Cael eich Ysbrydoli ond peidiwch â Dilyn y Fformiwlâu

starbuckedYr wythnos hon rwy'n darllen Starbucked, gan Taylor Clark, i baratoi ar gyfer Clwb Llyfrau Busnes Indianapolis. Mae Taylor Clark yn agor y llyfr yn siarad am ddyddiau cynnar Starbucks a sut yr oedd yn agoriad llygad o'r fath pan agorodd Starbucks Starbucks newydd ar draws y stryd - a'r ddwy siop oedd y siopau â'r cynnyrch uchaf yn y gadwyn.

Fe wnaeth fy ysbrydoli i ysgrifennu'r swydd hon oherwydd rwy'n credu bod 'arferion gorau' ond mewn gwirionedd dim fformiwlâu ar farchnata llwyddiannus. Byddaf yn ysgrifennu mwy am hyn ar gyfer Oedran y Sgwrs 2, ond mae'r rhethreg 'sut i lwyddo' yr ydych chi'n dod o hyd iddi ar draws y we yn tarfu arnaf yn fawr. Rwy'n tueddu i osgoi cefnogi neu dynnu blogwyr a blogiau sy'n ceisio berwi popeth i fformiwla. Nid oes fformiwla.

Yr hyn sydd ar y We yw digon o Ysbrydoliaeth!

Efallai mai'r unig fformiwla i farchnata yw gwahaniaethu popeth rydych chi'n ei wneud mewn gwirionedd ... mewn geiriau eraill, osgoi'r fformiwla. Rwyf wedi adeiladu rhaglenni post uniongyrchol dilys yn ystadegol ar gyfer cleientiaid a ddylai fod wedi esgor ar godiadau dau ddigid mewn cyfraddau ymateb. Roedd y data yn ddilys, nid oedd gan y segmentiad unrhyw wall, roedd y copi a'r cynllun yn unol â'r holl 'fformiwlâu', ac roedd gennym hyd yn oed rai enwogion a daflodd eu dylanwad a'u henw da / cydnabyddiaeth wyneb yn y cylch - ond bomiodd yr ymgyrch .

Trwy ddilyn y fformiwla, nid oedd unrhyw beth i wahaniaethu rhwng yr ymgyrch a'r cannoedd neu filoedd o ymgyrchoedd eraill a ddilynodd yr un rheolau. Felly - daeth yr ymgyrch i ben gyda gweddill yr ymgyrchoedd fformiwla hynny, yn y sothach.

Gwneud y Peidiwch â. Peidiwch â gwneud y Do's

Pam yn y byd y byddai blogiau'n dod â'r fath rym ar y we? Mae rhai pobl yn meddwl mai oherwydd cyfranogiad enfawr, cyfeintiau enfawr o gynnwys, a'r arbenigedd y mae'r blogiwr yn dod ag ef i'r cynnwys. Rwy'n siŵr bod y rheini'n ddylanwadol ... ond nid dyna'r cyfan.

Rhan o'r hyn sy'n gwneud blog mor apelgar yw sut nad ydyn nhw'n cydymffurfio â'r safonau newyddiadurol arferol. Mae rhai blogwyr yn neidio i mewn cath yn ymladd gyda'r gystadleuaeth. Blog ar gwneud blogiau arian am giniawa cain. Weithiau rwy'n hoffi siarad am wleidyddiaeth a ffydd (a bron bob amser yn cael ymatebion gwenwynig).

Yr Arglwyddes SnappleMae blogiau'n darparu cynnwys a phersonoliaeth, rhywbeth nad yw'n aml yn gysylltiedig â blogio corfforaethol.

Ydych chi'n cofio'r hysbysebion enwog Snapple flynyddoedd yn ôl? Gwthiodd y defnydd o Wendy Kaufman, y Snapple Lady, werthiannau Snapple i fyny o 23 miliwn o ddoleri y flwyddyn i 750 miliwn y flwyddyn ym 1995. Roedd Wendy yn ateb llythyrau ffan i Snapple yn ei hamser ei hun, ac roedd yr asiantaeth o'r farn y byddai'n wych ffordd i hyrwyddo'r brand. Roedd yr hysbysebion yn llwyddiant ysgubol!

Cymerodd y Crynwr yr awenau, cafodd Wendy ei ollwng, ac aeth y cyfan yn kaput… gan ddilyn y fformiwla! Yn y diwedd rhoddodd y Crynwr y gorau i gadewch i Snapple fynd. Nawr mae Wendy yn bartner yn Gwisg Wendy - ynghyd â gwisg gweithgaredd maint i ferched, hyrwyddo trwy flog wrth gwrs!

Yn ôl at fy mhwynt - defnyddiwch y we i ysbrydoli'ch hun ac i ddod o hyd i syniadau newydd ar yr hyn y mae pobl yn ei wneud i farchnata eu cynhyrchion. Peidiwch â dilyn y fformwlâu ... arbrofi! Gwnewch eich fformiwla eich hun!

Un sylw

  1. 1

    Rwy'n credu mai'r frawddeg olaf - “Gwnewch eich fformiwla eich hun!” - yw'r un pwysicaf. Mewn iaith fusnes, fe'i gelwir yn Arferion Gorau. Yn y bôn, dewch o hyd i'r hyn sy'n gweithio, ei newid, ac yna ei fabwysiadu fel y weithdrefn weithredu safonol. Dyma wnaeth Starbucks.

    Fe wnaethant gymryd gwers Henry Ford o gynhyrchu màs, a'i ddefnyddio i'w dibenion eu hunain (“Gallwch gael unrhyw liw rydych chi ei eisiau, cyhyd â'i fod yn arlliwiau daear”), a oedd yn eu gwneud yn llwyddiannus yn yr ystyr bod costau'n gostwng, roeddent yn gallu rheoli profiad y defnyddwyr, a gwneud dim ond y pethau hynny a'u gwnaeth yn llwyddiannus heb lawer o ddyfalu a rhoi cynnig ar bethau a allai fethu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.