Beth yw eich Strategaeth ar gyfer Adfer Cwsmer?

adferiad

webtrends-rhifauMewn llawer o swyddi rydw i wedi siarad amdanyn nhw “Cael, cadw a thyfu” strategaethau i gwmnïau dyfu eu busnes, ond un agwedd nad wyf erioed wedi ysgrifennu amdani yw adfer cwsmeriaid. Gan fy mod yn y diwydiant meddalwedd, anaml y gwelais gwsmeriaid yn dychwelyd felly nid ydym wedi ymgorffori tactegau i geisio ennill cwsmer yn ôl. Nid yw hynny'n dweud na ddylid ei wneud, serch hynny.

Rydw i yng nghynhadledd WebTrends Engage a thrafododd y Prif Swyddog Gweithredol Alex Yoder y strategaethau a chael adferiad fel pedwaredd strategaeth. Cyhoeddiad WebTrends i gael partneriaeth â Radian6 yn tynnu sylw at strategaeth gadarn o adferiad - nid yn unig y gallu i wrando ar yr hyn y mae defnyddwyr yn ei nodi, ond llif gwaith y gellir ei weithredu i aseinio tasgau a blaenoriaethu'r ffynhonnell cyfryngau cymdeithasol (trwy ddylanwad).

Rydym yn byw mewn byd cost isel, cyfaint uchel ac mae cwmnïau'n cael amser anodd yn rheoli nifer fawr o gwsmeriaid sydd wedi'u gwasgaru ledled cyfryngau dirifedi. Mae'r systemau hyn yn fodd angenrheidiol o gyfathrebu'n effeithiol â'ch cwsmeriaid, rheoli'ch enw da a dod o hyd i ragolygon.

Hynny yw, mae'r llwyfannau'n caniatáu i gwmni nid yn unig arsylwi ar ei enw da mewn amser real, ond hefyd ymateb ar unwaith i'r sgwrs. Mae pawb ar eu hennill i ddefnyddwyr a chwmnïau ... gall defnyddwyr drosoli eu rhwydwaith a'u perthnasoedd i wneud i gwmnïau wrando arnynt, nid dim ond cuddio y tu ôl i rif 1-800 gydag ysgogiadau diddiwedd i lwybro cwsmer blin i ebargofiant.

I brofi'r fethodoleg, I. tweetio am WebTrends yn ystod y cyflwyniad ac roedd Jascha Kaykas-Wolff o WebTrends ei hun newydd ddod o hyd i mi yn y gynulleidfa yn ystod y Cyweirnod a dangos y sôn i mi ar Twitter ar ei iPhone. Stwff cŵl! Cyhoeddodd WebTrends hefyd Open Exchange - eu platfform data agored sy'n rhoi mynediad am ddim i gleientiaid i'w data trwy API. Fel maen nhw'n ei roi, “Eich data chi ydyw, ni ddylid codi tâl arnoch chi!” (Amen!). Fe wnaethant hefyd lansio eu rhwydwaith datblygu.

Efallai y bydd rhai yn pryderu fel maint y data y mae busnesau yn ei gasglu am eu cwsmeriaid. Soniodd Alex am un o’r cwmnïau y mae’n eu prynu ganddynt a bod ganddynt dros 2,000 o elfennau data amdano. Nid wyf yn poeni faint mae cwmnïau'n ei wybod amdanaf i ... rwy'n poeni mwy a ydyn nhw'n defnyddio'r wybodaeth honno i'm trin yn well ai peidio!

Oes gennych chi strategaeth adfer ar gyfer cwsmeriaid sydd wedi gadael? Mae'n ymddangos y gallai rhywun sydd eisoes yn ymwybodol o'ch cynnyrch, eich cwmni, ac ati fod yn gwsmer gwych i ennill yn ôl ... ac a allai fod yn llai costus o hyd i gaffael cwsmer newydd yn gyfan gwbl. Os ydych chi'n gorfforaeth fenter, efallai yr hoffech chi weld arddangosiad Radian6 a chymryd golwg ddyfnach ar eich analytics integreiddio i benderfynu a yw'n diwallu'ch anghenion.

2 Sylwadau

 1. 1

  Helo Douglas,

  Hoffwn pe bawn yn y digwyddiad, felly diolch am y crynodeb o'r cyweirnod a hefyd ysgrifennu am gyhoeddiad partneriaeth WebTrends / Radian6.

  Rwyf wrth fy modd â'ch persbectif arno gan ei fod yn rhoi cyfle enfawr i gwmnïau wella gwasanaeth cwsmeriaid a gwrando'n well ar eu cwsmeriaid, “nid dim ond cuddio y tu ôl i rif 1-800” fel y dywedwch.

  Mae gan gwmnïau gyfle i ddod yn fwy personol, ymatebol, a meithrin tegwch perthynas â chwsmeriaid mewn ffyrdd cwbl newydd trwy wrando ac ymateb ar-lein.

  Cheers,
  Marcel
  rheiddiol6

 2. 2

  Douglas,

  Diolch gymaint am fod gyda ni yn Engage. Er ichi drydar roedd yn frysiog, nid wyf yn credu bod eich post yn cynrychioli unrhyw beth o'r math.

  Rwyf wedi treulio mwyafrif fy ngyrfa ym maes meddalwedd / marchnata a byddaf yn dweud bod strategaeth adfer cwsmeriaid yn hanfodol i lwyddiant tymor hir. Waeth bynnag y cynhyrchion rydych chi'n eu gwerthu, gwir farc brand blaenllaw yw sut maen nhw'n trin y cwsmeriaid pan fydd rhywbeth yn mynd o chwith. Mae'n wir i ni mewn meddalwedd hefyd.

  Yn eich post fe sonioch fy mod wedi dod o hyd ichi a dangos eich trydariad i chi ar fy iphone. Roedd yn uchel, felly ni lwyddais i egluro'r stori gyfan. Yr hyn a ddangosais ichi oedd rhybudd amser real a anfonwyd ataf trwy Webtrends Mesur Cymdeithasol wedi'i bweru gan Radian6. Rydyn ni'n defnyddio'r teclyn ar fy nhîm heddiw ac wrth ein boddau; mae tîm Radian6 yn anhygoel i weithio gyda.

  Roeddwn i newydd ddigwydd dod drosodd a dweud hi yn lle ei wneud yn ddigidol :)

  Jascha
  Tueddiadau gwe

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.