn bositif â ?? yna byddent yn ceisio ei fabwysiadu. Y canlyniad yw diwydiant sy'n marw gydag arloesedd prin.

Ar y llaw arall, gall greddf fod yn eithaf twyllodrus. Gall gwneud penderfyniad heb ddadansoddi data yn llawn a thrafod eich syniad gydag arbenigwyr neu gwsmeriaid eraill fod yn risg enfawr. Mae persbectif defnyddiwr yn wahanol iawn i safbwynt darparwr. Felly - llwyddiant darparwr wrth wneud sythweledol mae penderfyniadau'n pwyso'n drwm ar eu gallu i ddarllen y farchnad. Mae consensws yn ddull peryglus hefyd. I ddyfynnu anobaith.com:

â ?? Gall ychydig o naddion diniwed sy'n gweithio gyda'i gilydd ryddhau eirlithriad dinistr.â ???

Mae'n debyg bod y cyfan yn dibynnu ar eich â ?? risg anianâ ???. Faint o risg ydych chi neu'ch sefydliad yn barod i'w gymryd gyda'ch greddf a / neu'ch dadansoddiad. Os ydych chi bob amser yn ei chwarae'n ddiogel, bydd rhywun yn pasio i chi brynu sy'n barod i fentro. Os ydych chi bob amser yn mentro, mae'r siawns o fethiant trychinebus ar fin digwydd.

Wrth ddatblygu cynhyrchion, credaf y gall y dadansoddiad ystyried greddf, cyhyd â bod ei risg a'i werth yn cael eu pennu'n gywir. Mae'n werth ystyried risg uchel, gyda gwerth uchel. Bydd risg uchel, gwerth isel yn arwain at eich tranc. Rheoli risg yw'r allwedd i wneud penderfyniadau yn iawn. Ni ddylid cymysgu rheoli risg â pheidio â chymryd risg, serch hynny!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.