GetEmails: Nodwch Hyd at 35% o'ch Traffig Gwe Dienw a Thyfu Eich Rhestr E-bost

Cael E-byst

Mae Marchnata E-bost yn parhau i fod y sianel ddigidol ROI uchaf ar gymhareb o 38: 1 yn ôl astudiaeth gan Litmws. Y llwybr cyflymaf at dwf yn y byd digidol yw tyfu eich rhestr e-bost gyda chysylltiadau ymgysylltiedig, wedi'u targedu. 

Nid yw'n hawdd caffael y cyfeiriadau e-bost hynny. Mae marchnatwyr yn gwario ffortiwn yn gyrru traffig i'w gwefannau gyda hysbysebu taledig, SEM, SEO, a Chysylltiadau Cyhoeddus, a dim ond yn y pen draw yn cipio cyfeiriadau e-bost gan oddeutu 5% o'r ymwelwyr hynny.

At hynny, mae angen ffordd fwy cost-effeithlon ar farchnatwyr i ail-bostio ymwelwyr gwe. Mae Facebook ac ôl -getio arddangos yn effeithiol, ond maen nhw'n ddrud ac nid chi sy'n berchen ar y traffig. Yna mae marchnatwyr yn talu drosodd a throsodd i ddod â'r traffig hwnnw yn ôl i'w gwefannau. 

Trosolwg Datrysiad Retargetio Seiliedig ar E-bost GetEmails

GetEmails yn darparu meddalwedd-fel-gwasanaeth, wedi'i seilio ar gymylau Ail -getio Seiliedig ar E-bost datrysiad sy'n caniatáu i farchnatwyr nodi a dal hyd at 35% o'u traffig gwe anhysbys a chaffael cyfeiriadau e-bost nad ydyn nhw ar eu rhestr eto. 

Ar gyfer cysylltiadau sy'n cael eu casglu, mae GetEmails yn darparu'r e-bost, enw cyntaf, enw olaf, cofnod post, a thudalen lanio, ac yn integreiddio'n uniongyrchol â'r holl brif Ddarparwyr Gwasanaeth E-bost (fel Klayiyo, ActiveCampaign, a Mailchimp). 

Mae GetEmails yn anfon cofnodion cyswllt marchnatwyr nad oes ganddyn nhw eisoes, sy'n caniatáu iddyn nhw ail-bostio ymwelwyr gwe trwy e-bost a phost uniongyrchol am ffracsiwn o'r gost o gaffael e-byst trwy sianeli cymdeithasol. Mae cofnodion cyswllt llawn yn cychwyn ar oddeutu 25 sent y cofnod, ac mae gan y cysylltiadau hynod darged, ymgysylltiedig hyn gyfraddau agored cyfartalog o tua 20 i 25%. Nid yw marchnatwyr byth yn talu am record ddwywaith, ac nid ydyn nhw'n talu am gofnodion sydd ganddyn nhw eisoes. 

Dechreuwch gyda GetEmails am ddim

Nid oes angen cerdyn credyd, dim contractau, a gallwch uwchraddio, israddio, neu ganslo unrhyw amser.

GetEmails: Y Trosolwg Cyfreithiol

Mae GetEmails yn gyfreithiol yn UDA. Mae'n Nodyn Yn cydymffurfio â GDPR neu CASL, felly nid yw'r dechnoleg ar gael yn Ewrop na Chanada. Dim ond cysylltiadau â'r UD sydd yng nghronfa ddata GetEmails.

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, mae cyfraith CAN-SPAM yr UD yn optio allan, yn hytrach nag optio i mewn. Mae hynny'n golygu cyn belled â'ch bod yn rhoi cyfle i dderbynwyr optio allan o dderbyn e-bost, rydych chi'n cydymffurfio â CAN-SPAM. Am ganllawiau gan y FTC ar gyfraith CAN-SPAM yr UD, cliciwch yma.

