Paratowch ar gyfer Facebook Mobile

iphone facebook

iphone facebookMae Facebook yn gwneud gwthiad tawel i gael mynediad i'ch rhif ffôn symudol. Yn ystod yr wythnosau diwethaf maent wedi gwneud dau newid amlwg sy'n awgrymu paratoadau i ddominyddu'r gofod marchnata symudol.

Yn gyntaf maent wedi dechrau rhybuddio defnyddwyr nad ydynt wedi darparu rhif ffôn symudol bod eu diogelwch ar Facebook yn isel, a'r cam cyntaf tuag at gynyddu eu diogelwch yw darparu'r rhif symudol hwnnw. Mae hyn yn rhoi hwb i ddiogelwch, gan fod pobl yn tueddu i fod ag un rhif ffôn symudol yn unig, a dim ond un cyfrif Facebook y gellir cysylltu rhif ag ef. O ganlyniad, bydd gan Facebook y wybodaeth fwyaf manwl sydd ar gael am bob person sy'n defnyddio negeseuon SMS a ffonau symudol wedi'u galluogi ar y we.

Mae'r ail symudiad yn newid mwy diweddar lle maent wedi dileu'r nodwedd “awgrymu i ffrindiau” ar dudalennau, a rhoi dewis “tanysgrifio trwy sms” yn ei le. Mae hyn yn cyfyngu ar y ffyrdd y gellir rhannu tudalennau busnes ar lafar. Ni all brand awgrymu i'w gefnogwyr mwyach eu bod yn rhannu'r dudalen â'u ffrindiau i adeiladu cynulleidfa. O ganlyniad, mae mwy o frandiau'n cael eu gwthio tuag at fathau eraill o farchnata Facebook fel hysbysebu, sydd fel rheol â chyfradd clicio drwodd affwysol oni bai eich bod chi'n cynnig rhywbeth sy'n apelio am bob clic.

Mae'r newid hwn hefyd yn annog diddordeb mewn ffyrdd amgen i gyrraedd cynulleidfa enfawr Facebook. Nid oes dim yn annog archwaeth fel cael eich cinio i ffwrdd. Er bod marchnatwyr ar-lein yn dal i geisio darganfod sut i yrru cynulleidfaoedd i'w tudalennau Facebook, mae Facebook yn coginio platfform marchnata symudol optio i mewn sy'n corrach i bob platfform arall o ran maint a segmentiad.

Mae Facebook yn gyson yn trydar ac yn arbrofi â'u profiad defnyddiwr, ac ni allaf ddweud wrthych gydag unrhyw sicrwydd ble mae hyn yn arwain. Dim ond Mark Zuckerberg sy'n gwybod hynny, ac nid yw'n siarad. Ond mae'r newidiadau hyn yn dangos bod gan Facebook ddiddordeb mawr mewn cysylltu eich rhif ffôn symudol â'ch gwybodaeth gyfrif arall. Mae hefyd yn atgoffa teimladwy i fusnesau sy'n defnyddio Facebook fel platfform marchnata y gall Facebook, pan rydyn ni'n chwarae yn eu blwch tywod, newid y rheolau pryd bynnag a sut bynnag maen nhw eisiau.

5 Sylwadau

 1. 1

  Mae'n dod yn hunllef yn y pen draw bydd Facebook ynghyd ag eraill gan gynnwys Google yn gwybod popeth amdanom ni. Yn y pen draw, bydd gweithwyr posib yn gallu cyrchu hwn a'ch asesu ar gyfer y rôl rydych chi wedi gwneud cais amdani.

  • 2

   Simon, gallaf ddod o hyd i bethau a gyhoeddais ar USENET ym 1992. Mae hyn yn rhagddyddio Google. O ran hynny, mae'n rhagddyddio'r we. Ar y llaw arall, nid fi yw'r boi hoyw hwnnw sy'n gweithio yn yr adran ffotograffau ym mart Wal * yn Birmingham. Yr unig ffordd y gallaf atal darpar gyflogwr rhag fy nghamgymryd am rywun sy'n rhannu fy enw yw trwy adael olion traed dwfn a chlir iawn pan fyddaf yn tramwyo'r we. Oni bai bod eich paranoiaidd neu wedi gwylio gormod o wefrwyr ffuglen wyddonol dystopaidd, mae'n well bod yn berchen ar eich hunaniaeth na'i chuddio.

 2. 3

  Pe bai pobl yn trafferthu treulio 30 eiliad i edrych, nid yw'r gallu i rannu tudalennau wedi'i ddileu o gwbl. Yn syml, mae wedi cael ei symud i waelod y dudalen ar ffurf botwm “rhannu” llai.

  Yn bersonol, roeddwn i'n casáu'r nodwedd “Argymell y dudalen hon” oherwydd byddwn i'n cael sawl argymhelliad yr wythnos ar gyfer tudalennau nad oedd yn amlwg o ddiddordeb i mi dim ond oherwydd bod pobl yn eu hargymell i'w ffrindiau i gyd. Nawr, os ydych chi wir eisiau rhannu tudalen gyda rhywun rydych chi naill ai'n ei phostio ar eich wal neu'n cymryd 2 funud i ysgrifennu neges yn egluro PAM eich bod chi'n argymell y dudalen.

  • 4

   Alex, rydych chi'n rhannol gywir. Ar ôl ymchwilio ymhellach, dysgais fod nam a effeithiodd ar lawer, ond nid pob tudalen fusnes. Mae'r byg y botwm Rhannu ac ers i'w cyflwyno tudalennau busnes newydd ddileu'r nam, fe wnaethant ei anwybyddu am sawl wythnos.

   Mae'n ymddangos bod y gallu i Rhannu nodwedd yn ôl i bawb sy'n diweddaru i fformat y dudalen fusnes newydd.

   Rwy'n cytuno'n llwyr ei bod yn bwysig cymryd yr amser i egluro pam eich bod yn rhannu tudalen. Mae hyd yn oed fy ffrindiau anwylaf yn anfon crap ataf, anwybyddaf oherwydd nad oes digon o amser i ddarllen y cyfan, ond yna darganfyddaf yn ddiweddarach fod gem wedi'i chuddio ymhlith y crap y gwnes i ei chwythu'n llwyr ganddo.

 3. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.