Marchnata Cenedlaethau: Sut Mae Pob Genhedlaeth Wedi Addasu I Dechnoleg a'i Ddefnyddio

Defnydd Cenhedlaeth a Mabwysiadu Technoleg

Mae'n eithaf cyffredin imi griddfan pan welaf ryw erthygl yn curo Millennials neu'n gwneud beirniadaeth ystrydebol ofnadwy arall. Fodd bynnag, nid oes fawr o amheuaeth nad oes tueddiadau ymddygiadol naturiol rhwng cenedlaethau a'u perthynas â thechnoleg.

Rwy'n credu ei bod hi'n ddiogel dweud, ar gyfartaledd, nad yw cenedlaethau hŷn yn oedi cyn codi'r ffôn ac yn galw rhywun, tra bydd pobl iau yn neidio at neges destun. Mewn gwirionedd, mae gennym gleient hyd yn oed a adeiladodd a negeseuon testun platfform i recriwtwyr gyfathrebu ag ymgeiswyr ... mae'r amseroedd yn newid!

Mae gan bob cenhedlaeth ei nodweddion unigryw ei hun, un o'r fath yw sut maen nhw'n defnyddio technoleg. Gyda thechnoleg yn arloesi'n gyflym ar gyflymder torri, mae'r bwlch rhwng pob cenhedlaeth hefyd yn effeithio ar y ffordd y mae pob grŵp oedran yn defnyddio llwyfannau technolegol amrywiol i wneud eu bywyd yn llawer haws - mewn bywyd ac yn y gweithle.

BrainBoxol

Beth Yw'r Cenedlaethau (Boomers, X, Y, a Z)?

Datblygodd BrainBoxol yr ffeithlun hwn, Yr Esblygiad Tech A Sut Rydym i Bawb Yn Ffitio, sy'n manylu ar bob un o'r cenedlaethau a rhai o'r ymddygiadau sydd ganddynt yn gyffredin o ran mabwysiadu technoleg.

  • Hwb babanod (Ganwyd 1946 a 1964) - Hwb babanod oedd arloeswyr mabwysiadu cyfrifiaduron cartref - ond ar yr adeg hon yn eu bywydau, maen nhw ychydig yn fwy yn amharod i fabwysiadu technolegau mwy newydd.
  • Generation X (Ganwyd 1965 i 1976)  - yn defnyddio e-bost a ffôn yn bennaf i gyfathrebu. Mae Gen Xers yn treulio mwy o amser ar-lein a defnyddio eu ffonau smart i gael mynediad at apiau, cyfryngau cymdeithasol a'r rhyngrwyd.
  • Millennials neu Genhedlaeth Y. (Ganed 1977 i 1996) - defnyddio negeseuon testun a chyfryngau cymdeithasol yn bennaf. Millennials oedd y genhedlaeth gyntaf i dyfu i fyny gyda'r cyfryngau cymdeithasol a ffonau clyfar ac maent yn parhau i fod y genhedlaeth gyda'r defnydd ehangaf o dechnoleg.
  • Cenhedlaeth Z, iGen, neu Ganmlwyddiant (Ganed 1996 ac yn ddiweddarach) - defnyddio dyfeisiau cyfathrebu ac ategolion llaw yn bennaf i gyfathrebu. Mewn gwirionedd, maen nhw ar apiau negeseuon 57% o'r amser maen nhw'n defnyddio eu ffonau smart.

Oherwydd eu gwahaniaethau amlwg, mae marchnatwyr yn aml yn defnyddio cenedlaethau i dargedu cyfryngau a sianelu yn well wrth iddynt siarad â segment penodol.

Beth yw marchnata cenedlaethau?

Mae marchnata cenhedlaeth yn ddull marchnata sy'n defnyddio segmentu yn seiliedig ar garfan o bobl a anwyd o fewn rhychwant amser tebyg sy'n rhannu oedran a chyfnod bywyd tebyg ac a gafodd eu siapio gan gyfnod penodol o amser (digwyddiadau, tueddiadau a datblygiadau).

Mae'r ffeithlun llawn yn darparu rhai ymddygiadau manwl, gan gynnwys rhai rhai trafferthus iawn sy'n achosi gwrthdaro rhwng y grwpiau oedran. Edrychwch arno ...

Esblygiad Tech a Sut Rydym i Bawb Yn Ffitio

2 Sylwadau

  1. 1

    Dywed fod Gen Z “200% yn fwy tebygol o siarad ar ffôn symudol yn ystod cyfweliad swydd” - mae angen cymharu “200% mor debygol”, ac mae “200% mor debygol” yn golygu “ddwywaith yn fwy tebygol” - ddwywaith yn fwy tebygol PWY i siarad ar ffôn symudol yn ystod cyfweliad swydd? ac ai hwn yw'r cyfwelydd neu'r cyfwelai? A sut mae hyn yn cyd-fynd â dim ond 6% yn teimlo fel ei bod yn iawn siarad, tecstio, neu syrffio wrth weithio? Mae cyfweld swydd yn gweithio… .. os mai dim ond 6% sy'n teimlo ei fod yn iawn, ym mha ffordd maen nhw ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn iawn siarad ar y ffôn yn ystod cyfweliad swydd? Nid yw hyn yn gwneud UNRHYW synnwyr, dim ond yn fathemategol !!! ?????

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.