Cydlynu Marchnata Byd-eang ar gyfer Un Brand mewn 23 Gwlad

argae byd-eang

Fel brand byd-eang, nid oes gennych un byd-eang cynulleidfa. Mae eich cynulleidfa yn cynnwys nifer o gynulleidfaoedd rhanbarthol a lleol. Ac o fewn pob un o'r cynulleidfaoedd hynny mae straeon penodol i'w dal a'u hadrodd. Nid yw'r straeon hynny'n ymddangos yn hudol yn unig. Rhaid cael menter i ddod o hyd iddynt, eu dal, ac yna eu rhannu. Mae'n cymryd cyfathrebu a chydweithio. Pan fydd yn digwydd, mae'n offeryn pwerus i gysylltu'ch brand â'ch cynulleidfaoedd penodol. Felly sut ydych chi'n cydweithredu â thimau sy'n rhychwantu 23 gwlad, pum iaith graidd, a 15 parth amser?

Adeiladu brand byd-eang cydlynol: y realiti gyda dogfen canllawiau brand 50 tudalen

Mae canllawiau brand yn bwysig ar gyfer cynnal brand cyson. Maen nhw'n rhoi mewnwelediad i'ch timau o bwy, beth, pam a sut o'r brand. Ond ni fydd dogfen 50 tudalen o safonau brand yn unig yn tyfu brand byd-eang. Dim ond un darn sydd angen ei baru â straeon cleientiaid a'r cynnwys i'w cyfleu.

A ydych chi wedi buddsoddi cryn dipyn o amser ac arian mewn menter brand fyd-eang dim ond i ddarganfod bod eich timau ledled y byd yn anymatebol? Ni fydd canllawiau brand mawr yn unig yn ymgysylltu â thimau ledled y byd ar ôl rhyddhau un. Hyd yn oed os oes ganddo'r holl reolau ac mae'n edrych yn wych, nid yw'n dod yn fyw o hyd. A hyd yn oed gyda'r gwaith rhyfeddol sy'n digwydd, does dim ymdrech wirioneddol i'w rhannu ar draws gwledydd.

Rhaid i frand byd-eang farchnata i gynulleidfaoedd lleol a rhanbarthol ac ymddiried yn eich timau marchnata i ddarparu ymgyrchoedd marchnata lleol

Nid pawb yw'ch cynulleidfa darged. Nid oes un gynulleidfa “fyd-eang” ar y cyd y gall eich tîm ganolbwyntio arni. Mae eich cynulleidfa yn cynnwys llawer o gynulleidfaoedd lleol. Pan fyddwch chi'n ceisio marchnata i bawb sy'n defnyddio'r un iaith a ffotograffau union, byddwch chi'n cael ffotograffiaeth stoc ystrydebol nad oes unrhyw un yn ymwneud ag ef. Gan geisio grymuso pob tîm marchnata ar draws y 23 gwlad i ddal a rhannu'r straeon unigol hynny, byddai'r straeon hyn wedyn yn dod yn greiddiol i'r brand newydd a gwell.

Mae eich stori fyd-eang yn cynnwys straeon lleol

Ni all brand byd-eang fod yn stryd unffordd allan o'r pencadlys. Mae arweiniad a chyfeiriad o'r pencadlys yn bwysig, ond ni ddylai eich strategaeth fyd-eang anwybyddu gwerth y rhai sydd agosaf at y gynulleidfa y mae'r brand yn siarad â hi. Mae angen cyfnewid syniadau a chynnwys rhwng y pencadlys a'r timau ledled y byd. Mae hyn yn ymestyn cyrhaeddiad eich brand ac yn rhoi perchnogaeth i'r brand i'ch timau byd-eang.

Mae'r math hwn o athroniaeth “caniatáu creadigrwydd” nid yn unig yn grymuso timau lleol ond hefyd yn darparu straeon a chynnwys o ansawdd ar gyfer timau rhanbarthol eraill yn ogystal â'u pencadlys. Gyda mwy o syniadau a rhannu cynnwys, y mwyaf cydlynol a byw y daw'r brand.

Cysylltu timau marchnata ar draws 23 gwlad

Wrth weithio ar draws 15 parth amser gwahanol, ni allwch ddibynnu ar alwadau i fod eu hunig fodd o gyfathrebu, yn enwedig wrth ddelio â seilwaith gwledydd sy'n datblygu a all arwain at alwadau a ollyngir yn aml. Mae defnyddio model hunanwasanaeth yn galluogi timau i gael mynediad at yr hyn sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt.

Dylai timau sefydlu a rheoli asedau digidol (DAM) system. Mae system DAM yn lle greddfol, hygyrch lle gall unrhyw un gyrchu neu gyfrannu cynnwys. Mae'n hwyluso rhannu straeon a chynnwys. Fe wnaeth creu gwerth i'r marchnatwyr gweithgar hyn helpu i dyfu'r system yn organig, lle cwympodd doc y brand annibynnol yn wastad.

Mae system DAM yn gweithredu fel canolbwynt cynnwys canolog i bob tîm. Mae'n rhoi pŵer iddyn nhw gysylltu a monitro'r cynnwys sy'n cynnwys y straeon maen nhw'n eu derbyn, ac mae'n hawdd rhoi tryloywder i'r hyn mae timau eraill yn ei greu. Mae defnyddio system DAM yn grymuso pencadlys, timau lleol, ac eraill i gydweithio - nid dim ond gweithio'n unigol.

Sut mae rheoli asedau digidol yn cysylltu 23 gwlad

Llogi ffotograffydd lleol i ddal straeon cleientiaid, a defnyddio'r lluniau mewn ymgyrchoedd marchnata lleol. Ond nid yw'n stopio yno. Gellir lanlwytho ffotograffau i'r system DAM a'u hadolygu ar gyfer metadata o ansawdd a neilltuwyd. Yna maent yn hygyrch i'w defnyddio ar gyfer is-gwmnïau eraill, post uniongyrchol trydydd parti, a chan y pencadlys ar gyfer adroddiadau blynyddol.  Mae symud y ffocws ar rymuso eu timau marchnata lleol wedi helpu i ledaenu syniadau, defnyddio ymgyrchoedd marchnata, a rhannu straeon llwyddiant.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.