Beth am Ddeddf Diogelu Defnyddwyr California (CCPA)? Er bod rhai rhannau o CCPA yn debyg i GDPR, mae CCPA yn Nodyn am Farchnata E-bost optio i mewn. Mae CCPA yn ymwneud â datgelu i ddefnyddwyr a newidiadau polisi preifatrwydd. GetEmails is Yn cydymffurfio â CCPA, ar yr amod bod marchnatwyr yn gwneud y newidiadau polisi preifatrwydd gofynnol. 

Cliciwch yma ar gyfer pecyn cyfreithiol GetEmails, a ddyluniwyd i'w rannu â'ch tîm cyfreithiol.

Arferion Gorau Ail -getio Seiliedig ar E-bost

Mae Marchnata E-bost yn ymwneud â chyflawnadwyedd, y grefft a gwyddoniaeth o gael e-bost i'r mewnflwch. Mae cyflawniad yn ymwneud ag ymgysylltu: cyfraddau agored uchel, cyfraddau clicio uchel, bownsio isel, a chwynion isel.

Mae Retargeting Seiliedig ar E-bost, os caiff ei wneud yn y ffordd iawn, yn gyflawnadwy iawn. Dyma rai arferion gorau: 

 • Anfonwch Diolch am stopio wrth y wefan e-bost
  • Ar gyfer brand e-fasnach, defnyddiwch eich cyfres groeso arferol, ond defnyddiwch y llinell bwnc hon ar gyfer yr e-bost cyntaf 
  • Ar gyfer cyhoeddwyr, anfonwch e-bost gyda'r llinell bwnc hon a rhywfaint o'ch prif gynnwys
 • Ar ôl y gyfres e-bost croeso, ychwanegwch nhw at eich rhestr bostio reolaidd
 • Peidiwch ag aros i anfon at y cysylltiadau hyn; sefydlu awtomeiddio sy'n anfon yr e-bost croeso cyn gynted ag y byddwch yn derbyn y data
  • Yr unig sefyllfaoedd lle mae GetEmails wedi gweld problemau gyda chwynion yw pan fydd marchnatwyr wedi aros pythefnos neu fwy i anfon
  • Anfonwch tra'ch bod ar frig eich meddwl, peidiwch ag aros i'r defnyddiwr anghofio'ch brand

Dyma fideo am yr hyn i'w anfon mewn gwirionedd, ynghyd ag ychydig o enghreifftiau:

Sut mae GetEmails yn Gweithio: Infograffig

GetEmails - Sut mae'n Gweithio!

Sut mae GetEmails yn Gweithio: Astudiaethau Achos

Mae Retargeting Seiliedig ar E-bost yn helpu brandiau e-fasnach i dyfu eu rhestr ar ffracsiwn o gost cyfeiriadau e-bost a gafwyd o sianeli cymdeithasol.

Freida Rothman gwelwyd ROI 10x ddydd Gwener Du. Cawsant arweiniadau gan GetEmails am 25 sent, a thalu pris cyfartalog o $ 1.42 ar Facebook ac Instagram. Arweinwyr GetEmails oedd yr unig dennyn a drawsnewidiodd. 

Astudiaeth Achos Freida Rothman

Mae GetEmails yn helpu cyhoeddwyr i dyfu eu rhestrau e-bost gyda chysylltiadau ymgysylltiedig ac ymladd y broblem athreuliad cronig y mae pob cyhoeddwr yn ei brofi.

Gwylio Newyddion Proffwydoliaeth caffael clicwyr gweithredol am 20% yn llai nag yr oeddent yn ei dalu am danysgrifwyr trwy sianeli cymdeithasol dros eu 60 diwrnod cyntaf. Roedd eu canlyniadau'n cynnwys 45,000 o gyfeiriadau e-bost a dderbyniwyd, 20,000 o e-byst wedi'u hagor (cyfradd agored o 45%) ac 11,000 o gliciau drwodd (cyfradd clicio drwodd 25%)

Astudiaeth Achos Gwylio Newyddion Proffwydoliaeth

Dechreuwch gyda GetEmails am ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.