Nid ydych yn Manteisio ar y Farchnad Fyd-eang

amcanestyniadau gwerthu e-fasnach fyd-eang

Yn ddiweddar, ymwelais â manwerthwr lleol. Mae ganddo fusnes a lleoliad anhygoel lle gall ddylunio, atgyweirio a gwerthu nwyddau i gyd o'i leoliad o'r dechrau. Mae ei gyfleusterau ymhlith y gorau yn y wlad, ac mae pawb ar ei staff yn eithriadol o dalentog, cymwysedig ac ardystiedig.

Ei her yw nad yw ei farchnata traddodiadol yn denu'r traffig traed yr arferai fod. Llyfryn yw ei bresenoldeb ar-lein yn bennaf. Rydyn ni'n mynd i'w gynorthwyo i bersonoli ei wefan, ei helpu i grefft a rhannu'r straeon anhygoel i gwsmeriaid y mae'n eu gweld yn ddyddiol, ei helpu i hyrwyddo'r dalent a'r profiad y mae wedi'u caffael, a'i helpu i ehangu ei gyrhaeddiad y tu hwnt i'r ychydig filltiroedd o amgylch ei leoliad.

Un o'r pethau y gwnaethon ni ei drafod oedd e-fasnach. Edrychodd arnaf fel pe na bai'n fy nghredu - nid oedd yn credu y gallai ei gynhyrchion unigryw, premier, wedi'u gwneud â llaw gystadlu ar-lein â chymaint o wefannau e-fasnach fawr allan yna. Ni all gystadlu â chyfaint a chyllidebau marchnata'r cwmnïau enfawr hyn.

Nid oes raid iddo, serch hynny. Mae'n gwneud tunnell i'r gymuned leol nad yw'n ei rhannu. Mae ganddo gynhyrchion cymdeithasol gyfrifol y byddai defnyddwyr yn chwilio amdanynt. Ac, yn anad dim, mae'n farchnad fyd-eang enfawr allan yna. Gallai peth syml fel cryfder ein doler yn disgyn yn erbyn gwlad sy'n cystadlu skyrocket ei werthiannau dramor. Nid yw erioed wedi bod yn y busnes hwnnw.

Os ydych chi'n fanwerthwr lleol a'ch bod chi'n colli gwerthiannau ar-lein ... ewch ar-lein am werthiannau ledled y wlad! Os ydych chi'n wladwriaethol, ewch yn genedlaethol. Os ydych chi'n genedlaethol, ewch yn rhyngwladol! Gallwch gydamseru'ch siop ar draws y we, gan gynnwys rhoi cynnyrch ar eBay ac Amazon. Ac mae'r systemau eFasnach heddiw eisoes yn cyfrifo'r amrywiaeth anodd o drethi gwerthu a gofynion cludo heb fod angen i chi fod yn arbenigwr. Gallwch barhau i gynyddu traffig traed i'ch gwefan AC agor eich marchnad i'r byd!

Mae gan bron i 42% o boblogaeth y byd fynediad i'r rhyngrwyd (Ionawr 2015) ac, yn seiliedig ar y tueddiadau hyn, disgwylir y bydd symudol yn gwthio treiddiad rhyngrwyd y tu hwnt i 50% erbyn diwedd 2016. Cyfleoedd Byd-eang i Fanwerthwyr Ar-lein 2015.

Dyma rai o uchafbwyntiau'r ffeithlun:

  • Mae gan y DU y gwariant uchaf fesul defnyddiwr rhyngrwyd, gyda chyfartaledd o $ 1364 yn 2014
  • Er gwaethaf cael y trydydd swm uchaf o ddefnydd o'r rhyngrwyd, mae llai nag 1% o werthiannau manwerthu India yn cael eu gwneud ar-lein
  • Mae Japan wedi dod i'r amlwg yn ddiweddar fel chwaraewr o bwys yn y farchnad e-fasnach gyda rhagolwg y bydd $ 83 biliwn yn cael ei wario yn 2015

Ystadegau a Rhagamcanion E-Fasnach Fyd-eang

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.