Ewch oddi ar-lein, ewch heb eich plwg, am gyfnod o leiaf

26191 382605561446 708821446 4320430 6102231 n e1271363635124
Nid llun stoc mo hwn. Dyna fy nhroed ar hamog ar draeth yn Honduras. Dim cell, dim gliniadur, dim problemau mon.
Cyrhaeddais ar-lein gyntaf a chefais fy nghyfeiriad e-bost cyntaf yn gynnar ym 1995. Ddiwedd '95 lansiais fy Busnes dylunio gwe. Roedd cael fy nghwmni fy hun yn golygu bod ar-lein ac ar gael i'm cwsmeriaid trwy'r amser. Roeddwn bob amser yn cael fy mhlygio i mewn. Hyd yn oed ar wyliau des i â fy nawr gliniadur NEC vintage. Wrth i amser fynd heibio, ymunais ag amryw o gychwyniadau. Hyd yn oed wedyn pan ar wyliau roedd disgwyl i mi dreulio o leiaf rhywfaint o fy amser yn gwirio e-byst “brys” ac yn galw i mewn am gyfarfodydd pwysig. Ac mi wnes i.

Ond yr wythnos ddiwethaf hon es i ar fordaith Caribïaidd a gwneud rhywbeth nad oeddwn i wedi'i wneud mewn 15 mlynedd. Es i oddi ar y grid yn llwyr. Dim e-bost. Dim ffôn symudol. Am union 7 diwrnod a 10 awr. Roedd yn rhyfedd ar y dechrau. Ond ar y cyfan roedd yn wych, roedd yn rhydd. O safbwynt proffesiynol cefais gymorth gan gyd-weithwyr a oedd yn ymdrin ag unrhyw faterion brys a gododd. Ar y blaen personol, roeddwn i'n aml yn cyrraedd yr iPhone nad oedd yn fy mhoced i gael y wybodaeth Rhyngrwyd honno ar unwaith yr oeddwn i'n meddwl fy mod ei hangen. Nid oedd fy tennyn technoleg yno ac ar ôl ychydig deuthum i arfer ag ef. Yn gynnar yr wythnos hon roeddwn yn siarad â chyswllt busnes a soniais am fy ngwyliau diangen. Dywedodd ei bod hi weithiau’n cael penwythnosau “dadwenwyno” lle nad yw’n gwirio ei “crackberry” o gwbl. Dywedodd ei fod yn wych ac rwy'n cytuno. Rhowch gynnig arni..unplug..detox..enjoy the spring.

26191 382605561446 708821446 4320430 6102231 n e1271363635124

Nid llun stoc mo hwn. Dyna fy nhroed ar hamog ar draeth yn Honduras. Dim cell, dim gliniadur, dim problemau mon.

2 Sylwadau

 1. 1

  Steve,

  Llongyfarchiadau ar y gwyliau. Rwy'n credu weithiau ein bod ni'n cael ein claddu mor ddwfn yn y problemau rydyn ni'n gweithio arnyn nhw fel nad ydyn ni'n cymryd cam yn ôl. Weithiau mae'r olygfa o bell yn gwneud i bethau edrych yn llawer cliriach! Llun gwych!

  Doug

 2. 2

  Fe wnes i fwynhau darllen y post hwn. Dwi wir yn teimlo eich bod chi wedi mwynhau'ch gwyliau. I ffwrdd o'r cyfrifiadur, i ffwrdd o bob problem. Sut hoffwn pe gallwn gael fy ngwyliau yn fuan. Am y tro, mae'n rhaid i mi orffen tasg arall o hyd.
  Llun gwych yn wir!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.