Y 6 Rhwystr Ffordd i Fynd yn Fyd-eang gyda'ch E-Fasnach

Rhwystrau Ffordd Masnach Fyd-eang

Mae'r newid i werthu omnichannel yn amlwg iawn, gyda chefnogaeth ddiweddaraf Symudiad Nike i werthu ar Amazon ac Instagram. Fodd bynnag, nid yw'n hawdd newid i fasnach draws-sianel. Mae masnachwyr a chyflenwyr yn ei chael hi'n anodd cadw gwybodaeth am gynnyrch yn gyson ac yn gywir ar draws pob platfform - cymaint fel nad yw 78% o fasnachwyr yn gallu cadw i fyny â gofynion gwell defnyddwyr am dryloywder.

Mae 45% o fasnachwyr a chyflenwyr wedi colli $ 1 + mil mewn refeniw oherwydd yr heriau a wynebir wrth integreiddio galluoedd traws-sianel yn eu strategaeth fasnach.

1WorldSync, un o brif ddarparwyr datrysiadau cynnwys cynnyrch, a ryddhawyd yr ffeithlun isod yn ddiweddar yn seiliedig ar y Siartio'r Cwrs ar gyfer Masnach Fyd-eang astudiaeth.

Dadlwythwch yr Astudiaeth

Rhwystrau Ffyrdd Cyffredin i Fynd yn Fyd-eang gydag E-Fasnach

Mae'r ffeithlun yn tynnu sylw at rwystrau omnichannel cyffredin i fasnachwyr a chyflenwyr, yn ogystal â sut mae arweinwyr y farchnad yn goresgyn y rhwystrau ffordd hynny trwy ddefnyddio systemau gwybodaeth am gynnyrch yn y cwmwl.

  1. Cysylltedd - nid yw'r systemau gwybodaeth cynnyrch presennol yn darparu un platfform i sefydlu a chyfnewid cynnwys cynnyrch o safon gyda phartneriaid masnachu.
  2. cyfnewid - nid yw'r systemau gwybodaeth cynnyrch presennol yn cwrdd â safonau eu partneriaid masnachu.
  3. Cydymffurfio - mae cyflenwyr yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny â gwahanol safonau rheoleiddio ar draws gwledydd.
  4. Ansawdd - ni all masnachwyr ddarparu disgrifiadau a delweddau cymhellol, gafaelgar o gynnyrch a gafwyd yn uniongyrchol gan bartneriaid cyflenwi.
  5. omnichannel - mae masnachwyr yn ei chael hi'n anodd agregu a dosbarthu gwybodaeth gyflawn, gyson a dibynadwy am gynnyrch ar draws pob sianel.
  6. Tryloywder - ni all masnachwyr gadw i fyny â gofynion gwell defnyddwyr am dryloywder cynnyrch.

Infograffeg Masnach Fyd-eang