GoAnimate: Dylunio, Creu a Dosbarthu Fideos wedi'u hanimeiddio

fideo goanimate

Rydyn ni wedi bod yn canolbwyntio cryn dipyn ar fideo y bore yma oherwydd mae'n elfen mor allweddol ym mhob strategaeth. Mae animeiddio yn rhoi cyfle anhygoel. Mae gennym animeiddiwr gwych yn ein swyddfa ond datblygu, cynhyrchu a rendro'r fideos animeiddiedig yn gallu cymryd wythnosau.

GoAnimate yn blatfform lle gall unrhyw fusnes greu a rheoli eu fideos animeiddiedig eu hunain. Ac ar hyn o bryd gallwch chi arbed 40% ar danysgrifiad busnes 3 mis gan ddefnyddio ein cyswllt cyswllt!

A pheidiwch ag anghofio eu bod yn fanteision animeiddio dros fideo wedi'i recordio. Mae fideo wedi'i animeiddio yn gadael ichi ddweud eich stori yn uchel! Nid ydych chi'n goddef digwyddiadau gyda chamera yn oddefol. Rydych chi'n gwneud pwyntiau emphatig, yn amlwg a heb gyfyngiadau.

  • Plygu deddfau natur - Mae animeiddio, gyda'i allu i lithro graddfeydd a phlygu deddfau natur, yn darparu'r hyblygrwydd i ddod â buddion cynnyrch yn fyw mewn gwirionedd.
  • Rhowch gyd-destun i'ch syniadau - Dychmygwch ddechrau ar gau coeden, yna chwyddo allan i ddangos y goedwig gyfan, yna ffrwydro i fyny i'r awyr i gael yr olygfa FAWR. Mae fideo wedi'i animeiddio yn ei gwneud hi'n syml rhoi'r cyfan mewn persbectif.
  • Cynrychioli amrywiaeth - Gellir addasu ein cymeriadau yn gannoedd o wahanol arlliwiau o liw. Cynrychioli amrywiaeth yn effeithiol, heb orfod castio actorion o hil neu gefndir penodol.
  • Archwiliwch wahanol ffyrdd - Gyda fideo wedi'i animeiddio, nid yw lluniau fideo yn eich cyfyngu. Newid cefndiroedd, symud cymeriadau, ychwanegu propiau. Profwch wahanol ffyrdd o gyfleu'ch neges.
  • Newid meddyliau yn ddelweddau gweledol - Mae animeiddio yn dda am arddangos y camau mewn proses. Mae hyd yn oed yn well am ddangos y meddwl y tu ôl i broses, trwy addasu o lythrennol i gysyniadol yn rhwydd.

Ac os ydych chi mor ffodus bod gennych chi ddylunydd graffig yn fewnol, gallwch chi hyd yn oed uwchlwytho'ch delweddau eich hun! Arbedwch 40% ar danysgrifiad busnes 3 mis heddiw!.