Y 6 Rhwystr Ffordd i Fynd yn Fyd-eang gyda'ch E-Fasnach

Rhwystrau Ffordd Masnach Fyd-eang

Mae'r newid i werthu omnichannel yn amlwg iawn, gyda chefnogaeth ddiweddaraf Symudiad Nike i werthu ar Amazon ac Instagram. Fodd bynnag, nid yw'n hawdd newid i fasnach draws-sianel. Mae masnachwyr a chyflenwyr yn ei chael hi'n anodd cadw gwybodaeth am gynnyrch yn gyson ac yn gywir ar draws pob platfform - cymaint fel nad yw 78% o fasnachwyr yn gallu cadw i fyny â gofynion gwell defnyddwyr am dryloywder.

Mae 45% o fasnachwyr a chyflenwyr wedi colli $ 1 + mil mewn refeniw oherwydd yr heriau a wynebir wrth integreiddio galluoedd traws-sianel yn eu strategaeth fasnach.

1WorldSync, un o brif ddarparwyr datrysiadau cynnwys cynnyrch, a ryddhawyd yr ffeithlun isod yn ddiweddar yn seiliedig ar y Siartio'r Cwrs ar gyfer Masnach Fyd-eang astudiaeth.

Dadlwythwch yr Astudiaeth

Rhwystrau Ffyrdd Cyffredin i Fynd yn Fyd-eang gydag E-Fasnach

Mae'r ffeithlun yn tynnu sylw at rwystrau omnichannel cyffredin i fasnachwyr a chyflenwyr, yn ogystal â sut mae arweinwyr y farchnad yn goresgyn y rhwystrau ffordd hynny trwy ddefnyddio systemau gwybodaeth am gynnyrch yn y cwmwl.

 1. Cysylltedd - nid yw'r systemau gwybodaeth cynnyrch presennol yn darparu un platfform i sefydlu a chyfnewid cynnwys cynnyrch o safon gyda phartneriaid masnachu.
 2. cyfnewid - nid yw'r systemau gwybodaeth cynnyrch presennol yn cwrdd â safonau eu partneriaid masnachu.
 3. Cydymffurfio - mae cyflenwyr yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny â gwahanol safonau rheoleiddio ar draws gwledydd.
 4. Ansawdd - ni all masnachwyr ddarparu disgrifiadau a delweddau cymhellol, gafaelgar o gynnyrch a gafwyd yn uniongyrchol gan bartneriaid cyflenwi.
 5. omnichannel - mae masnachwyr yn ei chael hi'n anodd agregu a dosbarthu gwybodaeth gyflawn, gyson a dibynadwy am gynnyrch ar draws pob sianel.
 6. Tryloywder - ni all masnachwyr gadw i fyny â gofynion gwell defnyddwyr am dryloywder cynnyrch.

Infograffeg Masnach Fyd-eang

Un sylw

 1. 1

  Yn ein hymgais i ychwanegu cynhyrchion cludo galw heibio o China, mae'n ymddangos bod un ffactor cyson, ac mae'n ymddangos eich bod wedi taro'r hoelen ar ei phen. Mae'n gyfathrebu ac ymddiriedaeth hen ffasiwn. Un, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi (a'ch gwerthwr) yn siarad yr un iaith yn llythrennol ac yn ffigurol.

  Rydyn ni wedi bod yn ddigon ffodus, a dywedaf hyn gyda thafod HUMONGOUS yn y boch, yn yr UD i aros i ffwrdd o'r system fetrig rywsut fel ffordd o fesur a phwyso eitemau.

  Yn ogystal, mae mater arian cyfred. Mae arian cyfred yn amrywio'n gyflym, gall yr hyn a allai fod wedi bod yn fargen gymrodeddu wych droi yn fargen sydd ddim mor fawr wedi'r cyfan. Yn y byd llongau gollwng, ni ddylai ddweud eich bod yn gobeithio ac yn gweddïo bod eich llwythwr yn deall y cais y byddent yn ymatal rhag gadael i'r prynwr wybod eich bod newydd dalu .75 am y mittens cathod hynny, tra byddent newydd talu i chi 9. Tipyn o gyfathrebu yn wir.

  Mae'r cyfan yn ymwneud â chyfathrebu da. Gobeithio fel ein defnydd o ffurfiau tebyg o SaaS, y bydd y gallu i gyfathrebu yn dod yn llawer haws.

  Nawr ar ôl ysgrifennu hynny i gyd, dylwn i fod newydd ddweud, “Ditto”. 😉

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.