Pam fod GDPR yn Dda ar gyfer Hysbysebu Digidol

GDPR

Mandad deddfwriaethol eang o'r enw Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol, neu GDPR, wedi dod i rym Mai 25ain. Roedd gan y dyddiad cau lawer o chwaraewyr hysbysebu digidol yn sgrialu a llawer mwy yn poeni. Bydd GDPR yn union doll ac yn arwain at newid, ond mae'n newid y dylai marchnatwyr digidol ei groesawu, nid ei ofni. Dyma pam:

Mae Model Diwedd Pixel / Cwci yn Dda i'r Diwydiant

Y gwir amdani yw bod hyn yn hen bryd. Mae cwmnïau wedi bod yn llusgo eu traed, ac nid yw'n syndod bod yr UE yn arwain y cyhuddiad yn hyn o beth. Dyma'r dechrau'r diwedd ar gyfer y model picsel / cwci. Mae oes dwyn data a chrafu data ar ben. Bydd GDPR yn annog hysbysebu sy'n cael ei yrru gan ddata i fod yn fwy optio i mewn ac yn seiliedig ar ganiatâd, a bydd yn golygu bod tactegau eang fel ail -getio ac ail-argraffu yn llai ymledol ac ymwthiol. Bydd y newidiadau hyn yn arwain yn oes nesaf hysbysebu digidol: marchnata ar sail pobl, neu'r hyn sy'n defnyddio data parti cyntaf yn lle data trydydd parti / ad-weini.

Bydd Arferion Diwydiant Gwael Yn Dwindle

Cwmnïau sy'n dibynnu'n helaeth ar fodelau targedu ymddygiadol a thebygolrwydd fydd yn cael eu heffeithio fwyaf. Nid yw hynny'n golygu y bydd yr arferion hyn yn diflannu'n gyfan gwbl, yn enwedig gan eu bod yn gyfreithiol yn y mwyafrif o wledydd y tu allan i'r UE, ond bydd y dirwedd ddigidol yn esblygu tuag at ddata plaid gyntaf a hysbysebu cyd-destunol. Byddwch yn dechrau gweld gwledydd eraill yn gweithredu setiau tebyg o reoliadau. Bydd hyd yn oed cwmnïau sy'n gweithredu mewn gwledydd nad ydynt yn dechnegol yn dod o dan GDPR yn deall realiti'r farchnad fyd-eang a byddant yn ymateb i'r cyfeiriad y mae'r gwynt yn chwythu.

Glanhau Data Hirdymor

Mae hyn yn dda ar gyfer hysbysebu a marchnata yn gyffredinol. Mae GDPR eisoes wedi ysgogi rhai cwmnïau yn y DU i lanhau data, er enghraifft, gan ostwng eu rhestrau e-bost gymaint â dwy ran o dair. Mae rhai o'r cwmnïau hyn yn gweld cyfraddau agored a chlicio drwodd uwch oherwydd bod y data sydd ganddyn nhw bellach o ansawdd gwell. Mae hyn yn anecdotaidd, yn sicr, ond mae'n rhesymegol rhagamcanu, os yw sut mae data'n cael ei gasglu uwchlaw'r bwrdd ac os yw defnyddwyr yn fodlon ac yn fwriadol yn optio i mewn, rydych chi'n mynd i weld cyfraddau ymgysylltu uwch.

Da I ​​OTT

OTT stondinau ar gyfer dros ben llestri, y term a ddefnyddir i gyflwyno cynnwys ffilm a theledu trwy'r rhyngrwyd, heb ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr danysgrifio i wasanaeth teledu talu cebl neu loeren traddodiadol.

Oherwydd ei natur, mae OTT wedi'i inswleiddio'n eithaf rhag effaith GDPR. Os na chewch eich optio i mewn, ni chewch eich targedu, oni bai, er enghraifft, eich bod yn cael eich targedu'n ddall ar Youtube. Ar y cyfan, fodd bynnag, mae OTT yn addas iawn ar gyfer y dirwedd ddigidol esblygol hon.

Da i Gyhoeddwyr

Efallai y bydd yn anodd yn y tymor byr, ond bydd yn dda i gyhoeddwyr yn y tymor hir, nid yn wahanol i'r hyn rydyn ni'n dechrau ei weld gyda chwmnïau sy'n rheoli eu cronfeydd data e-bost. Efallai bod y glanhau data gorfodol hwn yn crebachu i ddechrau, fel y soniwyd uchod, ond mae cwmnïau sy'n cydymffurfio â GDPR hefyd yn gweld mwy o danysgrifwyr ymgysylltiedig.

Yn yr un modd, bydd cyhoeddwyr yn gweld defnyddwyr mwy ymgysylltiedig eu cynnwys gyda phrotocolau optio i mewn mwy llym ar waith. Y gwir amdani yw bod cyhoeddwyr yn ddiffygiol gyda mewngofnodi ac optio i mewn am amser hir. Mae natur optio i mewn y canllawiau GDPR yn dda i gyhoeddwyr, oherwydd mae angen i'w data plaid gyntaf eu hunain fod yn effeithiol.

Priodoli / Cyfranogi

Mae GDPR yn gorfodi’r diwydiant i feddwl yn galed am y modd y mae’n mynd i’r afael â phriodoli, sydd wedi cael ei oleuo ers cryn amser bellach. Mae'n mynd i fod yn anoddach sbamio defnyddwyr, a bydd yn gorfodi'r diwydiant i ddarparu cynnwys wedi'i bersonoli y mae defnyddwyr ei eisiau. Mae'r canllawiau newydd yn mynnu cyfranogiad defnyddwyr. Efallai y bydd hynny'n anoddach ei gyflawni, ond bydd y canlyniadau o ansawdd uwch.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.