Gleam: Apiau Marchnata a Gynlluniwyd i Dyfu Eich Busnes

Apiau Marchnata Gleam ar gyfer Orielau Cymdeithasol, Dal E-bost, Gwobrau a Chystadlaethau

Dywedodd ffrind i mi ei fod yn credu bod marchnata yn swydd lle rydych chi'n gwneud i bobl nad ydyn nhw eisiau prynu rhywbeth ei brynu. Ouch… Anghytunais yn barchus. Credaf mai marchnata yw’r gelfyddyd a’r wyddoniaeth o wthio a thynnu defnyddwyr a busnesau drwy’r cylch prynu. Weithiau mae marchnata yn gofyn am gynnwys anhygoel, weithiau mae'n gynnig anghredadwy ... ac weithiau dyma'r hwb ysgogol lleiaf.

Gleam: Pweru Dros 45,000+ o Gwsmeriaid

Gleam yn darparu pedwar cais marchnata gwahanol sy'n darparu'r hwb hwnnw. Maen nhw'n byrth ar gyfer denu ymwelydd i ymgysylltu'n ddyfnach â'ch brand - boed hynny'n ei rannu ar lafar, yn tanysgrifio i restr e-bost, yn rhannu delwedd gymdeithasol, neu'n ennill gwobrau. Mae apiau marchnata Gleam wedi'u hintegreiddio'n llawn i'ch e-fasnach, llwyfannau marchnata, a sianeli cymdeithasol i wneud y gwaith ... a gellir eu rhedeg allan o un dangosfwrdd:

  • Rhedeg Cystadlaethau - Adeiladu cystadlaethau pwerus a swîps ar gyfer eich busnes neu gleientiaid. Mae ein hystod enfawr o gyfuniadau gweithredu, integreiddiadau a nodweddion teclyn yn eich helpu i adeiladu amrywiaeth eang o ymgyrchoedd.

ap cystadleuaeth marchnata disglair

  • Gwobrwyon Gwaredigaeth Sydyn - Crewch wobrau y gellir eu defnyddio ar unwaith yn gyfnewid am weithredoedd gan eich defnyddwyr. Perffaith ar gyfer cwponau, allweddi gêm, uwchraddio cynnwys, cerddoriaeth neu lawrlwythiadau.

ap gwobrau gleam

  • Orielau Cymdeithasol - Mewnforio, curadu ac arddangos cynnwys o rwydweithiau cymdeithasol neu redeg cystadlaethau lluniau deniadol gyda'n app Oriel hardd.

oriel gymdeithasol ddisglair

  • Dal E-bost - Y ffordd graffaf o adeiladu'ch rhestr e-bost. Dangoswch neges wedi'i thargedu neu ffurflenni optio i mewn i'r person cywir ar yr amser cywir a'u cysoni'n uniongyrchol â'ch darparwr e-bost.

dal e-bost disglair

Mae integreiddiadau yn cynnwys dros 100 o lwyfannau, gan gynnwys Amazon, Twitter, Klaviyo, YouTube, Bit.ly, Facebook, Kickstarter, Shopify, Instagram, Salesforce, Helfa Cynnyrch, Twitch, Spotify a mwy…

Cofrestrwch ar gyfer Gleam ac Adeiladwch Eich Ap Cyntaf

Datgeliad: Rwy'n defnyddio dolenni cyswllt trwy gydol yr erthygl hon ar gyfer Gleam a llwyfannau eraill.