Hosevertising Nwy?

Depositphotos 20566291 s

DHLSpeedway yw'r lle i mi nwy i fyny.

Ar gyfer gorsaf nwy, rhaid imi gyfaddef eu bod yn gwneud yr ychydig 'ychwanegol' hwnnw ar gyfer y daith anochel i'r orsaf nwy. Ar gyfer un, rwy'n cario fy ngherdyn gwobrau Speedway yr wyf wedi arbed hyd at 15,000 o bwyntiau arno. Mae gen i gywilydd cyfaddef nad oes gen i ddim syniad beth mae hynny'n ei olygu, heblaw bob hyn a hyn rwy'n cael cwpon diwerth ar gyfer brechdan deli neu rywbeth. Ond… mae'n teimlo'n cŵl bob tro dwi'n gweld fy mhwyntiau gwobr bach yn dal i godi. (Unrhyw hysbysebwyr yn gwrando? Mae pwyntiau'n gweithio!)

Y peth gwych arall am Speedway yw bod y menywod yno bob amser yn siarad â'r cwsmeriaid, yn glanhau, yn sicrhau bod y llinellau'n cael eu cadw'n fyr ... ac maen nhw'n gwneud pethau cŵl fel rhoi nytmeg a sinamon drosodd gan y coffi. Ac mae yna LOT o goffi. Nodyn i fwffiau coffi ... Ni all coffi Speedway guro Starbucks ond mae'n cicio casgen dros y crap yn y cymalau bwyd cyflym.

Ad DHLFelly y bore o'r blaen es i ati i wylio ac wele roedd hysbyseb DHL ar lefel y llygad ar y pibell nwy. Ar y pibell nwy! AR Y NWY HOS! Os gwelwch yn dda ... gadewch sancteiddrwydd fy mhibelli nwy ar ei ben ei hun! Rwyf am sefyll yno a dychmygu faint o bwysau sydd y tu ôl i'r pibell honno, pa mor aml y mae wedi cael ei harchwilio, a phe bai'n gollwng gollyngiad, a fyddai'r Speedway yn chwythu i fyny fel rhyw olygfa Mission Impossible cŵl. Nid wyf am ddarllen hysbyseb gan DHL ar ryw fath o fargen cludo. Dwi wir ddim. Credwch fi os gwelwch yn dda. Dydw i ddim. Rwy'n addo.

Mae cwpl yn cwestiynu:

  • Heblaw am yr argraffydd, pwy fydd yn gwneud arian ar hyn mewn gwirionedd?
  • Sut yn y byd y mae rhoi nwy yn fy nghar yn cyfateb i chwilfrydedd ynghylch pwy all y llongwr gorau fod i drin fy nwyddau gwyliau?
  • Pa dargedu demograffig neu ymddygiadol rydw i'n ei baru wrth bwmpio nwy a fyddai o ddiddordeb i farchnatwr ddigon i daflu'r hysbyseb hon o flaen fy wyneb?
  • Faint o gyfarfodydd marchnata aeth i mewn i hyn? Mae'n iawn, gallwch chi ddweud wrtha i. Wna i ddim dweud wrth neb. Y cyfarfod strategaeth hwnnw yn 2006 fis Rhagfyr diwethaf, ynte? Cawsoch eich hyped i fyny ar mochas mintys. Rwy'n gwybod. Rydw i wedi bod yno.

Nid wyf yn ei gael. NID yw gwelededd yn hysbysebu. Mae'r llyfrau hanes yn llawn cwmnïau a wariodd filiynau ar hysbysebion Super Bowl. Gwelodd pawb nhw, ond wnaeth neb eu prynu ganddyn nhw. Dewch o hyd i'ch cynulleidfa, siaradwch â nhw yn y ffordd maen nhw eisiau siarad â nhw, a'u trin yn dda.

Pob lwc gyda'ch hysbyseb DHL! Dwi'n digwydd hoffi'r boi pecyn wrth ymyl Gerddi Thai (ac rydw i wrth fy modd â Gerddi Thai) ar County Line Road yma yn Greenwood. Mae'n ddrytach na phawb, ond mae bob amser yn fy helpu i ddod o hyd i'r blwch cywir, y deunydd pacio cywir, a'r ffordd iawn i'w gyrraedd yno. Nid yw byth yn fy methu ... ac mae'r llinellau bob amser yn fyrrach na phawb arall!

Pe bai Hosevertising Gas yn gweithio, dylai fod y Goodyear ar draws y stryd yn hysbysebu yno. Rydych chi'n digwydd edrych ar eich teiars am o leiaf ychydig funudau wrth bwmpio nwy, gan feddwl tybed a yw'r gwadn yn gwisgo'n rhy isel.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.