Cynnwys Gated: Eich Porth i Arweinwyr B2B Da!

Mewngofnodi ar Ddychymyg Symudol

Mae cynnwys gatiog yn strategaeth a ddefnyddir gan lawer o gwmnïau B2B i roi cynnwys da ac ystyrlon i gael rhai arweinwyr da yn gyfnewid. Ni ellir cyrchu cynnwys gatiau yn uniongyrchol a gall rhywun ei gael ar ôl cyfnewid rhywfaint o wybodaeth bwysig. 

Mae gatiau ar 80% o asedau marchnata B2B; gan fod cynnwys â giât yn strategol i gwmnïau cynhyrchu plwm B2B. 

Hubspot

Mae'n bwysig gwybod arwyddocâd cynnwys â gatiau os ydych chi'n fenter B2B ac mae ased lefel mor uchel yn bendant yn haeddu mwy na sôn yn unig. Felly dyma erthygl sy'n ymroddedig i'r ased gwerthfawr hwn sydd â'r gallu i effeithio ar ansawdd genhedlaeth arweiniol ar gyfer cwmnïau B2B.

Mae cynnwys gatiau ar gyfer unrhyw arfer sy'n dod i mewn yn rhad ac am ddim; dim ond yn erbyn cyfnewid gwybodaeth y mae ar gael. Yr union reswm dros guddio cynnwys yw cynhyrchu gwifrau. Pan ddaw defnyddiwr drosodd i wefan ac ar fin lawrlwytho ased; bydd yn gofyn i'r ymwelydd lenwi ffurflen. Mae'r ffurflen hon yn wybodaeth hanfodol i'r marchnatwr ddal yr awenau. Mae'n debyg y gallai arweinydd sy'n ddigon awyddus i lawrlwytho ased fod yn arweinydd da.

Felly dyma fanteision nodweddiadol cynnwys â gatiau:

  • Yn cynyddu eich siawns o ddal arweinwyr da
  • Yn gwella gwerthiannau a gynhyrchir trwy dennynau
  • Gadewch i ni adnabod eich cwsmer yn well trwy roi cyfle i chi gael mewnwelediadau gwell am y cwsmer

Mae cynnwys gatiau yn bwriadu rhoi gwell gafael i chi a mwy o reolaeth dros adnabod eich cwsmeriaid neu i wybod mwy am eich ymwelwyr. Mae gan gynnwys gatiau anfantais iddo hefyd fel cael buddion SEO llai, posibilrwydd o yrru'ch gobaith i ffwrdd o'ch gwefan, dim gwelededd brand ymddangosiadol i'ch defnyddiwr a allai fel arall fod wedi eu helpu i ddeall pwy ydych chi, neu gael golygfeydd tudalen llai neu disbyddu traffig hyd yn oed

Rhaid defnyddio cynnwys gatiau yn ofalus pan fydd gennych strategaethau eraill ar waith a gallwch barhau i fentro colli rhai ymwelwyr. Fodd bynnag, gall fod yn fuddiol cael arweiniad da, oherwydd mae'n debyg y gallai rhywun sydd wir eisiau gwybod am y brand neu sydd angen cynnwys, ac sydd hefyd angen rhai gwasanaethau, gyfnewid gwybodaeth gyda chi. 

Felly beth yw'r enghreifftiau o gynnwys â gatiau y gallwch o bosibl eu defnyddio ar eich gwefan yn y gobaith o gael arweinwyr da?

Dyma gipolwg cyflym ar rai o'r mathau gorau o gynnwys â gatiau:

  • Ebooks - Eithaf poblogaidd ymhlith ymwelwyr; mae e-lyfr yn ganllaw a all roi rhywfaint o wybodaeth ddilys i chi am arbenigedd pwnc penodol. Gall fod ar ffurf canllaw byrrach a all helpu i godi ymwybyddiaeth brand ac awdurdod brand; gan ei gwneud yn gystadleuydd cryf i fod yn un o'r mathau gorau o gynnwys â gatiau. 
  • Papurau Gwyn - Math poblogaidd arall o gynnwys â gatiau - Mae papurau gwyn yn fath ardderchog o gynnwys â gatiau. Mae'n arbenigedd pwnc ynddo'i hun a gall roi'r wybodaeth fwyaf dilys am unrhyw bwnc y mae wedi'i ysgrifennu amdano. Mae papurau gwyn yn boblogaidd gan eu bod yn ffynonellau cynnwys rhagorol y gellir ymddiried ynddynt a gallant helpu i'ch sefydlu fel arweinydd meddwl. Gall cynnwys gatiau fod yn ffynhonnell wych o arweinwyr da oherwydd gall gael mwy o bobl i ymddiried ynoch chi ac eisiau lawrlwytho eich gwybodaeth papur gwyn.
  • Webinar - Mae gweminar yn enghraifft arall o gynnwys da â gatiau. Mae'n siop tecawê wych i ymwelwyr sy'n barod i gymryd rhan a rhyngweithio â chi. Mae'r mathau hyn o weithgareddau yn helpu i adeiladu ymddiriedaeth a chysylltiadau tymor hir. Gallwch hefyd feithrin yr arweinwyr hyn sydd â diddordeb neu sy'n cofrestru ar gyfer y weminar. Mae hwn yn fath o gynnwys â gatiau a all ddenu arweinyddion da hefyd.

Mae cynigion cynnwys yn bwysig iawn trwy gydol taith y prynwyr. Mae'n bwysig bod rhywfaint o gynnwys da â gatiau ar gael ar gyfer eich rhagolygon ar gyfer adeiladu perthynas a phroses feithrin arweiniol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.