GM: Rydych chi'n Gwneud Arolygon yn Anghywir

5 seren1

Ar ôl gyrru fy nghar ddegawd, gwnes i'r penderfyniad i fynd yn fawr neu fynd adref. Wedi’i ddylanwadu gan gariad fy Nhaid at ei Cadillac a chofio am y reidiau penwythnos lle aeth â ni allan… prynais fy Cadillac cyntaf yn gynharach yn y flwyddyn. Mae'r deliwr y prynais i ohono yn anhygoel ... i lawr i bobl y Ddaear gan y derbynnydd, i'r gwerthwr, i bobl y gwasanaeth. Bob tro dwi'n gwneud apwyntiad ar gyfer newid olew (oddi ar fy App iPhone ... pa mor cŵl yw hynny?!), Mae gen i brofiad gwych.

Ac yna mae'n digwydd.

Mae hyn yn.

gm-arolwg

Gofynnir i mi, wedi tagu, bron â cheisio llenwi unrhyw arolygon o Motors Cyffredinol gyda Bodlon yn llwyr marciau. Mae'n amlwg i mi na allaf fynd i mewn i un radd heb ddim ond Bodlon yn llwyr. Mae'n amlwg i mi fod ôl-effeithiau ofnadwy i'r staff os nad yw hynny'n digwydd.

Mae'n gwneud i mi feddwl bod GM wedi cymryd yr hyn a arferai fod yn arf gwych i fesur adborth eu cleientiaid ac olrhain eu boddhad a'i droi yn arf y mae eu delwyr a'u gweithwyr yn cael ei drydanu ohono. Mae'r ffaith bod y deliwr yn mynd trwy'r drafferth o argraffu a styffylu'r llythyr eglurhaol hwn i bob datganiad gwasanaeth, a threulio ychydig o weithiau yn ei egluro, yn anffodus iawn. Nid wyf hyd yn oed yn sôn am y deliwr yn y blogbost hwn gan nad wyf am iddynt fynd i drafferthion amdano.

Mae unrhyw gwmni sy'n dal gwybodaeth cwsmeriaid yn deall bod gwall o ran adborth cwsmeriaid ac mae gwall dynol ar fin digwydd o ran gwasanaeth cwsmeriaid. Hynny yw, ni waeth pa mor dda y mae eich tîm yn perfformio, mae rhai pobl yn cael diwrnod gwael neu yn hercian ac ni fyddant yn rhoi sgôr berffaith i chi. Ar adegau eraill, efallai y bydd eich tîm gwasanaeth yn gwneud camgymeriad ... ond sut maen nhw'n gwella ohono sy'n bwysig, p'un a wnaethant waith perffaith ai peidio. Hynny yw, taflwch y 5% uchaf a gwaelod allan a chadwch y gweddill i gael gwir fesur o sut rydych chi'n gwneud. Nid yw defnyddwyr yn credu bod unrhyw gwmni yn darparu a profiad 5 seren perffaith, felly stopiwch ei fynnu.

Rwy'n hyderus bod y cymhelliant i gasglu'r data boddhad cwsmeriaid hwn am yr holl resymau da. Ond ymddengys mai'r dienyddiad yw'r mater. Ni ddylai cwmnïau ofni gwneud camgymeriad unwaith mewn ychydig, neu fod ar ddiwedd gwael digofaint defnyddiwr creulon.

Yr eironi, wrth gwrs, yw hynny y tu allan i hyn arolwg, Rydw i hollol fodlon gyda fy deliwr.

5 Sylwadau

 1. 1

  O wybodaeth uniongyrchol, gall Sylwadau Gwasanaeth Cwsmer, VOC- Llais y Cwsmer ac ati, fod yn greulon i reolwr siop a'i staff. Er y gallwch geisio gwneud eich gorau i hyfforddi'ch staff i ragori ar ddisgwyliadau pob cwsmer, gall un cwsmer â bwyell falu am unrhyw reswm, gael effeithiau dinistriol llinell waelod ar eich sgôr wythnosol neu fisol gyffredinol. Weithiau gallwch chi ragori ar bob metrig sy'n ofynnol ond os yw'r botwm poeth yn wasanaeth i gwsmeriaid, gellir ysgubo hynny i gyd o'r neilltu.

 2. 2

  GM nid yn unig Yn mynnu hynny mewn Gwasanaeth, Ond ar gyfer pob cerbyd Newydd sy'n cael ei Werthu, gall y cwsmeriaid hyn gael arolwg gan GM. Yno eto os nad yw cwsmer yn ei lenwi'n hollol fodlon. Fe'i hystyrir yn Fethiant i'r Gwerthwr sydd â Manylion yr incwm a wnânt dros y Flwyddyn. Rwy'n gwybod ers i mi werthu Cerbydau GM yn Newydd ac yn Ddefnyddiedig.

 3. 3

  mae delwyr ceir yn defnyddio eu gweithwyr fel offeryn i gynyddu eu synnwyr ffug o ansawdd yn eu cynnyrch. gwir yw eu bod yn cynhyrchu ceir crap nawr ddyddiau. Rwyf wedi bod yn y busnes hwn ers dros 40 mlynedd ac wedi gweld y dirywiad ansawdd yn gyffredinol. mae'n jôc i unrhyw un sy'n bwriadu mynd i mewn iddo yn y dyfodol. fy nghyngor gorau, arhoswch i ffwrdd does dim dyfodol yma… ..

 4. 4

  Diolch Syr. Yn dod o reolwr gwasanaeth Toyota (a delwyr pwysig a domestig eraill yn fy ngyrfa), maen nhw i gyd yr un peth. Os mai dim ond Y DEFNYDDWYR fyddai’n lleisio eu barn, nid mewn rhwystredigaeth tuag at weithwyr deliwr ond efallai wrth ddeall o ble mae hyn i gyd yn dod, fel y gwnaethoch chi. Y gwir ddangosydd boddhad ddylai fod cadw yn unig! A yw'r cwsmeriaid yn dod yn ôl ar ôl iddynt gael unrhyw fath o brofiad gyda chi. Dylai hynny daflu goleuni ar bwy sy'n ei chael hi'n anodd a phwy sy'n rhoi gwasanaeth “gwirioneddol eithriadol”. - Dyna sgôr uchaf Toyota ar eu harolwg. Cheri.

  • 5

   Yn hollol Cheri ... ni allai gytuno mwy. Rwy'n credu ei fod yn ymwneud â thri chwestiwn gwahanol:

   1. A fydd eich Automobile nesaf yn [brand]?
   2. A wnewch chi brynu'ch car nesaf gennym ni?
   3. A fydd eich car yn cael ei wasanaethu gennym ni?

   Mae pob un o'r rhain yn tynnu sylw at bryderon y deliwr ... brand, gwerthiant a gwasanaeth. Gall ateb o ddim i unrhyw un ohonynt arwain at wybodaeth anhygoel i helpu i wella'r deliwr.

   Diolch am eich mewnbwn!
   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.