Antithesis popeth cymdeithasol? Really?

Depositphotos 4742860 s

Waw, dyma ddatganiad eithaf gan Avinash ar ysbrydion:

Mae bob amser yn ddiddorol pan fydd rhywun â chymaint o awdurdod â Mitch or Avinash yn taflu allan a rheol fel hyn. Nid yn unig ydw i'n anghytuno ag Avinash, rwy'n gwybod llawer, llawer o gwmnïau a fyddai'n anghytuno hefyd. Ysbrydblogio nid yw antithesis popeth cymdeithasol… anwiredd, anonestrwydd, a anwiredd yw antithesis popeth cymdeithasol.

Mae cwmnïau wedi cael eu gyrru i wneud cymaint mwy heb yr adnoddau priodol dros y blynyddoedd. Yn ddiweddar, gwnaeth Accenture astudiaeth a nododd hynny cyllidebau annigonol, prinder sgiliau, ac offer annigonol yn rym y tu ôl i adrannau marchnata fethu.

Beth os nad oes gan eich cwmni'r gyllideb, nad oes ganddo'r sgiliau neu os nad oes ganddo'r offer i flogio? Fodd bynnag, mae gan eich cwmni awydd i gyhoeddi sylfaen wybodaeth a rhannu straeon cwsmeriaid anhygoel ar-lein. Gallent wneud hyn yn rhad gyda bwganod ysbrydion - sy'n deall sut i ysgrifennu'n effeithiol, sut i ddefnyddio geiriau allweddol yn effeithiol, ac sydd â'r offer sydd eu hangen arnynt i fonitro llwyddiant y cleient. Efallai y bydd Ghostbloggers yn gallu ei wneud yn well, yn gyflymach, a gyda mwy o ganlyniadau.

Mae gen i rai blogwyr ymlaen Martech Zone fy mod i ysbrydblogio ar gyfer… oherwydd eu bod wedi parhau i ddweud wrthyf nad oes ganddynt yr amser. Felly, anfonais e-bost atynt gwestiwn dilys yr oedd ganddynt brofiad ag ef. Fe wnaethant ysgrifennu ymateb yn ôl gyda rhai adnoddau ar-lein a allai fod o gymorth. Yna cymerais eu e-bost, ei ail-eirio i bost blog effeithiol a gofyn am eu caniatâd i'w bostio o dan eu henw. Bob tro mae'r person wedi cytuno'n rhwydd a diolch i mi am wneud y swydd.

Wnes i ddim rhannu fy mod i wedi ysgrifennu'r post mewn gwirionedd ... dim ond gofyn y cwestiwn wnes i. Roedd yr ymateb yn ddiffuant, yn ddilys, ac yn rhannu gwybodaeth werthfawr gyda'n cynulleidfa. Hynny yw, fe wnaethon ni syfrdanu a darparu gwerth i'r darllenydd. Ai dyna yw gwrthsyniad cymdeithasol? Nid wyf yn meddwl! Er bod gen i barch mawr at Avinash, nid ef yw'r ceidwad popeth cymdeithasol ar y rhwyd. Lluniwch eich meddwl eich hun. Os yw'n effeithiol, gwnewch hynny. Os nad ydyw, peidiwch â.

Rydw i wedi ei ddweud drosodd a throsodd ... ydych chi'n meddwl bod Barack Obama, y ​​gellir dadlau ei fod yn un o areithwyr gorau ein hoes, yn ddideimlad oherwydd nad yw'n ysgrifennu ei areithiau ei hun? Ydyn ni'n ei boo ac yn dweud wrtho ei fod yn wrthsyniad popeth sydd gan siarad cyhoeddus i'w gynnig? Na! Rydym yn cydnabod bod ganddo, fel arweinydd y byd rhydd, adnoddau sy'n ei helpu i gynhyrchu areithiau sydd wedi'u hysgrifennu gyda'i lais mewn golwg.

Os nad oes gennych amser i ysgrifennu ond eich bod am gael y gair allan ar eich cynhyrchion neu'ch gwasanaethau ... a'ch bod am fod yn ddiffuant a dilys, gall tagio ysbrydion fod yn strategaeth wych. Nid wyf yn sôn am fynd a phrynu erthyglau ar-lein ar gyfer 5 bychod y pop. Byddai'n llawer gwell gennyf gael post blog wedi'i ysgrifennu'n dda a roddodd y wybodaeth yr oedd ei hangen ar y darllenydd gan y cwmni yr oeddent yn ymchwilio iddo ... yn hytrach na rhywfaint o bost blog wedi'i ysgrifennu'n frysiog ac wedi'i ysgrifennu'n ofnadwy gan Brif Swyddog Gweithredol heb yr amser.

Ac wrth gwrs, nid wyf yn eirioli anonestrwydd. Os ydych chi'n cael eich herio ynglŷn â phwy sy'n ysgrifennu'ch blog, dywedwch y gwir wrthyn nhw! Bydd eich ghostblogger yn caru chi amdano.

PS: Ysgrifennwyd fy holl bostiadau blog gennyf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.