Rwy'n Iawn y Tu Ôl i Chi ...

Sut fyddech chi'n addasu'ch cynnwys pe bai'r person sy'n pori'ch gwefan mewn gwlad wahanol? Gwladwriaeth wahanol? Dinas wahanol? Ar draws y stryd? Yn eich siop? A fyddech chi'n siarad â nhw'n wahanol? Fe ddylech chi!

Mae geotargetio wedi bod o gwmpas ers cryn amser bellach yn y diwydiant marchnata uniongyrchol. Gweithiais gyda chwmni marchnata cronfa ddata i weithio ar fynegai perchnogol a ddefnyddiodd amser gyrru a phellter i raddio rhagolygon ac roedd yn hynod lwyddiannus. Nid yw busnesau'n sylweddoli pa mor bwysig yw agosrwydd at eu busnes beunyddiol.

Rwy'n gweithio gyda chleientiaid sydd â siopau cymdogaeth ond maent i gyd yn gyffrous y gallant gael eu pleidleisio gyntaf mewn gornest sy'n cwmpasu'r ardal fetropolitan gyfan. 'N bert cŵl - byddant yn dod i gysylltiad â chwarter miliwn o Folks na fydd yn ôl pob tebyg yn dod i mewn i'w siop. Pe byddent yn gweithio mor galed i godi ymwybyddiaeth o'u siop mewn milltir i bob cyfeiriad, byddai'n rhoi enillion llawer gwell ar fuddsoddiad.

Mae'r fersiwn ddiweddaraf o Firefox yn darparu ar gyfer mewn gwirionedd defnydd geolocation gan y porwr. Fe wnes i ei brofi ac a dweud y gwir ni wnaeth argraff arnaf - cywirdeb ofnadwy. Tybed pam na wnaethant fanteisio Data GeoIP. Dangosodd Mozilla fy mod i yn Chicago pan dwi i'r de o Indianapolis mewn gwirionedd:
firefox-geolocation.png

Cywirdeb o'r neilltu, mae hwn yn dal i fod yn gam i'r cyfeiriad cywir. Mae geoaccywirdeb yr iPhone wedi chwyldroi cymwysiadau symudol. Google Latitude yn dangos rhywfaint o botensial anhygoel hefyd.

Bydd hyn yn chwyldroi'r we unwaith y bydd pob porwr yn darparu'ch lleoliad yn gywir, serch hynny! Mae'n golygu y gallaf addasu'r wybodaeth ar fy ngwefan yn ddeinamig yn dibynnu ar eich lleoliad. Mae llawer o bobl yn defnyddio GeoIP i wneud hyn eisoes, ond gall mynediad amser real a chywir am ddim newid y cae chwarae.

Os ydw i'n asiantaeth farchnata, gallaf siarad am gwsmeriaid lleol yn eich iard gefn. Os ydych chi yn fy iard gefn, gallaf newid y cynnwys yn ddeinamig i siarad amdano ein dinas. Os ydych chi mewn gwlad arall, gallaf ddarparu gwybodaeth swyddfa ranbarthol. Os ydych chi i lawr y stryd oddi wrthyf, gallaf popio arbennig ar unwaith i roi cymhelliant i chi stopio drosodd.

Mae'n rhaid dweud bod yn rhaid i esblygiad nesaf Systemau Rheoli Cynnwys feddu ar alluoedd cynnwys deinamig cadarn i ganiatáu i ymwelydd newydd, ymwelydd sy'n dychwelyd, allweddeiriau, hanes prynu, lleoliad, ac ati, addasu'r cynnwys. Rhaid i farchnatwyr barhau i siarad mor eglur. yn uniongyrchol i'r gynulleidfa yn bosibl, ac mae'r technolegau hyn yn ein symud ymlaen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.